Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96053
Τίτλος
Εκτίμηση ως λιπάσματος και μοριακή αξιολόγηση του μικροβιακού φορτίου ιλύος αστικών λυμάτων, μετά από προσθήκη ορυκτών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
20 - 12 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΗ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΝ., ΜΠΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩ.