Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93765
Τίτλος
Κλινική μελέτη θεραπευτικής ισοδυναμίας (μη-κατωτερότητας), τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον εξεταστή, δυο παράλληλων ομάδων, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας μεταξύ ενος νέου, γενόσημου σκευάσματος τραβοπρόστης 40μg/ml οφθαλμικές σταγόνες άνευ συντηρητικού, έναντι τοιυ TRAVATAN 40μg/ml οφθαλμικές σταγόνες σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, ή ιφθαλμική υπερτονία, οι οποίοι είναι ήδη σε θεραπεία μείωσης της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΠ) και παρουσιάζουν χαμηκλη ενδοφθά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες