Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99005
Τίτλος
Αναζήτηση Νέας Φυσικής με το Πείραμα ATLAS στο LHC με “έμμεσες” μεθόδους που χρησιμοποιούν πρωτοποριακές τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και στηρίζονται σε Γενικευμένες Θεωρίες Πεδίου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 10 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜ., ΚΑΣΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕ., ΜΠΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.