Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94782
Τίτλος
Ετοιμασία οργάνων μέτρησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και πιστοποίησης στη γαλλική γλώσσα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 6 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
28 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
DELHAYE OLIVIER POL.
Επιστημονικοί Συνεργάτες