Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93860
Τίτλος
Εξέταση της διαφοροποίησης στη διαμόρφωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) λόγω της συμμετοχής των ΑΠΕ και αποτύπωση μεθοδολογίας εκτίμησης της προκαλούμενης διαφοράς ΟΤΣ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Χώρας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
1 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΜΠΙΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ.