Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99923
Τίτλος
Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε εκτέλεση της με αριθμό 18/2019 απόφασης (τακτική διαδικαία) του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 2 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
17 - 7 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες