Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99357
Τίτλος
Επίδραση του υποκειμένου σε μερικές φυσιολογικές και μοριακές παραμέτρους της Αμπέλου, σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων-«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμός Αίτησης: 1447
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 7 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΙΩΖΙΟΥ - ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ.