Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97368
Τίτλος
Μελέτη γιατα πιθανά προβλήματα λόγω σύζευξης μεταξύ του αγωγού καυσίμου Ghana Amandi και γειτονικής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 330kV
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 8 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
7 - 11 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες