Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93836
Τίτλος
Διερεύνηση γεωλογικών συνθηκών περιοχών θεμελίωσης ανεμογεννητριών με την εφαμογή γεωφυσικών μεθόδων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 7 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
15 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΒΟΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑ.