Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95196
Τίτλος στα Ελληνικά
Αστικοί χώροι παραγωγής: Αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών δομών για τη δημιουργία κοινωνικών χώρων μεταποίησης, εκπαίδευσης και καινοτομίας στις ελληνικές πόλεις
Τίτλος στα Αγγλικά
Transformation of existing infrastructures into social spaces for manufacturing, education and innovation in Greek cities
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 5 - 2018
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες