Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95116
Τίτλος
Επιστημονική υποστήριξη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε θέματα που αφορούν στην υγεία, την ευζωία και στη διαχείριση των ζώων εκτροφής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 7 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες