Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9844
Τίτλος
Έρευνα σε συσκευές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτισμό και κίνηση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 3 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
14 - 4 - 2000
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.