Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97746
Τίτλος
Αξιολόγηση απομάκρυνσης γεωργικών φαρμάκων από νωπά φρούτα και λαχανικά μετά από πλύσιμο σε πλυντήριο τροφίμων IMPERIAL PLUS, CAMELOT
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 11 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
19 - 5 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΝΚΙΣΟΓΛΟΥ-ΣΠΥΡΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες