Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9920
Τίτλος
Παραγωγή ορισμένου τύπου ορνίθειου κρέατος με την προσθήκη μείγματος αρωματικών φυτών στο σιτηρέσιο των ορνιθίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 4 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ., ΤΣΕΡΒΕΝΗ-ΓΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕ., ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.