Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98879
Τίτλος
Οικοτοξικολογικές αναλύσεις στα βιοστερεά που παράγονται από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που παράγονται από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΕΥΔΑΠ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 6 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑ.