Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95196
Τίτλος
Αστικοί χώροι παραγωγής: Αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών δομών για τη δημιουργία κοινωνικών χώρων μεταποίησης, εκπαίδευσης και καινοτομίας στις ελληνικές πόλεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩ.