Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95090
Τίτλος
Σχεδιασμός και φαρμακοχημική μελέτη νέων ενώσεων με πιθανή δράση σε νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.