Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95571
Τίτλος
"Η κυριολεκτική και η μη κυριολεκτική γλώσσα" του έρωτα στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό2687
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΞΙΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓ.