Είστε εδώ

Δημοσιεύσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κατάλογος Δημοσιεύσεων ΙΚΕΕ

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 25 of 4312
2019

Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Damaskou Efterpi, Karagiotas Ioannis, Perpinia Maria, Kehagia Fotini (2019). Assessment of drivers’ perception of quality of service on urban roundabouts. Data analytics: paving the way to sustainable urban mobility - Proceedings of 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018), 24 - 25 May, Skiathos Island, Greece. 4th Conference on Sustainable Urban Mobility – CSUM2018. Επιμέλεια:Nathanail, Eftihia; Karakikes, Ioannis. Skiathos Island - Greece. Switzerland. Springer. σ.104-111.
 2. Giakoumis Aristidis, Kehagia Fotini, Zervas Efthimios (2019). Assessment of CO2 footprint of the new Athens Metro Line 4 during the operation phase. Data analytics: paving the way to sustainable urban mobility - Proceedings of 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018), 24 - 25 May, Skiathos Island, Greece. 4th Conference on Sustainable Urban Mobility – CSUM2018. Επιμέλεια:Nathanail, Eftihia; Karakikes, Ioannis. Skiathos Island - Greece. Switzerland. Springer. σ.338-345.
 3. Kifokeris D, Xenidis Yiannis (2019). The RISCONA System: Constructability Appraisal Through the Identification and Assessment of Technical Project Risk Sources. International Association for Bridge and Structural Engineering Symposium (IABSE 2019): Towards a Resilient Built Environment Risk and Asset Management. Guimaraes - Portugal. σ.407-414.

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Anastasiadou K, Vougias Spyridon (2019). “Smart” or “sustainably smart” urban road networks?: The most important commercial street in Thessaloniki as a case study. Transport Policy. τόμ.82 σ.18-25.
 2. Argyroudis Sotirios, Mitoulis Stergios A, Winter Mike G, Kaynia Amir M (2019). Fragility of transport assets exposed to multiple hazards: State-of-the-art review toward infrastructural resilience. Reliability Engineering & System Safety. τόμ.191.
 3. Giannaraki Georgia, Kassaras Ioannis, Roumelioti Zafeiria, Kazantzidou-Firtinidou Danai, Ganas Athanasios (2019). Deterministic seismic risk assessment in the city of Aigion (W. Corinth Gulf, Greece) and juxtaposition with real damage due to the 1995 Mw6.4 earthquake. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.17 αρ.2 σ.603-634.
 4. Kesikidou Fotini, Stefanidou Maria (2019). Natural fiber-reinforced mortars. Journal of Building Engineering. τόμ. 25.
 5. Kifokeris D, Xenidis Yiannis (2019). Risk Source-based Constructability Appraisal Using Supervised Machine Learning. Automation in Construction. τόμ.104 σ.341-359.
 6. Kifokeris D, Xenidis Yiannis (2019). Analysis of Impartial Implementation in Practice of Risk Identification in Technical Projects. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering. τόμ.5 αρ.3.
 7. Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2019). Effects of in-plan irregularities caused by masonry infills on the seismic behavior of R/C buildings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering.
 8. Kougias Ioannis, Szabo Sandor, Nikitas Alexandros, Theodosiou Nikolaos (2019). Sustainable energy modelling of non-interconnected Mediterranean islands. Renewable Energy. τόμ.133 σ.930-940.
 9. Kralli Vasiliki-Eleni, Theodosiou Nikolaos, Karampas Theofanis (2019). Optimal Design of Overtopping Breakwater for Energy Conversion (OBREC) Systems Using the Harmony Search Algorithm. Frontiers in Energy Research. τόμ.7.
 10. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2019). Comparative evaluation of MFP and RBF neural networks’ ability for instant estimation of r/c buildings’ seismic damage level. Engineering Structures. τόμ.197.
 11. Naderpour A, Majrouhi Sardroud J, Mofid M, Xenidis Yiannis, Pour Rostam T (2019). Uncertainty Management in Time Estimation of Construction Projects: A Systematic Literature Review and New Model Development. Scientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering. τόμ.26 αρ.2 σ.752-778.
 12. Pachta Vasiliki, Papadopoulos F, Stefanidou Maria (2019). Development and testing of grouts based on perlite by-products and lime. Construction and Building Materials. τόμ.207 σ.338–344.
 13. Papachristoforou Michail, Mitsopoulos Vasilios, Stefanidou Maria (2019). Use of by-products for partial replacement of 3D printed concrete constituents; rheology, strength and shrinkage performance. Frattura ed Integrità Strutturale. τόμ.5 σ.526-536.
 14. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Kesikidou Fotini, Alt Philip Henes (2019). The role of shrinkage reducing admixtures and supplementary cementitious materials in volume stability and strength development. MATEC Web of Conferences. τόμ.289 σ.02005.
 15. Tsitlakidis Abraham, Foroglou Nikolaos, Ayfantis Ilias (2019). Revisiting the Hodgkin-Huxley and Fitzhugh-Nagumo models of action potential propagation. Letters in Applied NanoBioScience. τόμ.8 αρ.3 σ.604 -612.
 16. Tzioutziou A, Xenidis Yiannis (2019). The Impact of Weighting Methods and Behavioral Attitudes on the Weighting Process in Decision-making. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part B: Mechanical Engineering.
Υπό δημοσίευση

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Joly R, Pyrgidis Christos (Υπό δημοσίευση). Compensation de l’ insuffisance de devers d’ un véhicule ferroviaire dans une courbe. Rail Engineering International. [Υπό δημοσίευση].
 2. Shaw R. P, Manolis G. D (Υπό δημοσίευση). Green’s functions for heterogeneous media potential problems by conformal mapping. Journal of Engineering Mechanics. ASCE. [Υπό δημοσίευση].
 3. Spathis Panagiotis, Charalambakis Nikolaos, Christaras Vasileios, Kasoli-Fournaraki Anna, Papastergiadis E (Υπό δημοσίευση). Building materials, deterioration problems and structural conservation of Macedonian Tomb of Derveni. Studies in Conservation. [Υπό δημοσίευση].
 4. Stergioudis A, Lakakis K, Savvaidis P (Υπό δημοσίευση). Performance estimation of spatial classification algorithms in mixed environment areas. Journal of Spatial Science. [Υπό δημοσίευση].
submitted

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Papayianni I, Stefanidou M (submitted). Technology and characteristics of old bricks. Archaeometry. [submitted].

Σελίδες

Word DocumentXML