Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99152
Τίτλος
Γεωτεχνική αναγνώριση και έλεγχος κατασκευασιμότητας αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 8 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
20 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες