Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95143
Τίτλος
Περοβσκίτες με υψηλή αγωγιμότητα ιόντων οξυγόνο για την παραγωγή H2/CO από διάσπαση H2O/CO2 σε αντιδραστήρα συμπαγούς μεμβράνης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΣΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩ.