Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95937
Τίτλος
Πρότυπο έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας και της ασφάλειας φρέσκων προϊόντων πουλερικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
8 - 1 - 2022
Συνέταιροι:
4
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΣΠΡΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΑΛΕ., ΚΑΛΟΠΕΣΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩ., ΤΣΑΛΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ.