Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98770
Τίτλος
Ανάλυση και έρευνα των ειδών και των τύπων οικοτόπων του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΕC (Ανάπτυξη και εφαρμογή Μεθοδολογιών)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 4 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες