Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93946
Τίτλος
Η αξιολόγηση αναίμακτων διαγνωστικών μεθόδων για την πρώιμη ανίχνευση πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με σκληρόδερμα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 3 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
15 - 3 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες