Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93869
Τίτλος
Συνέδριο: "6η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων - Καρδιολόγων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 8 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες