Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94450
Τίτλος
Διάρκειας 12 μηνών, ανοικτής χορήγησης μελέτη με σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανοχής της πρεγκαμαλίνης ως επίκουρης θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείες ηλικίας 1 μηνός έως 16 ετών με επιληπτικές κρίσες επιακής έναρξης, καθώς και σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς ηλικίας 5 έως 65 ετών με πρωτοπαθώς γενικευμένες τονικοκλονικές επιληπτικές κρίσεις.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες