Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95023
Τίτλος
Συνέδριο: "7η Διακλινική Ημερίδα με θέμα: "7η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων - Καρδιολόγων""
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες