Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95945
Τίτλος
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του T1580 έναντι εικονικού φαρμάκου στη θεραπεία της ξηροφθαλμίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 7 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες