Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99461
Τίτλος
Ανάπτυξη και διεύρυνση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τουΤμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 9 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
18 - 9 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ.