Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94118
Τίτλος
Παροχή υπηρεσιών για την ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με την περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με τη Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) και την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 9 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες