Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95319
Τίτλος
Αγγλικά για διαπραγμάτευση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΖΑΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες