Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95731
Τίτλος
Ανάπτυξη εισπνεόμενων εναιωρημάτων των δραστικών ουσιών Salmeterol Xinafoate–Fluticasone για εισπνοή υπό πίεση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2021
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧ., ΧΡΥΣΑΦΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΚΩΝ.