Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94965
Τίτλος στα Ελληνικά
Συμμετοχή κοινού για βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες.
Τίτλος στα Αγγλικά
Public Engagement for Sustainable Public Transport.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG EUROPE 2014-2020
Ημερομηνία έναρξης
1 - 6 - 2018
Ημερομηνία λήξης
31 - 5 - 2023
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Αναμονή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες