Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9928
Τίτλος
Προσφορά ποιότητας υπηρεσίας στο διαδίκτυο, σε ευρεία κλίμακα - (TEQUILA)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
5o Πρόγραμμα Πλαίσιο, IST
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 4 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
16 - 12 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες