Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95048
Τίτλος
Σχεδιασμός και συγκριτική μελέτη νέων δομών βασισμένων σε αντιφλεγμονώδη/αντιοξειδωτικά δομικά χαρακτηριστικά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΝΟΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑ.