Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98043
Τίτλος
Επίπλωση και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης στα Εργαστήρια Εφαρμογών Πληροφορικής στο ΜΜΕ και Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 12 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες