Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9497
Τίτλος
Παραγωγή βιοαερίου από κοπριά χοίρων και συνδυασμένη ζύμωση. Εκτίμηση της δυνατότητας αναερόβιας χώνευσης σε ελληνικές χοιροτροφικές μονάδες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 7 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ., ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ ΝΙΚ.