Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99035
Τίτλος
Βέλτιστη συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
16 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ., ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑ.