Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98525
Τίτλος
In vitro 3-D συνολική κυτταρική καθοδήγηση και ανάπτυξη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, COST
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 4 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες