Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93767
Τίτλος
Διεθνές Συνέδριο "Protection and restoration of the environment XIII" και έκδοση ειδικών τευχών σε διερθνή επιστημονικά περιοδικά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 6 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 5 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑ.