Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93813
Τίτλος
Ανιχνεύσιμη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών: ο ρόλος μιας πολυ-τομεακής προσέγγισης των εργασιακών σχέσεων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, SUPPORT FOR SOCIAL DIALOGUE
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
6
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΞ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΤΟΥΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ., ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΟ., ΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗ.