Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
98953
Τίτλος
Ενίσχυση της έξυπνης διαχείρισης δεξιοτήτων και της ενσωμάτωσης τους σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών παρέχοντας εκπαίδευση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων μέσω ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτομίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Societal Challenges, Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
18
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΡΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ., ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥ., ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑ.