Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98546
Τίτλος
Διασφαλίζοντας την ποιότητα του PD - L1 ελέγχου σε ασθενείς με Μ.Μ.Κ.Π.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
28 - 6 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΕΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες