Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97531
Τίτλος
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Βιολογική Γεωργία (ORGANIC FARMING)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΑ., ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟ.