Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94434
Τίτλος
Προσδιορισμός ραδιολογικών παραμέτρων σε δείγματα εδάφους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 2 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
23 - 4 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.