Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96831
Τίτλος
Η υγεία του μαστού και η συμβολή της στην ποιότητα του γάλακτος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 3 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
18 - 5 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες