Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99795
Τίτλος
Μια πολυκεντρική μελέτη επέκτασης ανοικτής επισήμανσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Padsevonil ως συμπληρωματική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης σε ενήλικους ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες