Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98556
Τίτλος
Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων για τη μελέτη των ιζηματογενών αποθέσεων μέσα σε σπήλαια. Εφαρμογή σε καρστικά σπήλαια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
1 - 5 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες