Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96518
Τίτλος
Ανάπτυξη και εφαρμογή χρονο – εξαρτώμενων στοχαστικών μοντέλων σε επιλεγμένες περιοχές του ελληνικού χώρου με σκοπό την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
4 - 10 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗ., ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ., ΜΑΓΓΙΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩ., ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.