Είστε εδώ

Δημοσιεύσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κατάλογος Δημοσιεύσεων ΙΚΕΕ

Πλήθος δημοσιεύσεων: 4868
2021

Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο

 1. Akac Attila, Anagnostopoulou Afroditi, Nalmpantis Dimitrios (2021). Digitalization in Freight Transport Services: Balkan Area. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.1056-1065.
 2. Al-Karablieh Jameel, Kehagia Fotini (2021). Comparison of Driver’s Behavior in Greece and Palestine (West Bank). Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.923-934.
 3. Amprasi Vasiliki, Genitsaris Evangelos, Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios (2021). Engaging Residents of Thessaloniki on Sustainable Mobility Through a Citizens’ Panel: Considerations and Implications from a Methodological and Practical Perspective. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.664-673.
 4. Anagnostopoulos Apostolos, Kehagia Fotini (2021). Evaluating Fastest Path Procedures on Roundabouts by Extracting Vehicle Trajectories from Unmanned Aerial Vehicles. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.1001-1011.
 5. Beli Evangelia, Nalmpantis Dimitrios (2021). Estimation of the Willingness to Pay for Road Safety Improvements and Its Correlation with Specific Demographic, Psychological, and Behavioral Factors. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.485-494.
 6. Boutla Alexandra, Sfyri Chrysanthi, Palantzas Georgios, Genitsaris Evangelos, Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios (2021). Carsharing in Greece: Current Situation and Expansion Opportunities. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.398-407.
 7. Braziotis Christos, Tsali Ioanna-Eirini, Genitsaris Evangelos, Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios (2021). Examination of the Level of Service of the 2K Bus Line in Thessaloniki, Greece, and Proposed Improvements. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.445-454.
 8. Genitsaris Evangelos, Amprasi Vasiliki, Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios (2021). Mapping and Analyzing the Transport Innovation Framework of the Region of Central Macedonia, Greece. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.368-378.
 9. Georgiadis Georgios, Nikolaidou Anastasia, Politis Ioannis, Papaioannou Panagiotis (2021). How Public Transport Could Benefit from Social Media? Evidence from European Agencies. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.645-653.
 10. Kopsacheilis Aristomenis, Nikolaidou Anastasia, Georgiadis Georgios, Politis Ioannis, Papaioannou Panagiotis (2021). Investigating the Prospect of Adopting Artificial Intelligence Techniques from Transport Operators in Greece. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.1097-1106.
 11. Papanaoum Dimitrios, Palantzas Georgios, Chrysanidis Theodoros, Nalmpantis Dimitrios (2021). The Impact of Megatrends on the Transition from Car-Ownership to Carsharing: A Delphi Method Approach. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.515-524.
 12. Politis Ioannis, Papadopoulos Efthymis, Fyrogenis Ioannis, Fytsili Zoi (2021). A Multi-criteria-Based Methodology for Assessing Alternative Bicycle Lane Implementation Solutions in Urban Networks. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.435-444.
 13. Polyzou Maria, Palantzas Georgios, Nalmpantis Dimitrios (2021). Evaluating Urban Mobility Sustainability Through a Set of Indicators: The Case of the City of Lamia, Greece. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.739-750.
 14. Pyrgidis Christos, Lagarias Antonios, Garefallakis Ioannis, Spithakis Ioannis, Barbagli Michele (2021). Evaluation of the Aesthetic Impact of Urban Mass Transportation Systems. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.718-727.
 15. Sarantakou Anna-Angeliki, Genitsaris Evangelos, Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios (2021). Investigating the Athens – Thessaloniki Door-to-Door Intercity Transport Connection by All Means from the Students’ Point of View. Advances in Mobility-as-a-Service Systems. Cham. Springer International Publishing. τόμ.1278 σ.462-471.

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Anagnostopoulos Argyrios, Navarro Maria Elena, Stefanidou Maria, Ding Yulong, Gaidajis Georgios (2021). Red mud-molten salt composites for medium-high temperature thermal energy storage and waste heat recovery applications. Journal of Hazardous Materials. τόμ.413 αρ.C σ.125407.
 2. Anastasiou Eleftherios (2021). Effect of High Calcium Fly Ash, Ladle Furnace Slag, and Limestone Filler on Packing Density, Consistency, and Strength of Cement Pastes. Materials. τόμ.14 αρ.2 σ.301.
 3. Bakalis Athanasios P, Makarios Triantafyllos (2021). Seismic enforced-displacement pushover procedure on multistorey R/C buildings. Engineering Structures. τόμ.229 αρ.C σ.111631.
 4. Broese C, Papargyri Sofia, Tsakmakis Ch (2021). Comparison of Laplacian based explicit and implicit gradient elasticity with reference to one-dimensional problems in statics and dynamics. European Journal of Mechanics - A/Solids. τόμ.88 αρ.C σ.104270.
 5. Charalampakis Aristotelis E, Papanikolaou Vassilis (2021). Machine learning design of R/C columns. Engineering Structures. τόμ.226 αρ.C σ.111412.
 6. Chondros Michalis K, Metallinos Anastasios S, Memos Constantine D, Karampas Theofanis, Papadimitriou Andreas G (2021). Concerted nonlinear mild-slope wave models for enhanced simulation of coastal processes. Applied Mathematical Modelling. τόμ.91 αρ.C σ.508-529.
 7. Emmanouil Christina, Kougkolos Athanasios (2021). Environmental Toxicity Assessment: state of the art and future directions in a world of arising threats. Environmental Science and Pollution Research. τόμ.28 αρ.4 σ.3753-3755.
 8. Giannakis I, Emmanouil Christina, Mitrakas Manassis, Manakou V, Kougkolos Athanasios (2021). Chemical and ecotoxicological assessment of sludge-based biosolids used for corn field fertilization. Environmental Science and Pollution Research. τόμ.28 αρ.4 σ.3797-3809.
 9. Gkaraklova Sofia, Chotzoglou Pavlos, Loukogeorgaki Evangelia (2021). Frequency-Based Performance Analysis of an Array of Wave Energy Converters around a Hybrid Wind–Wave Monopile Support Structure. Journal of Marine Science and Engineering. τόμ.9 αρ.1 σ.2.
 10. Huang Zhong-Kai, Pitilakis Kyriazis, Argyroudis Sotirios, Tsinidis Grigorios, Zhang Dong-Mei (2021). Selection of optimal intensity measures for fragility assessment of circular tunnels in soft soil deposits. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.145 αρ.C σ.106724.
 11. Karafagka Stella, Fotopoulou Stavroula, Pitilakis Dimitrios (2021). Fragility assessment of non-ductile RC frame buildings exposed to combined ground shaking and soil liquefaction considering SSI. Engineering Structures. τόμ.229 αρ.C σ.111629.
 12. Katakalos Konstantinos, Arnaoutis Ioannis A, Manos Georgios (2021). Identification of failure mechanism of the ottoman bath (hamam) at apollonia (pazarouda) exploiatation of historical data. Case Studies in Construction Materials. τόμ.14 αρ.C σ.e00475.
 13. Katsamakas Antonios A, Papanikolaou Vasileios, Thermou Georgia (2021). A FEM-based model to study the behavior of SRG-strengthened R/C beams. Composite Structures. τόμ.266 αρ.C σ.113796.
 14. Kotaridis Ioannis, Lazaridou Maria (2021). Remote sensing image segmentation advances: A meta-analysis. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. τόμ.173 αρ.C σ.309-322.
 15. Kotaridis Ioannis, Lazaridou Maria (2021). Integrating object-based image analysis and geographic information systems for waterbodies delineation on synthetic aperture radar data. Geocarto International.
 16. Manos Georgios, Melidis Lazaros, Katakalos Konstantinos, Kotoulas Lambros, Anastasiadis Anthimos, Chatziastrou Christos (2021). Masonry panels with external thermal insulation subjected to in-plane diagonal compression. Case Studies in Construction Materials. τόμ.14 αρ.C σ.e00538.
 17. Pachta Vasiliki, Tsardaka Eirini-Chrysanthi, Stefanidou Maria (2021). The role of flame retardants in cement mortars exposed at elevated temperatures. Construction and Building Materials. τόμ.273 αρ.C σ.122029.
 18. Pachta Vasiliki, Terzi Vasiliki, Malandri Evangeli (2021). Architectural, Constructional and Structural Aspects of a Historic School in Greece: The Case of the Elementary School in Arnaia, Chalkidiki. Heritage. τόμ.4 αρ.1 σ.1-19.
 19. Papaioannou Panagiotis, Papadopoulos Efthymis, Nikolaidou Anastasia, Politis Ioannis, Basbas Sokratis, Kountouri Eleni (2021). Dilemma Zone: Modeling Drivers’ Decision at Signalized Intersections against Aggressiveness and Other Factors Using UAV Technology. Safety. τόμ.7 αρ.1 σ.11.
 20. Papaioannou Vassilios, Prinos Panagiotis (2021). A Macroscopic Approach for Simulating Horizontal Convection in a Vegetated Pond. Environmental Processes. τόμ.8 αρ.1 σ.199-218.
 21. Petroutsatou Kleopatra, Apostolidis Nikolaos, Zarkada Athanasia, Ntokou Aneta (2021). Dynamic Planning of Construction Site for Linear Projects. Infrastructures. τόμ.6 αρ.2 σ.21.
 22. Politis Ioannis, Georgiadis Georgios, Papadopoulos Efthymis, Fyrogenis Ioannis, Nikolaidou Anastasia, Kopsacheilis Aristomenis, Sdoukopoulos Alexandros, Verani Eleni (2021). COVID-19 lockdown measures and travel behavior: The case of Thessaloniki, Greece. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. τόμ.10 αρ.C σ.100345.
 23. Riga Evi, Karatzetzou Anna, Apostolaki Stefania, Crowley Helen, Pitilakis Kyriazis (2021). Verification of seismic risk models using observed damages from past earthquake events. Bulletin of Earthquake Engineering.
 24. Sakaveli Foteini, Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Darakas Efthymios (2021). Enhanced Mesophilic Anaerobic Digestion of Primary Sewage Sludge. Water. τόμ.13 αρ.3 σ.348.
 25. Stefanidou Sotiria, Kappos Andreas (2021). Fragility-informed selection of bridge retrofit scheme based on performance criteria. Engineering Structures. τόμ.234 αρ.C σ.111976.
 26. Stefanou Georgios, Savvas Dimitrios, Metsis Panagiotis (2021). Random Material Property Fields of 3D Concrete Microstructures Based on CT Image Reconstruction. Materials. τόμ.14 αρ.6 σ.1423.
 27. Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Giarma Christina (2021). Assessing the accuracy of predictive thermal bridge heat flow methodologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews. τόμ.136 αρ.C σ.110437.
 28. Tsigarida Alexia, Tsampali Evangelia, Konstantinidis Avraam, Stefanidou Maria (2021). On the use of confocal microscopy for calculating the surface microroughness and the respective hydrophobic properties of marble specimens. Journal of Building Engineering. τόμ.33 αρ.C σ.101876.
 29. Tsourekas Athanasios, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Kostinakis Konstantinos (2021). Maximum mean square response and critical orientation under bi-directional seismic excitation. Engineering Structures. τόμ.233 αρ.C σ.111881.
2020

Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο

 1. Κούγκολος Αθανάσιος, Εμμανουήλ Χριστίνα (2020). Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Θεσσαλονίκη. Τζιόλα.

Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Angelos Krystallis, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Kostinakis Konstantinos (2020). Use of fluid dampers in order to improve the seismic performance of reinforced concrete buildings with asymmetric plan-view. 9th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures . Lisbon - Portugal.
 2. Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2020). Evaluation of the effectiveness of accidental eccentricity in capturing the effects of irregular masonry infills. 9th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures . Lisbon - Portugal.
 3. Kotaridis Ioannis, Lazaridou Maria (2020). Satellite imagery segmentation in lignite mine areas. Proceedings, Eighth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020). Paphos, Cyprus. SPIE. Vol.11524.
 4. Michailidou Daphnie, Tsiridis Vasileios, Petala Maria, Darakas Efthymios (2020). Heterogeneous photocatalytic degradation and mineralization of the antibiotic Amoxicillin. Protection and Restoration of the Environment XV : Proceedings. Patra - Greece. σ.671-678.
 5. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos, Pneymatikos Nikolaos (2020). Adequacy of accidental eccentricity in accounting for the effects of the torsional component of earthquakes on the seismic damage. 11th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2020. Athens - Greece. σ.12243.

Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο ή Λήμμα σε Λεξικό/Εγκυκλοπαίδεια

 1. Fontara Ioanna-Kleoniki, Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2020). Seismic Behaviour of 3D R/C Irregular Buildings Considering Complex Site Conditions. Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering. τόμ.48 σ.279-290.
 2. Ioannis Kotaridis, Lazaridou Maria (2020). Delineation of Open-Pit Mining Boundaries on Multispectral Imagery. Remote Sensing. IntechOpen.
 3. Kostinakis Konstantinos, Morfidis Konstantinos (2020). Application of Artificial Neural Networks for the Assessment of the Seismic Damage of Buildings with Irregular Infills’ Distribution. Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering. τόμ.48 σ.291-306.

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Achillopoulou Dimitra, Mitoulis Stergios, Argyroudis Sotirios, Ying Wang (2020). Monitoring of transport infrastructure exposed to multiple hazards: A roadmap for building resilience. Science of the Total Environment. τόμ.746.
 2. Alexios Papasotiriou, Αθανατοπούλου-Κυριακού Ασημίνα, Κωστινάκης Κωνσταντίνος (2020). Investigation on engineering demand parameters describing the seismic damage of masonry infilled R/C frames. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.18 αρ.13 σ.6075-6115.
 3. Ali Ahmer, De Risi Raffaele, Sextos Anastasios, Goda Katsuichiro, Chang Zhiwang (2020). Seismic vulnerability of offshore wind turbines to pulse and non‐pulse records. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. τόμ. 41 αρ. 1 σ. 24-50.
 4. Argyroudis Sotirios, Mitoulis Stergios, Lorenzo Hofer, Mariano Angelo Zanini, Enrico Tubaldi, Dan M Frangopol (2020). Resilience assessment framework for critical infrastructure in a multi-hazard environment: Case study on transport assets. Science of the Total Environment. τόμ.714.
 5. Argyroudis Sotirios, Fotopoulou Stavroula, Karafagka Stella, Pitilakis Kyriazis, Selva Jacopo, Salzano Ernesto, Basco Anna, Crowley Helen, Rodrigues Daniela, Matos José P, Schleiss Anton J, Courage Wim, Reinders Johan, Cheng Yin, Akkar Sinan, Uçkan Eren, Erdik Mustafa, Giardini Domenico, Mignan Arnaud (2020). A risk-based multi-level stress test methodology: application to six critical non-nuclear infrastructures in Europe. Natural Hazards. τόμ.100 αρ.2 ) σ.595-633.
 6. Argyroudis Sotirios, Nasiopouloos Giorgos, Mantadakis Nikolaos, Mitoulis Stergios (2020). Cost-based resilience assessment of bridges subjected to earthquakes. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment.
 7. Baldo Nicola, Valentin Jan, Manthos Evangelos, Miani Matteo (2020). Numerical Characterization of High Modulus Asphalt Concrete Containing RAP: A Comparison among Optimized Shallow Neural Models. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. τόμ.960 σ.022083.
 8. Chastas Panagiotis, Theodosiou Theodoros, Bikas Dimitrios, Tsikaloudaki Aikaterini (2020). Integrating embodied impact into the context of EPBD recast: An assessment on the cost-optimal levels of nZEBs. Energy and Buildings. τόμ.215.
 9. Chatjigeorgiou Ioannis K, Loukogeorgaki Evangelia, Anastasiou Eirini, Mantadakis Nikos (2020). Ultimate Image Singularities in Oblate Spheroidal Coordinates with Applications in Hydrodynamics. Journal of Marine Science and Engineering. τόμ.8 αρ.1 σ.32.
 10. Karagiannis Nikolaos, Karampas Theofanis, Koutitas Christoforos (2020). Numerical Simulation of Scour Depth and Scour Patterns in Front of Vertical-Wall Breakwaters Using OpenFOAM. Journal of Marine Science and Engineering. τόμ.8 αρ.11 σ.836.
 11. Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2020). Effects of in-plan irregularities caused by masonry infills on the seismic behavior of R/C buildings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.129 σ.105598.
 12. Kostinakis Konstantinos, Morfidis Konstantinos (2020). Optimization of the seismic performance of masonry infilled R/C buildings at the stage of design using artificial neural networks. Structural Engineering and Mechanics. τόμ.3 αρ.10 σ.295-309.
 13. Kotaridis I, Lazaridou Maria (2020). Object-based image analysis of different spatial resolution satellite imageries in urban and suburban environment. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. τόμ.XLIII-B3-2020 σ.105-112.
 14. Kouris L.S, Bournas D.A, Akintayo O.T, Konstantinidis Avraam, Ayfantis Ilias (2020). A gradient elastic homogenisation model for brick masonry. Engineering Structures. τόμ.208.
 15. Loukogeorgaki Evangelia, Boufidi Ifigeneia, Chatjigeorgiou Ioannis K (2020). Performance of an Array of Oblate Spheroidal Heaving Wave Energy Converters in Front of a Wall. Water. τόμ.12 αρ.1 σ.188.
 16. Malliotakis George, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2020). Small wind turbines: Sustainability criteria related to the local built environment. IOP Confernce Series: Earth and Environmental Science. τόμ.410.
 17. McKenna Gregory, Argyroudis Sotirios, Winter Mike G , Mitoulis Stergios A (2020). Multiple hazard fragility analysis for granular highway embankments: moisture ingress and scour. Transportation Geotechnics.
 18. Nikolaidis Themistoklis, Koukouli Natalia, Maliokas Arsenios, Baniotopoulos Charalampos (2020). Stability investigations in composite steel-concrete walls for restoration purposes to enhance structural and sustainability design. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. τόμ.410.
 19. Papadima Georgia, Genitsaris Evangelos, Karagiotas Ioannis, Naniopoulos Aristotelis, Nalmpantis Dimitrios (2020). Investigation of acceptance of driverless buses in the city of Trikala and optimization of the service using Conjoint Analysis. Utilities Policy. τόμ.62 σ.100994.
 20. Papaoikonomou Katerina, Latinopoulos Dionysios, Emmanouil Christina, Kougkolos Athanasios (2020). A Survey on Factors Influencing Recycling Behavior for Waste of Electrical and Electronic Equipment in the Municipality of Volos, Greece. Environmental Processes.
 21. Papasotiriou Alexios, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Kostinakis Konstantinos (2020). Spectral Acceleration as an Efficient Seismic Damage Measure for Bare and Masonry Infilled R/C Frames. Journal of Earthquake Engineering.
 22. Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Darakas Efthymios, Kostoglou Margaritis (2020). Longevity Aspects of Potable Water Disinfected by Ionic Silver: Kinetic Experiments and Modeling. Water. τόμ.12 αρ.1 σ.1-16.
 23. Tsitlakidis Abraham, Ayfantis Ilias, Kritis Aristeidis, Tsingotjidou Anastasia, Cheva Angeliki, Selviaridis Panagiotis, Foroglou Nikolaos (2020). Mechanical properties of human glioma. Neurological Research.
 24. Tsoka Stella, Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros, Bikas Dimitrios (2020). Urban Warming and Cities’ Microclimates: Investigation Methods and Mitigation Strategies—A Review. Energies. τόμ.13 αρ.6 σ.1414.
 25. Tzioutziou A, Xenidis Yiannis (2020). The Impact of Weighting Methods and Behavioral Attitudes on the Weighting Process in Decision-making. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part B: Mechanical Engineering. τόμ.6 αρ.1.
 26. Zhong-Kai Huang, Pitilakis Kyriazis, Tsinidis Grigorios, Argyroudis Sotirios, Dong-Mei Zhang (2020). Seismic vulnerability of circular tunnels in soft soil deposits: The case of Shanghai metropolitan system. Tunnelling and Underground Space Technology. τόμ.98.
2019

Ανακοίνωση σε Συνέδριο

 1. Anagnostopoulos Apostolos, Kehagia Fotini (2019). Investigating traffic impacts of connected and autonomous vehicles (CAVs) on multi-lane roundabouts. 9th International Congress on Transportation Research (ICTR 2019). Athens - Greece.
 2. Anagnostopoulos Apostolos, Kehagia Fotini (2019). CAVs and roundabouts: research on traffic impacts and design elements. 47th European Transport Conference. Dublin - Ireland.

Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Balla Christina, Politis Ioannis, Papaioannou Panagiotis, Xenidis Yiannis (2019). A Multicriteria Approach for the Optimal Selection of Measures in Sustainable Urban Mobility Plans. 9th International Congress on Transportation Research - Transport 4.0: The Smart Evolution. Athens, Greece.
 2. Damaskou Efterpi, Karagiotas Ioannis, Perpinia Maria, Kehagia Fotini (2019). Assessment of drivers’ perception of quality of service on urban roundabouts. Data analytics: paving the way to sustainable urban mobility - Proceedings of 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018), 24 - 25 May, Skiathos Island, Greece. Επιμέλεια:Nathanail, Eftihia; Karakikes, Ioannis. Skiathos Island - Greece. Switzerland. Springer. σ.104-111.
 3. Doukas Ioannis (2019). Re-Discovering "Big Data" and “Data Science” in Geodesy and Geomatics. JISDM 2019-4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring-Proceedings. Αθήνα - Ελλάδα. Αθήνα.
 4. Giakoumis Aristidis, Kehagia Fotini, Zervas Efthimios (2019). Assessment of CO2 footprint of the new Athens Metro Line 4 during the operation phase. Data analytics: paving the way to sustainable urban mobility - Proceedings of 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018), 24 - 25 May, Skiathos Island, Greece. Επιμέλεια:Nathanail, Eftihia; Karakikes, Ioannis. Skiathos Island - Greece. Switzerland. Springer. σ.338-345.
 5. Kehagia Fotini, Mirabella Stefania, Psomopoulos Constantinos (2019). Solar pavement: a new source of energy. Bituminous mixtures and pavements VII. Επιμέλεια:A.F. Nikolaides, E. Manthos. Thessaloniki - Greece. London, UK. Taylor & Francis Group. τόμ.1 σ.441-447.
 6. Kifokeris D, Xenidis Yiannis (2019). The RISCONA System: Constructability Appraisal Through the Identification and Assessment of Technical Project Risk Sources. International Association for Bridge and Structural Engineering Symposium (IABSE 2019): Towards a Resilient Built Environment Risk and Asset Management. Guimaraes - Portugal. σ.407-414.
 7. Kifokeris Dimosthenis, Koch Christian, Xenidis Yiannis (2019). Constructability of Districts: Capabilities of Productivity and Logistics Big Data for Machine Learning Prediction. 36th CIB W78 2019 Conference: Advances in ICT in Design, Construction & Management in Architecture, Engineering, Construction and Operations (AECO). Newcastle - UK.
 8. Malliotakis George, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2019). Small wind turbines: Sustainability criteria related to the local built environment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 410, Sustainability in the built environment for climate change mitigation: SBE19 Thessaloniki 23–25 October 2019, Thessaloniki, Greece. Ελλάδα - Θεσσαλονίκη.
 9. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2019). Use of artificial neural networks in the R/C buildings' seismic vulnerability assessment: the practical point of view. 7th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Crete - Greece. τόμ.C18969.
 10. Mylonas C, Xenidis Yiannis (2019). Conceptual Definition of a Megaproject Feasibility Analysis Method. International Association for Bridge and Structural Engineering Symposium (IABSE 2019): Towards a Resilient Built Environment Risk and Asset Management. Guimaraes - Portugal. σ.407-414.
 11. Nikolaidis Themistoklis, Vitalis Thomas, Baniotopoulos Charalampos (2019). Analysis of Thermal and Buckling Behavior of Double-Shell Composite wass exposed to fire. 12thHSTAM 2019 International Congress on Mechanics. Thessaloniki - Greece.
 12. Nikolaidis Themistoklis, Christos Papapostolou, Baniotopoulos Charalampos (2019). Numerical simulation and performance of the prestressed tendon control system MNB in large span structures. 12thHSTAM 2019 International Congress on Mechanics. Ελλάδα - Θεσσαλονίκη.
 13. Nikolaidis Themistoklis, Koukouli Natalia, Maliokas Arsenios, Baniotopoulos Charalampos (2019). Stability investigations in composite steel-concrete walls for restoration purposes to enhance structural and sustainability design. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 410, Sustainability in the built environment for climate change mitigation: SBE19 Thessaloniki 23–25 October 2019, Thessaloniki, Greece. Ελλάδα - Θεσσαλονίκη.
 14. Papachatzi D, Xenidis Yiannis (2019). Enhancing Infrastructure Systems’ Resilience with the Use of Building Information Modelling (BIM). 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC2019). Chania - Greece.
 15. Papachatzi D, Xenidis Yiannis (2019). Risk Management in Construction Projects Using Building Information Modelling. 2019 European Conference on Computing in Construction (2019 EC3). Επιμέλεια:O’Donnell, J., Chassiakos, A., Rovas, D., and Hall, D. Chania - Greece. σ.198-206.
 16. Papadimitriou C.N, Psomopoulos C.S, Kehagia Fotini (2019). A review on the latest trend of solar pavements in urban environment. Energy Procedia. Επιμέλεια:Chafic-Touma Salame, Michel Aillerie, Panagiotis Papageorgas, Christelle Perilhon, Adawiya Haider, Georgios Vokas, Auday Shaban, Akram Jabur. Athens - Greece. Elsevier. τόμ.157 σ.945-952.
 17. Pyrgidis Christos, Lagarias Antonios, Dolianitis Alexandros (2019). The aesthetic integration of a tramway system in the urban landscape: Evaluation of the visual nuisance. Data analytics: paving the way to sustainable urban mobility - Proceedings of 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018), 24 - 25 May, Skiathos Island, Greece. Επιμέλεια:Nathanail, Eftihia; Karakikes, Ioannis. Skiathos Island - Greece. Switzerland. Springer Nature. τόμ.879 σ.512-520.
 18. Skoulidou Despoina, Romao Xavier, Κωστινάκης Κωνσταντίνος (2019). Προτάσεις για τη θεώρηση της γωνίας πρόσπτωσης της σεισμικής δράσης κατά την ανάλυση κτιρίων με βάση την επιτελεστικότητα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας. Αθήνα - Ελλάδα. αρ.18530.
 19. Skoulidou Despoina, Romao Xavier, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Kostinakis Konstantinos (2019). Seismic demand variability OF RC buildings accounting for the number of ground motions and the angle of seismic incidence. 12thHSTAM International Congress on Mechanics Thessaloniki, Greece, 22– 25 September 2019. Thessaloniki - Greece. τόμ.1169.
 20. Αναστασίου Ελευθέριος, Πάχτα Βασιλική, Γραβάνης Β, Σφέτσιος Β (2019). Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης και υλικών δόμησης κτιρίου Ε΄ σταβλικού συγκροτήματος Λιμένα Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναστηλώσεων. Αθήνα - Ελλάδα. ΕΤΕΠΑΜ.
 21. Κωστινάκης Κωνσταντίνος, Μορφίδης Κωνσταντίνος (2019). Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και παραμέτρων σεισμικής έντασης που λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της κατασκευής για την ταχεία εκτίμηση της σεισμικής βλάβης κτιρίων ο/σ. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας. Αθήνα - Ελλάδα. αρ.18529.
 22. Πάχτα Βασιλική, Αναστασίου Ελευθέριος, Καραβάτση Π, Πολίτη Μ (2019). Μελέτη υλικών δόμησης και παθολογίας του ΒΑ πύργου του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναστηλώσεων. Αθήνα - Ελλάδα. Θεσσαλονίκη. ΕΤΕΠΑΜ.

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Anastasiadou K, Vougias Spyridon (2019). “Smart” or “sustainably smart” urban road networks?: The most important commercial street in Thessaloniki as a case study. Transport Policy. τόμ.82 σ.18-25.
 2. Aretoulis Georgios (2019). Neural network models for actual cost prediction in greek public highway projects. International Journal of Project Organisation and Management. τόμ.11 αρ.1 σ. 41-64.
 3. Aretoulis Georgios, Papathanasiou Jason, Antoniou Fani (2019). PROMETHEE-based ranking of project managers based on the five personality traits. Kybernetes. τόμ.49 αρ.4 σ.1083-1102.
 4. Argyroudis Sotirios, Mitoulis Stergios A, Winter Mike G, Kaynia Amir M (2019). Fragility of transport assets exposed to multiple hazards: State-of-the-art review toward infrastructural resilience. Reliability Engineering & System Safety. τόμ.191.
 5. Baldo Nicola, Manthos Evangelos, Miani Matteo (2019). Stiffness Modulus and Marshall Parameters of Hot Mix Asphalts: Laboratory Data Modeling by Artificial Neural Networks Characterized by Cross-Validation. Applied Sciences. τόμ.9 αρ.17 σ.3502.
 6. Davoudi Kamyar M, Ayfantis Ilias (2019). Screw dislocation in a Bi-medium within strain gradient elasticity revisited. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.28 αρ.1 σ.68-73.
 7. Emmanouil Christina, Bekyrou M, Psomopoulos C, Kougkolos Athanasios (2019). An Insight into Ingredients of Toxicological Interest in Personal Care Products and A Small–Scale Sampling Survey of the Greek Market: Delineating a Potential Contamination Source for Water Resources. Water. τόμ.11 αρ.12 σ.2501.
 8. Gallos Parisis, Liaskos Joseph, Georgiadis Charalampos, Enkeleint Aggelos Mechili, Mantas John (2019). Measuring the intention of using augmented reality technology in the health domain. Studies in Health Technology and Informatics. τόμ.264 σ.1641-1642.
 9. Giannaraki Georgia, Kassaras Ioannis, Roumelioti Zafeiria, Kazantzidou-Firtinidou Danai, Ganas Athanasios (2019). Deterministic seismic risk assessment in the city of Aigion (W. Corinth Gulf, Greece) and juxtaposition with real damage due to the 1995 Mw6.4 earthquake. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.17 αρ.2 σ.603-634.
 10. Kaimaris Dimitrios, Patias Petros, Mallinis Georgios, Georgiadis Charalampos (2019). Data Fusion of Scanned Black and White Aerial Photographs with Multispectral Satellite Images. Sci. τόμ.1 αρ.2 σ.36.
 11. Katakalos Konstantinos, Manos Georgios, Papakonstantinou Christos (2019). Seismic Retrofit of R/C T-Beams with Steel Fiber Polymers under Cyclic Loading Conditions. Buildings. τόμ.9 αρ.4 σ.101.
 12. Kesikidou Fotini, Stefanidou Maria (2019). Natural fiber-reinforced mortars. Journal of Building Engineering. τόμ. 25.
 13. Kifokeris D, Xenidis Yiannis (2019). Risk Source-based Constructability Appraisal Using Supervised Machine Learning. Automation in Construction. τόμ.104 σ.341-359.
 14. Kifokeris D, Xenidis Yiannis (2019). Analysis of Impartial Implementation in Practice of Risk Identification in Technical Projects. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering. τόμ.5 αρ.3.
 15. Konstantinidis Avraam, Ayfantis Ilias (2019). Simulating the formation of localized slip zones in Ni3Al nanocubes under compression. Materials Science and Technology. τόμ.35 αρ.5 σ.571-576.
 16. Kougias Ioannis, Szabo Sandor, Nikitas Alexandros, Theodosiou Nikolaos (2019). Sustainable energy modelling of non-interconnected Mediterranean islands. Renewable Energy. τόμ.133 σ.930-940.
 17. Kralli Vasiliki-Eleni, Theodosiou Nikolaos, Karampas Theofanis (2019). Optimal Design of Overtopping Breakwater for Energy Conversion (OBREC) Systems Using the Harmony Search Algorithm. Frontiers in Energy Research. τόμ.7.
 18. Manos Georgios, Kotoulas Lambros, Kozikopoulos Evangelos (2019). Evaluation of the Performance of Unreinforced Stone Masonry Greek “Basilica” Churches When Subjected to Seismic Forces and Foundation Settlement. Buildings. τόμ.9 αρ.5 σ.106.
 19. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2019). Comparative evaluation of MFP and RBF neural networks’ ability for instant estimation of r/c buildings’ seismic damage level. Engineering Structures. τόμ.197 σ.109436.
 20. Musmarra D, Zafeirakou Antigoni, Manakou V, Emmanouil Christina (2019). Efficient and sustainable environmental management as a means of addressing current pollution issues. Environmental Science and Pollution Research. τόμ.25 αρ.15 σ.14703-14705.
 21. Naderpour A, Majrouhi Sardroud J, Mofid M, Xenidis Yiannis, Pour Rostam T (2019). Uncertainty Management in Time Estimation of Construction Projects: A Systematic Literature Review and New Model Development. Scientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering. τόμ.26 αρ.2 σ.752-778.
 22. Pachta Vasiliki, Papadopoulos F, Stefanidou Maria (2019). Development and testing of grouts based on perlite by-products and lime. Construction and Building Materials. τόμ.207 σ.338–344.
 23. Panapakidis Ioannis P, Michailides Constantine, Angelides Demosthenes (2019). Implementation of Pattern Recognition Algorithms in Processing Incomplete Wind Speed Data for Energy Assessment of Offshore Wind Turbines. Electronics. τόμ.8 αρ.4 σ.418.
 24. Papachristoforou Michail, Mitsopoulos Vasilios, Stefanidou Maria (2019). Use of by-products for partial replacement of 3D printed concrete constituents; rheology, strength and shrinkage performance. Frattura ed Integrità Strutturale. τόμ.5 σ.526-536.
 25. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Kesikidou Fotini, Alt Philip Henes (2019). The role of shrinkage reducing admixtures and supplementary cementitious materials in volume stability and strength development. MATEC Web of Conferences. τόμ.289 σ.02005.
 26. Pitilakis Kyriazis, Riga Evi, Anastasiadis Anastasios, Fotopoulou Stavroula, Karafagka Stella (2019). Towards the revision of EC8: Proposal for an alternative site classification scheme and associated intensity dependent spectral amplification factors. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. Vol.126.
 27. Pitilakis Kyriazis, Argyroudis Sotirios, Fotopoulou Stavroula, Karafagka Stella, Kakderi Kalliopi, Selva Jacopo (2019). Application of stress test concepts for port infrastructures against natural hazards.: The case of Thessaloniki port in Greece. Reliability Engineering & System Safety. τόμ.184 σ.240-257.
 28. Saroglou Tanya, Theodosiou Theodoros, Givoni Baruch, Meir Isaac A (2019). Studies on the optimum double-skin curtain wall design for high-rise buildings in the Mediterranean climate. Energy and Buildings.
 29. Saroglou Tanya, Theodosiou Theodoros, Givoni B, Meir Issac (2019). A study of different envelope scenarios towards low carbon high-rise buildings in the Mediterranean climate - can DSF be part of the solution?. Renewable & Sustainable Energy Reviews. τόμ. 113 σ. 109237.
 30. Seylabi Elnaz Esmaeilzadeh, Agapaki Eva, Pitilakis Dimitrios, Brandenberg Scott, Stewart Jonathan P, Taciroglu Ertugrul (2019). Centrifuge Testing of Circular and Rectangular Embedded Structures with Base Excitations. Earthquake Spectra. τόμ.35 αρ.3 σ.1485-1505.
 31. Tegos Nikolaos I, Aretoulis Georgios (2019). Proposal for an effective Decision Support System for the Pre-Selection of the Type of Concrete Highway Bridges. International Journal of Multicriteria Decision Making. Vol.8 No.1.
 32. Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Tsoka Stella, Chastas Panagiotis (2019). Thermal bridging problems on advanced cladding systems and smart building facades. Thermal bridging problems on advanced cladding systems and smart building facades,. τόμ.214 σ.62-69.
 33. Titirla Magdalini, Aretoulis Georgios (2019). Neural network models for actual duration of Greek highway projects. Journal of Engineering, Design and Technology. τόμ.17 αρ.6 σ.1323-1339.
 34. Tsafarakis Stelios, Gkorezis Panagiotis, Nalmpantis Dimitrios, Genitsaris Evangelos, Andronikidis Andreas, Altsitsiadis Efthymios (2019). Investigating the preferences of individuals on public transport innovations using the Maximum Difference Scaling method. European Transport Research Review. τόμ.11 αρ.1.
 35. Tsafarakis Stelios, Gkorezis Panagiotis, Nalmpantis Dimitrios, Genitsaris Evangelos, Andronikidis Andreas, Altsitsiadis Efthymios (2019). Ιnvestigating the preferences of individuals on public transport innovations using the maximum difference scaling method. European Transport Research Review. τόμ.11 αρ.3.
 36. Tsagrakis Ioannis, Konstantopoulos Iason, Sidiropoulos Alexandros, Ayfantis Ilias (2019). On certain applications of gradient nanochemomechanics: deformation and fracture of LIB and SGS. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.28 αρ.1 σ.74-80.
 37. Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros, Tsirigoti Dimitra, Tsoka Stella, Bikas Demitrios, Martinez-Urrutia A, Gonzalez J (2019). Upgrading the building's energy performance with an advanced ventilated façade system,. World Review of Science, Technology and Sustainable Development. τόμ.4 αρ.15.
 38. Tsitlakidis Abraham, Foroglou Nikolaos, Ayfantis Ilias (2019). Revisiting the Hodgkin-Huxley and Fitzhugh-Nagumo models of action potential propagation. Letters in Applied NanoBioScience. τόμ.8 αρ.3 σ.604 -612.
 39. Tsoka Stella, Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros (2019). Coupling a Building Energy Simulation Tool with a Microclimate Model to Assess the Impact of cool Pavements on the Building’s Energy Performance: Application in a Dense Residential Area. Sustainability. τόμ.11.
 40. Tsolakidis I, Vafeiadis Margaritis (2019). Comparison of Hydrographic Survey and Satellite Bathymetry in Monitoring Kerkini Reservoir Storage. Environmental Processes.
 41. Tsolakis Apostolos C, Petsos George, Kapetanou Olga, Nikolaidis Ioannis N, Ayfantis Ilias (2019). Model analogies between pattern formation in deforming engineering materials & morphogenesis in ageing human brains. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.28 αρ.1 σ.95-106.
2018

Ανακοίνωση σε Συνέδριο

 1. Hollender F, Maufroy E, Roumelioti Zafeiria, Mariscal A (2018). Can we trust in high-frequency content of accelerometric database signals?. 36th General Assembly of the European Seismological Commission. Βαλέττα - Μάλτα.
 2. Mouratidis Anastasios, Kehagia Fotini (2018). Impact of climate hazards on roads: risk assessment and proactive measures. European Road Conference. Dubrovnik - Croatia.
 3. Pitilakis Kyriazis, Riga Evi, Anastasiadis Anastasios, Liakakis Konstantinos, Roumelioti Zafeiria (2018). Scenario based seismic risk assessment in Aigion for a repetition of the 15th June 1995 M6.4 earthquake. 36th General Assembly of the European Seismological Commission. Βαλέττα - Μάλτα.
 4. Roumelioti Zafeiria, Hollender F, Gueguen Ph (2018). Seasonal variation of seismic wave velocity in soil. 36th General Assembly of the European Seismological Commission. Βαλέττα - Μάλτα.
 5. Roumelioti Zafeiria, Kalogeras I, Melis N, Pitilakis Kyriazis (2018). Synergy of accelerometric networks toward an effective early warning system for the city of Thessaloniki. 36th General Assembly of the European Seismological Commission. Βαλέττα - Μάλτα.
 6. Tsafarakis Stelios, Gkorezis Panagiotis, Genitsaris Evangelos, Nalmpantis Dimitrios, Andronikidis Andreas, Altsitsiadis Efthymios (2018). Investigating the preferences of individuals on Public Transport innovations using the Maximum Difference Scaling method. Transport Research Arena Conference. Vienna, Austria.
 7. Γώγος Χ, Παπαδοπούλου Ελένη, Δούκας Ιωάννης, Κώστα-Τσολάκη Μαγδαληνή (2018). Χωρικές διαφοροποιήσεις και γεωγραφική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος - Ελλάδα.
 8. Πετρουτσάτου Κλεοπάτρα (2018). Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακών έργων. 11ο Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Aifadopoulou Georgia, Bratsas Charalampos, Koupidis Kleanthis, Chatzopoulou Aikaterini, Salanova Grau Josep Maria, Tzenos Panagiotis (2018). The use of neural network models on short-term prediction of the traffic status: The case study of Thessaloniki. Conference on Complex Systems. Thessaloniki, Greece.
 2. Anagnostopoulos Apostolos, Kehagia Fotini (2018). Developing roundabout capacity models in Greece. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας. Λάρισα - Ελλάδα. Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 3. Anagnostopoulos Apostolos, Kehagia Fotini (2018). Turbo-roundabouts as an alternative to roundabouts in terms of traffic safety, capacity and pollutant emissions. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας. Λάρισα - Ελλάδα. Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 4. Argyroudis Sotirios, Mitoulis Stergios, Winter Mike, Kaynia Amir (2018). Fragility of critical transportation infrastructure systems subjected to geo-hazards. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki - Greece.
 5. Bakanos P.I, Katsifarakis Konstantinos (2018). Optimal Operation Scheduling of multipurpose pumped storage hydropower Plant with high penetration of renewable energy sources. Protection and Restoration of the Environment XIV. Επιμέλεια: N. Theodossiou, C. Christodoulatos, A. Koutsospyros, D. Karpouzos, Z. Mallios. Thessaloniki - Greece. Thessaloniki. σ.860-870.
 6. Befas Stergios, Anastasiadis Anastasios (2018). Site classification and spectral amplification for site classes b and c of ec8. Proceedings of 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki - Greece.
 7. Giannakos L, Xenidis Yiannis (2018). Risk Assessment in Construction Projects with the Use of Neural Networks. Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World: Proceedings of the 28th International European Safety and Reliability Conference (ESREL 2018). Επιμέλεια:Haugen, S., Barros, A., van Gulijk, C., Kongsvik, T., and Vinnem, J.E. Trondheim - Norway. Leiden. CRC/Press/Balkema. σ.1563-1572.
 8. Giannaraki Georgia, Kazantzidou-Firtinidou D, Kassaras Ioannis, Roumelioti Zafeiria, Ganas Athanassios, Karakostas Christos, Mourloukos Stylianos, Stoumpos Panagiotis, Tsimi Christina (2018). Scenario-based seismic risk assessment in the city of Aigion (Greece). 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki - Greece.
 9. Hollender F, Roumelioti Zafeiria, Regnier J, Perron V, Bard P.-Y (2018). Respective advantages of surface and downhole reference stations for site effect studies: lessons learnt from the Argonet (Cephalonia Island, Greece) and Cadarache (Provence, France) vertical arrays. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki - Greece.
 10. Kostinakis Konstantinos, Fontara Ioanna-Kleoniki, Moschou Sofia, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2018). Influence Of Complex Site Effects On Seismic Response Of R/C Buildings With Various Masonry Infills' Distributions. 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE). Thessaloniki - Greece. αρ.10660.
 11. Kostinakis Konstantinos, Vasileiadis Vasileios, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2018). Incremental Dynamic Analysis Of R/C Buildings With Various Distributions Of Masonry Infills. 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE). Thessaloniki - Greece. αρ.10631.
 12. Makhoul Nisrine, Argyroudis Sotirios (2018). Loss estimation software: developments, limitations and future needs. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki - Greece.
 13. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2018). Study of Artificial Neural Networks Based Methods for the Rapid Estimation of R/C Buildings’ Seismic Damage. 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE). Thessaloniki - Greece. αρ.11438.
 14. Mouratidis Anastasios, Kehagia Fotini (2018). Feasibility of interchange construction projects along motorways. Road and rail infrastructure V: proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2018, 17-19 May 2018, Zadar, Croatia. Επιμέλεια: Lakušić, Stjepan. Zadar - Croatia. Zageb, Croatia. University of Zagreb, Faculty of civil engineering, Department of Transportation. σ.1445-1451.
 15. Mylonas C, Xenidis Yiannis (2018). Megaproject Development in the Context of Sustainable Urban Regeneration. International Journal of Real Estate & Land Planning. Mykonos - Greece. σ.390-397.
 16. Nikolaidis Themistoklis, Stavroulakis Georgios, Baniotopoulos Charalampos (2018). Optimal Design of large Span Structures Using the MBN Displacement Control System. Proceedings of the 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania Greece. Chania - Greece. Chania. Technical University of Crete Publishing House.
 17. Nikolaidis Themistoklis, Georgantzia Evangelia, Baniotopoulos Charalampos (2018). Effects of thermal deformation on the buckling resistance of steel framed members exposed to fire. Proceedings of the 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania Greece. Chania - Greece. Chan ia. Technical University of Crete Publishing House.
 18. Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Androulidakis Ioannis, Makris Christos, Baltikas Vasileios, Stefanidou Anastasia, Gennitsaris Savvas, Antoniadou Chrysanthi, Rammou Dimitra, Moustaka-Gouni Maria, Chintiroglou Chariton-Sarl, et al (2018). Monitoring the marine environment of Thermaikos gulf. Protection and Restoration of the Environment (PRE XIV). Thessaloniki, Greece.
 19. Riga Evi, Hollender F, Roumelioti Zafeiria, Bard P.-Y, Pitilakis Kyriazis (2018). Near-surface shear wave attenuation by deconvolution of borehole records: a sensitivity analysis based on synthetic wavefields. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki - Greece.
 20. Roumelioti Zafeiria, Hollender F, Gueguen Ph (2018). Shear wave velocity variations at the CORSSA (Central Greece) vertical array. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki - Greece.
 21. Smerzini C, Cavalieri F, Pitilakis Kyriazis, Argyroudis Sotirios (2018). 3D physics-based numerical modeling as a tool for seismic risk assessment of urban infrastructural systems: the case of Thessaloniki, Greece. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki - Greece.
 22. Sotiriadis Dimitrios, Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2018). Assessment of 3D Buildings’ Seismic Damage Considering Kinematic and Inertial Soil-Structure-Interaction Effects. 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE). Thessaloniki - Greece. αρ.11444.
 23. Theodoulidis Nikos, Hollender F, Mariscal A, Bard P.-Y, Konidaris Agis, Moiriat D, Cushing M, Konstantinidou Kiriaki, Roumelioti Zafeiria (2018). The ARGONET (Greece) Seismic Observatory: Site Characterization, Instrumentation and Data. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki - Greece.
 24. Tsinaris Angelos, Anastasiadis Anastasios, Pitilakis Kyriazis (2018). Numerical investigation of improving the seismic response of retaining structures by using lightweight mixtures as backfill material. Proceedings of 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki - Greece.
 25. Tsinaris Angelos, Anastasiadis Anastasios, Pitilakis Kyriazis (2018). Mechanical behavior of lightweight soil/rubber mixtures in a wide shear strain range. Proceedings of 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki - Greece.
 26. Tsiridis Vasileios, Petala Maria, Mintsouli I, Pliatsikas N, Sotiropoulos Sotirios, Kostoglou Margaritis, Darakas Efthymios, Karapantsios Theodoros (2018). Potable water disinfection with silver ions during space missions: The role of water tank and water supply materials. Protection and Restoration of the Environment (PRE XIV). Thessaloniki, Greece.
 27. Tsoumalakos S, Katsifarakis Konstantinos (2018). Urban streams of Thessaloniki (Greece): Spatial and hydraulic aspects. International Confernece Protection and Restoration of the Environment XIV. Επιμέλεια:N. Theodossiou, C. Christodoulatos, A. Koutsospyros, D. Karpouzos, Z. Mallios. Thessaloniki - Greece. Thessaloniki.
 28. Tzioutziou A, Xenidis Yiannis (2018). The Weighting Method’s Impact on the Weighting Process in Decision Making Problems. Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World: Proceedings of the 28th International European Safety and Reliability Conference (ESREL 2018). Επιμέλεια:Haugen, S., Barros, A., van Gulijk, C., Kongsvik, T., and Vinnem, J.E. Trondheim - Norway. Leiden. CRC/Press/Balkema. σ.373-380.
 29. Vlachos S.A, Gaitanis F, Katsifarakis Konstantinos (2018). Design of a ground source heat pump system for a school and a hotel operating in different seasons. Protection and Restoration of the Environment XΙV. Επιμέλεια:N. Theodossiou, C. Christodoulatos, A. Koutsospyros, D. Karpouzos, Z. Mallios. Thessaloniki - Greece. Thessaloniki. σ.905-914.
 30. Δαμάσκου Ευτέρπη, Κεχαγιά Φωτεινή, Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μαγδαληνή, Ηλιού Νικόλαος (2018). Αξιολόγηση των κριτηρίων ποιότητας εξυπηρέτησης των κυκλικών κόμβων και οδική ασφάλεια. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας. Λάρισα - Ελλάδα. Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 31. Μπάκανος Π, Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος (2018). Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος λήψης αποφάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση ταμιευτήρων σε ενιαίο χρονικό ορίζοντα. 11ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα. Θεσσαλονίκη. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής. τόμ.Β΄ σ.867-879.
 32. Πούλιου Α, Κεχαγιά Φωτεινή, Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μαγδαληνή (2018). Στρες και οδηγική συμπεριφορά: η επιρροή του στρες στην οδική ασφάλεια. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας. Λάρισα - Ελλάδα. Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Al-Karablieh Jameel, Kehagia Fotini (2018). Impact of differences in time during the day on No. of traffic accidents depending on diversity of drivers’ genders and ages in Greece. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). τόμ.7 αρ.12 σ.156-163.
 2. Al-Karablieh Jameel, Kehagia Fotini (2018). Evaluation of Traffic Accidents No. through Variety of Weather Conditions According to Differences of Gender and Ages’ Categories of Drivers in Greece. International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT). τόμ.7 αρ.9 σ.176-183.
 3. Al-Karablieh Jameel, Kehagia Fotini (2018). Impact of the diversity of drivers’ characteristics on traffic accidents and results according to differences of gender and age categories of drivers in Greece. International Journal for Traffic and Transport Engineering (IJTTE). τόμ.8 αρ.4 σ.466-480.
 4. Aretoulis Georgios (2018). Gender Based Perception of Successful Construction of Project Managers’ Attributes. Social Sciences. τόμ.7 αρ.7 σ.112-130.
 5. Chastas Panagiotis, Theodosiou Theodoros, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Bikas Dimitrios (2018). Normalising and assessing carbon emissions in the building sector: A review on the embodied CO 2 emissions of residential buildings. Building and Environment. τόμ.130 σ.212-226.
 6. Chattopadhyay A.K, He X, Tsambali A.-A, Konstantinidis Avraam, Ayfantis Ilias (2018). On stochastic resonance in a model of double diffusion. Materials Science and Technology. τόμ.34 αρ.13 σ.1606-1613.
 7. Galburesa L, Giannopoulos G, Argyroudis Sotirios, Kakderi Kalliopi (2018). A Boolean Networks approach to modeling and resilience analysis of interdependent critical infrastructures. Computer-Aided Civil & Infrastructure Engineering. Vol.33 σ. 1041–1055.
 8. Georgiadis Konstantinos (2018). Lateral soil resistance on soldier piles or king posts in clay. Géotechnique. Vol.9 αρ.1.
 9. Gogos C.V, Papadopoulou Eleni, Doukas Ioannis, Kosta-Tsolaki Magdalini (2018). Spatial Disparities in Access and Use of Rehabilitation Services in Northern Greece: a GIS-based Study. International Journal of Scientific and Research Publications. τόμ.8 αρ.5 σ.167-176.
 10. Kappos Andreas, Papanikolaou Vassilis (2018). Nonlinear dynamic analysis of masonry buildings and definition of seismic damage states. The Open Construction & Building Technology Journal. Vol.12 σ.192-209.
 11. Katsifarakis Konstantinos, Nikoletos I.A, Stavridis Ch (2018). Minimization of Transient Groundwater Pumping Cost-Analytical and Practical Solutions. Water Resources Management. Vol.32 αρ.3 pσ. 1053–1069.
 12. Kifokeris D, Matos J.A.C, Xenidis Yiannis, Braganca L (2018). Bridge Quality Appraisal Methodology: Application in a Reinforced Concrete Overpass Roadway Bridge. Journal of Infrastructure Systems. τόμ.24 αρ.4.
 13. Kifokeris D, Xenidis Yiannis, Panetsos P, Matos J.A.C, Braganca L (2018). Bridge Quality Appraisal Methodology: Application in the Strimonas Bridge Case Study. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. τόμ.13 αρ.3 σ.331-343.
 14. Kostinakis Konstantinos, Manoukas G.E, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2018). Influence of seismic incident angle on response of symmetric in plan buildings. KSCE Journal of Civil Engineering. Vol. 22 αρ.2 σ.725–735.
 15. Kostinakis Konstantinos (2018). Impact of the masonry infills on the correlation between seismic intensity measures and damage of R/C buildings. Earthquakes and Structures. τόμ.14 αρ.1 σ.55-71.
 16. Kostinakis Konstantinos, Fontara I.K, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2018). Scalar structure-specific ground motion intensity measures for assessing the seismic performance of structures: a review. Journal of Earthquake Engineering. Vol.22 αρ.4 σ.630-665.
 17. Kotaridis Ioannis, Lazaridou Maria (2018). Environmental Change Detection Study in the Wider Area of Lignite Mines. Civil Engineering and Architecture. τόμ.6 αρ.2 σ.108-114.
 18. Kougkolos Athanasios, Di Nardo A, Mallios Zisis, Manakou V, Emmanouil Christina (2018). Effective environmental management within the context of sustainability and economic development: a special issue from the 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment (PREXIII), July 3–8, 2016, Mykonos island, Greece. Environmental Science and Pollution Research. τόμ.25 αρ.27 σ.26695-26698.
 19. Ktenidou Olga Joan, Roumelioti Zafeiria, Abrahamson N, Cotton F, Pitilakis Kyriazis, Hollender F (2018). Understanding single-station ground motion variability and uncertainty (sigma): Lessons learnt from Euroseistest. Bulletin of Earthquake Engineering. Vol.16 αρ.6 σ.2311–2336.
 20. Mintsouli I, Tsiridis Vasileios, Petala Maria, Pliatsikas N, Rebeyre P, Darakas Efthymios, Kostoglou Margaritis, Sotiropoulos Sotirios, Karapantsios Theodoros (2018). Behavior of Ti-6Al-4 V surfaces after exposure to water disinfected with ionic silver. Applied Surface Science. τόμ.427 αρ.PA σ.763-770.
 21. Mintzia Diamanto, Kehagia Fotini, Tsakalidis Anastasios, Zervas Efthimios (2018). A methodological framework for the comparative analysis of the environmental performance of roadway and railway transport. Promet - Traffic & Transportation. τόμ.30 αρ.6 σ.721-731.
 22. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2018). Approaches to the rapid seismic damage prediction of r/c buildings using artificial neural networks. Engineering Structures. τόμ.165 σ.120-141.
 23. Pachta Vasiliki, Triantafyllaki S, Stefanidou Maria (2018). Performance of lime-based mortars at elevated temperatures. Construction and Building Materials. τόμ.189 σ.576–584.
 24. Pachta Vasiliki, Marinou P, Stefanidou Maria (2018). Development and testing of repair mortars for floor mosaic substrates. Journal of Building Engineering. τόμ.20 σ.501–509.
 25. Pachta Vasiliki, Stefanidou Maria (2018). Technology of multilayer mortars applied in ancient floor mosaic substrates. Journal of Archaeological Science: Reports. τόμ.20 σ.683-691.
 26. Papaoikomou K, Emmanouil Christina, Vasilatou V, Diapouli E, Grigoratos T, Zafeirakou Antigoni, Kougkolos Athanasios (2018). PM10 and elemental concentrations in a dismantling plant for waste of electrical and electronic equipment in Greece. Aerosol and Air Quality Research. τόμ.16 αρ.6 σ.1457-1469.
 27. Patrikaki Olga, Kazakis Nerantzis, Kougias Ioannis, Patsialis Thomas, Theodosiou Nikolaos, Voudouris Konstantinos (2018). Assessing flood hazard at river basin scale with an index-based approach: The case of Mouriki, Greece. Geosciences. τόμ.8 αρ.2.
 28. Petsos G, Konstantinidis Avraam, Ayfantis Ilias (2018). On the role of higher order deformation gradients in necking, spinodal decomposition and neuron firing. Materials Reserach Communications. τόμ.93 σ.119-123.
 29. Pistolas Achilleas, Pitilakis Kyriazis, Anastasiadis Anastasios (2018). Dynamic behaviour of granular soil materials mixed with granulated rubber: influence of rubber content and mean grain size ratio on shear modulus and damping ratio for a wide strain range. Innovative Infrastructure Solutions.
 30. Pistolas Achilleas, Pitilakis Kyriazis, Anastasiadis Anastasios (2018). Dynamic Behaviour of Granular Soil Materials Mixed with Granulated Rubber: Effect of Rubber Content and Granularity on the Small-Strain Shear Modulus and Damping Ratio. Geotechnical and Geological Engineering. τόμ.36 αρ.2 σ.1267-1281.
 31. Prochaska Charikleia, Kanari-Tsatsagia Magdalini (2018). Atomic force microscopy topographic and phase-contrast imaging of silver catalyst supported on CaCO3. Journal of Advanced Microscopy Research. τόμ.13 αρ.3 σ.368-375.
 32. Psyrras Nikolaos K, Sextos Anastasios (2018). Build-X: Expert system for seismic analysis and assessment of 3D buildings using OpenSees. Advances in Engineering Software. τόμ.116 σ.23-35.
 33. Sevastas Stefanos, Siarkos Ilias, Theodosiou Nikolaos, Yfantis Ioannis (2018). Evaluating the use of measured and/or open access data in watershed modeling through an integrated modeling procedure. Desalination and Water Treatment. τόμ.133 σ.268-282.
 34. Tang A.M, Hughes P.N, Dijkstra T.A, Askarinejad A, Brenčič M, Cui Y.J, Diez J.J, Firgi T, Gajewska B, Gentile F, Grossi G, et al (2018). Atmosphere-vegetation-soil interactions in a climate change context;: Impact of changing conditions on engineered transport infrastructure slopes in Europe. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology. τόμ.51 αρ.2 σ.156-168.
 35. Theodoulidis N, Hollender F, Mariscal A, Moiriat D, Bard P.-Y, Konidaris A, Cushing M, Konstantinidou K, Roumelioti Zafeiria (2018). The ARGONET (Greece) Seismic Observatory: An accelerometric vertical array and associated data. Seismological Research Letters. τόμ.89 αρ.4 σ.1555-1565.
 36. Tsalis Panagiotis, Aivazelis Emmanouil, Tapali Julia, Fyka Georgia, Orfanos Prokopis, Naniopoulos Aristotelis (2018). Investigating needs and barriers to the employment of people with disabilities. South-Eastern Europe Journal of Economics. τόμ.1 σ.55-78.
 37. Tsambali A.-A, Konstantinidis Avraam, Ayfantis Ilias (2018). Modeling double diffusion in soils and materials. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.27 αρ.5-6.
 38. Tsoka S, Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Flourentzou F (2018). Modeling the performance of cool pavements and the effect of their aging on outdoor surface and air temperatures. Sustainable Cities and Society. τόμ.42 σ.276-288.
 39. Tsoka Stella, Tolika Konstantia, Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Bikas Dimitrios (2018). A method to account for the urban microclimate on the creation of ‘typical weather year’ datasets for building energy simulation, using stochastically generated data. Energy and Buildings. τόμ.165.
 40. Zafeirakou Antigoni, Themeli Stefania, Tsami Eythymia, Aretoulis Georgios (2018). Multi-criteria analysis of different approaches to protect the marine and coastal environment from oil spills. Journal of Marine Science and Engineering. τόμ.6 σ.125-142.
 41. Σακαβέλη Φωτεινή, Τσιρίδης Βασίλειος, Πεταλά Μαρία, Νταρακάς Ευθύμιος (2018). Δοκιμές έκπλυσης και οικοτοξικότητα δειγμάτων ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Υδροτεχνικά. τόμ.27 σ.29-40.
 42. Φωτεινόπουλος Ιωάννης, Νταρακάς Ευθύμιος (2018). Διαχείριση αποβλήτων Ελαιοτριβείων: Η περίπτωση του Ν. Μεσσηνίας. Υδροτεχνικά. τόμ.27 σ.15-28.
2017

Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο

 1. Manolis Georgios, Dineva Petia S, Rangelov Tsviatko V, Wuttke Frank (2017). Seismic wave propagation in non-homogeneous elastic media by boundary elements. Springer.
 2. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος (2017). Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια. Θεσσαλονίκη. Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Ανακοίνωση σε Συνέδριο

 1. Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Ekmektsoglou K, Panetsos. P (2017). Calibration of the Dynamic Model of a Long Concrete Ravine Bridge Based on Ambient Vibration Measurements. 16th World Conference on Earthquake, 16WCEE 2017. Santiago - Chile.
 2. Fontara Ioanna - Kleoniki, Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2017). Correlation between structure-specific intensity measures of site-dependent motions and frame response. 16th World Conference on Earthquake, 16WCEE 2017. Santiago - Chile.
 3. Genitsaris Evangelos, Stamelou Afroditi, Nalmpantis Dimitrios, Trochidis Ilias, Naniopoulos Aristotelis (2017). Crowdsourcing innovative ideas by Public Transport users and non-users of the city of Thessaloniki. 8th International Congress on Transportation Research, ICTR 2017. Thessaloniki - Greece.
 4. Haslinger F, Dupont A, Michelini A, Rietbrock A, Sleeman R, Wiemer S, Basili R, Bossu R, Cakti E, Cotton F, Crawford W, et al (2017). EPOS Seismology services and their users. EGU General Assembly. Vienna - Austria.
 5. Karatzetzou Anna, Pitilakis Dimitrios (2017). Performance-based design of soil-foundation-bridge pier systems by use of sampling techniques. 16th World Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE 2017. Santiago - Chile.
 6. Kyros Ioannis, Petroutsatou Kleopatra (2017). An analytical approach of the Greek economic recession on construction industry: its consequences and future perspectives of the sector. 9th International Conference on Construction in the 21st Century, CITC-9. Dubai - UAE.
 7. Petroutsatou Kleopatra (2017). Economics of big infrastructure projects: road bridges. International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, ISRBT 2017. Thessaloniki - Greece.
 8. Petroutsatou Kleopatra (2017). Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις για την ανάγκη ορθολογικής λήψης απόφασης ιδιαίτερα δαπανηρών έργων σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Διαχείριση Τεχνικών Έργων 2017. Περιβόλα, Πάτρα.
 9. Petroutsatou Kleopatra (2017). Economic aspects of bridge engineering. International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, ISBRT. Thessaloniki, Greece.
 10. Skouldiou Despoina, Roamao Xavier, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2017). Determination of the critical angle of seismic forces for the safety assessment of 3D RC buildings using Lateral Force Analysis. 16th World Conference on Earthquake, 16WCEE 2017. Santiago - Chile.
 11. Sofianou E, Bagiouk Samir (2017). Perspectives for sustainable built heritage and urban regeneration towards cultural tourism development: a case study from Northern Greece. 54th Colloquium of the Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) and, 15th Conference of the Greek Section of the European Regional Science Association. Athens - Greece.
 12. Tomeo Romeo, Bilotta Antonio, Pitilakis Dimitrios, Nigro Emidio (2017). Soil-structure interaction effects on the seismic performances of reinforced concrete moment resisting frames. 10th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017. Rome - Italy.
 13. Γενίτσαρης Ευάγγελος, Σταμέλου Αφροδίτη, Ναλμπάντης Δημήτριος, Naniopoulos Aristotelis (2017). Εφαρμόζοντας τη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες Στη Θεσσαλονίκη. 8th International Congress on Transportation Research, ICTR 2017. Thessaloniki - Greece.
 14. Γιαννακά Δήμητρα, Μάλλιαρης Σταύρος, Ναλμπάντης Δημήτριος, Γενίτσαρης Ευάγγελος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης (2017). Διερεύνηση των επιθυμιών των χρηστών σε σχέση με τη λειτουργία νυχτερινών λεωφορειακών γραμμών στη Θεσσαλονίκη με τη χρήση Conjoint analysis. 8th International Congress on Transportation Research, ICTR 2017. Thessaloniki - Greece.
 15. Ζώη Μαρία, Κουντούρη Ελένη, Ναλμπάντης Δημήτριος, Γενίτσαρης Ευάγγελος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης (2017). Το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 8th International Congress on Transportation Research, ICTR 2017. Thessaloniki - Greece.
 16. Λιμνιός Χρήστος, Παπαγιαννάκης Απόστολος, Γενίτσαρης Ευάγγελος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης (2017). Διερεύνηση ανάπτυξης ευέλικτης υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών στους ημιορεινούς οικισμούς της Θάσου. 8th International Congress on Transportation Research, ICTR 2017. Thessaloniki - Greece.
 17. Πάχτα Βασιλική, Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου Ιωάννα (2017). Δημιουργία Συστήματος Καταγραφής και Αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των Ιστορικών Φάρων ως Μνημείων Πολιτισμού. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βόλος, Ελλάδα.
 18. Παπαδήμα Γεωργία, Ναλμπάντης Δημήτριος, Γενίτσαρης Ευάγγελος, Νανιόπουλος Αριστοτέλης (2017). Διερεύνηση της αποδοχής των Αυτοματοποιημένων Λεωφορείων Χωρίς Οδηγό στην πόλη των Τρικάλων και xρήση Conjoint Analysis για τη βελτιστοποίησή τoυς. 8th International Congress on Transportation Research, ICTR 2017. Thessaloniki - Greece.

Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Abate Glenda, Gatto Michele, Massimino Maria Rossella, Pitilakis Dimitrios (2017). Large scale soil-foundation-structure model in Greece: dynamic tests vs FEM simulation. COMPDYN 2017, 6th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering Proceedings. Επιμέλεια:M. Papadrakakis, M. Fragiadakis. Rhodes Island - Greece. τόμ.1 σ.1347-1359.
 2. Bagiouk A.S, Bagiouk Samir, Darakas Efthymios (2017). Upgrading a conventional wastewater treatment plant to a membrane bioreactor: case study, WWTP of Nikiti – Chalkidiki. Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference. Thessaloniki - Greece.
 3. Bagiouk Samir, Albayyouk M.N, Bagiouk A.S, Bagiouk S.S (2017). Applications of Remote Sensing and GIS systems in solid waste management: case study, developing area in the West Bank. Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference. Thessaloniki - Greece.
 4. Bagiouk Samir, Bagiouk S.S, Agiou A.E (2017). Bicycle role and enhancement in cultural heritage of Thessaloniki. Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference. Thessaloniki - Greece.
 5. Bagiouk Samir, Chatzigeorgiou S, Bagiouk A.S (2017). Rehabilitation and development of cultural heritage of listed building “KIRTSI KHAN” in historical center of Thessaloniki . Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference. Thessaloniki - Greece.
 6. Bagiouk Samir, Sofianou E (2017). Cultural heritage and creative cities: an example of sustainable urban regeneration from Northern Greece. Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference. Thessaloniki - Greece.
 7. Chastas Panagiotis, Theodosiou Theodoros, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Bikas Dimitrios (2017). EBPD recast: The effect of embodied energy on the cost-optimal levels of nearly zero energy residential buildings - A case study in Greece. 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9). Split - Croatia. τόμ.1 αρ.1 σ.1080-1093.
 8. Damaskou Efterpi, Kehagia Fotini (2017). Quality of service (QOS) of Urban roundabouts: a literature review. 9th International Conference on Urban Rehabilitation and Sustainability (URES '17). Dubrovnik - Croatia. σ.1-9.
 9. Fontara I.K, Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2017). Seismic behaviour of 3D R/C irregular buildings considering complex site conditions. Proceedings of the 8th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures. Bucharest - Romania.
 10. Fontara Ioanna - Kleoniki, Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2017). Correlation between structure-specific intensity measures of site-dependent motions and frame response. 16th World Conference on Earthquake (16WCEE). Santiago - Chile.
 11. Genitsaris Evangelos, Roukouni Anastasia, Stamelou Afroditi, Nalmpantis Dimitrios, Naniopoulos Aristotelis (2017). Co–creating innovative concepts to address crucial trends and challenges that public transport faces in Thessaloniki. ICEIRD 10 Years, Conference proceedings. Thessaloniki - Greece.
 12. Karagianni Aikaterini, Lazaridou Maria (2017). Remote Sensing Techniques in monitoring areas affected by forest fire. Proceedings Volume 10444, Fifth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2017). Paphos - Cyprus. SPIE. Vol.10444.
 13. Karatzetzou Anna, Pitilakis Dimitrios (2017). Partitioning the displacement components of seismic demand due to soil-structure interaction. Proceedings of the 3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering. Vancouver, BC - Canada.
 14. Karatzetzou Anna, Pitilakis Kyriazis, Riga Evi (2017). Urban scale assessment of soil-structure interaction effects: the case of Thessaloniki city, Greece. Anidis 2017 - XVII Convegno. Pistoia - Italy.
 15. Kehagia Fotini (2017). Transforming small towns by remedial street design. Transportation Research Procedia. Επιμέλεια:Nathanail, E.G.; Gogas, M.A. Volos - Greece. The Netherlands. Elsevier. τόμ.24 σ.507-514.
 16. Kostinakis Konstantinos, Morfidis Konstantinos (2017). Application of Artificial Neural Networks for the assessment of the seismic damage of buildings with irregular infills' distribution. 8th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures. Bucharest - Romania.
 17. Lantitsou K.I, Bagiouk Samir, Bagiouk S.S, Panagiotakis G.D (2017). Energy upgrade of houses by using autodesk revit software case study: Macedonian building in northern Greece. Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference. Thessaloniki - Greece.
 18. Lazaridou Maria, Karagianni Aikaterini (2017). Photogrammetry and Remote Sensing education subjects. Proceedings Volume 10444, Fifth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2017);. Paphos - Cyprus. SPIE. Vol.10444.
 19. Manoukas G.E, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2017). Optimum torsion axis of multi-storey buildings based on their dynamic properties. Proceedings of the 8th European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures. Bucharest - Romania.
 20. Marinopoulos I.S, Katsifarakis Konstantinos (2017). Optimization of energy and water management of swimming pools. A case study in Thessaloniki, Greece. Procedia Environmental Sciences. Thessaloniki - Greece. Elsevier, Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.773 – 780.
 21. Markou Athanasios, Stefanou Georgios, Manolis Georgios (2017). Stochastic response of nonlinear base isolation systems. COMPDYN 2017, 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering Proceedings. Eds Papadrakakis M. and Fragiadakis M. Rhodes Island - Greece.
 22. Mavridou S, Kehagia Fotini (2017). Environmental noise performance of rubberized asphalt mixtures: Lamia's case study. Procedia Environmental Sciences. Επιμέλεια:Bikas, D.; Theodosiou, T.; Tsikaloudaki, K. Thessaloniki - Greece. Amsterdam, The Netherlands. Elsevier. τόμ.38 σ.804-811.
 23. Mignan A, Giardini D, Cotton F, Iervolino I, Stojadinovic B, Pitilakis Dimitrios (2017). Harmonized Approach To Stress Tests For Critical Infrastructures Against Natural Hazards (STREST). 16th World Conference on Earthquake Engineering. Santiago - Chile.
 24. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2017). Approach to prediction of R/C buildings' seismic damage as pattern recognition problem using artificial neural networks. COMPDYN 2017 - Proceedings of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Rhodes Island - Greece. τόμ.2 σ.3163-3188.
 25. Nikolaidis Themistoklis, Karadimos Efthimios School of Civil Engineering, Baniotopoulos Charalampos (2017). Evaluation of Small Wind Turbines Configuration under Sustainable Energy Production Criteria of the Site of Application. 5th International Exergy Life Cycle Assessment and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS-5). Nisyros - Greece.
 26. Nikolaidis Themistoklis, Filosof Iosif, Baniotopoulos Charalampos (2017). Optimal design of double-skin aluminium facade systems. Coordinating Engineering for Sustainability and Resilience. IRBID - JORDAN. Jordan. Jordan University of Science & Technology.
 27. Ordoumbozanis K, Theodosiou Theodoros, Bouris D, Tsikaloudaki Aikaterini (2017). Opaque building integrated photovoltaic facades using a one-dimensional finite volume model integrated in Trnsys. IEEES9-9th International Exergy, Energy and Environment Symposium. Split - Croatia. σ.1152-1161.
 28. Pitilakis Dimitrios, Vratsikidis Athanasios (2017). Dynamic system properties from real-scale free-vibration soil-structure interaction experiments. Proceedings of the 7th International Conference on Advances in Experimental Structural Engineering. Pavia - Italy.
 29. Pitilakis Kyriazis (2017). Definition of site response, including basin effects, and its implications for risk charcterization in EC8. XVII Convegno Anidis “L’Ingegneria Sismica in Italia”. Pistoia - Italy.
 30. Pitilakis Kyriazis, Tsinidis G (2017). On the transversal seismic response and analysis of shallow rectangular and circular tunnels. 3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering. Vancouver - Canada.
 31. Pitilakis Kyriazis, Fotopoulou Stavroula, Argyroudis Sotirios, Karafagka Stella, Kakderi Kalliopi, Selva Jacopo (2017). Application of new stress test concepts to critical infrastructures: The case of thessaloniki port in greece. 16th World Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE 2017. Santiago - Chile.
 32. Pouliou A, Kehagia Fotini, Pitsiava-Latinopoulou Magdalini (2017). Aggressive driving and its environmental impacts: a literature review. Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference. Επιμέλεια:Koungolos, A.; Laspidou, C.; Aravossis, K.; Samaras, P.; Schramm, K.W.; Mernellos, G. Thessaloniki - Greece. Thessaloniki. Grafima Publications. σ.203-204.
 33. Savvas D, Stefanou Georgios (2017). Homogenization of composite materials considering different types of microstructural uncertainty. UNCECOMP 2017, 2nd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering Proceedings. Eds Papadrakakis M., Papadopoulos V. and Stefanou G. Rhodes Island - Greece.
 34. Sifniadis Anestis, Petroutsatou Kleopatra (2017). Exploring the consequences of human resources multitasking in industrial automation projects: a tool to mitigate impacts. Procedia Engineering: Creative Construction Conference 2017. Primosten - Croatia. Elsevier Science. τόμ.196 σ.738-745.
 35. Stavridis Ch, Patsakidou Th, Katsifarakis Konstantinos (2017). Use of groundwater resources in urban areas. Environmental benefits and cost considerations. Procedia Environmental Sciences. Thessaloniki - Greece. Elsevier Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.860 – 866.
 36. Stefanou Georgios, Savvas D, Papadrakakis M (2017). Response variability of composite structures with mechanical properties derived from material microstructure. 12th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR 2017). TU Wien, Vienna - Austria.
 37. Stefanou Georgios, Savvas D, Papadrakakis M (2017). Generation of random material property fields based on microstructure. UNCECOMP 2017, 2nd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering Proceedings. Eds Papadrakakis M., Papadopoulos V. adn Stefanou G. Rhodes Island - Greece.
 38. Tomeo Romeo, Bilotta Antonio, Pitilakis Dimitrios, Nigro Emidio (2017). Effetti dell’interazione terreno - struttura sul comportamento sismico di strutture a telaio in c.a. Proceedings of the XVII ANIDIS Conference, L'ingegneria sismica in Italia. Pistoia - Italy.
 39. Tsikaloudaki Aikaterini, Tsirigoti D, Theodosiou Theodoros, Tsoka S (2017). Daylight and Energy enhancement with ventilated façade systems for renovation projects. Places & Technologies 2017. Sarajevo - Bosnia & Herzegovina. σ.399-406.
 40. Tsinaris Aggelos, Pitilakis Dimitrios, Anastasiadis Anastasios (2017). Seismic response investigation of retaining structures by using lightweight mixtures as backfill material. Proceedings of the 3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering. Vancouver, BC - Canada.
 41. Tsoka Stella, Tolika Konstantia, Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros (2017). Evaluation of stochastically generated weather datasets for building energy simulation. Energy Procedia. Lausanne - Switzerland. Vol.122 σ.853-858.
 42. Vagionas Faidon - Apsotolos, Stefanou Georgios (2017). The effect of seismic loading simulation on the response variability of structures. COMPDYN 2017, 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering Proceedings. Ed. Papadrakakis M. and Fragiadakis M. Rhodes Island - Greece.
 43. Vaiou M, Vlachou F, Kehagia Fotini (2017). Effect of surrounding landscape on driving behavior. Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference. Επιμέλεια:Koungolos, A.; Laspidou, C.; Aravossis, K.; Samaras, P.; Schramm, K.W.; Mernellos, G. Thessaloniki - Greece. Thessaloniki. Grafima Publications. σ.231.
 44. Xenidis Yiannis, Chiotakis E (2017). Cloud Project Management in the Greek Construction Industry: What is the Distance to Cover?. Volume I Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3). Επιμέλεια:Bosché, F., Brilakis, I., and Sacks, R. Heraklion - Greece. σ.717-724.
 45. Νικολαΐδης Θεμιστοκλής, Κατσανεβάκη Μαρία-Αννα, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος (2017). Διερεύνηση και βελτιστοποίηση μορφής μη κανονικού χαλύβδινου στεγάστρου με καινοτόμα στοιχειά στήριξης. 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών. Λάρισα - Ελλάδα.
 46. Νικολαΐδης Θεμιστοκλής, Ευθυμιάδου Θάλεια, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος (2017). Ανάλυση, αποτίμηση και βελτιστοποίηση της ενίσχυσης υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου με χρήση χαλύβδινων στοιχείων. 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών. Λάρισα - Ελλάδα.
 47. Νικολαΐδης Θεμιστοκλής, Σκαρμούτσος Γεώργιος, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος (2017). Βέλτιστος σχεδιασμός φορέων μεγάλου ανοίγματος τύπου MBN με τη χρήση καμπύλων προεντεταμένων καλωδίων. 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών. Λάρισα - Ελλάδα.
 48. Νικολαΐδης Θεμιστοκλής, Καραδήμος Ευθύμιος, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος (2017). Βέλτιστη διαμόρφωση ανεμογεννητριών μικρής ισχύος με κριτήριο την περιοχή ανέγερσης. 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών. Λάρισα - Ελλάδα.
 49. Νικολαΐδης Θεμιστοκλής, Ντίνας Αθανάσιος, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος (2017). Ανάλυση αποκατάστασης υφιστάμενης χαλύβδινης σιδηροδρομικής γέφυρας με κριτήρια βιώσιμου σχεδιασμού. 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών. Λάρισα - Ελλάδα.
 50. Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου Ιωάννα, Πάχτα Βασιλική (2017). Εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας για την τεκμηρίωση των βλαβών των ιστορικών φάρων και την υπόδειξη μεθοδολογιών συμβατής και επιτελεστικής επέμβασης. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βόλος, Ελλάδα. Βόλος.
 51. Χατζημλάδη Άννα, Κεχαγιά Φωτεινή (2017). Αξιολόγηση της επιρροής του ανθρώπινου παράγοντα στην οδηγική συμπεριφορά. 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (ICTR2017). Θεσσαλονίκη - Ελλάδα. Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) - Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (I.MET.). σ.1-16.

Βιβλιοκρισία

 1. Nikolaidis Themistoklis (2017). Structural stability and control of hybrid cable-stayed bridge with steel truss deck during construction. International Journal of Steel Structures. [11/2017].
 2. Nikolaidis Themistoklis (2017). Experimental and numerical study of the shear capacity of a vertical stiffener connection to L-CFST columns. International Journal of Steel Structures. [11/2017].
 3. Nikolaidis Themistoklis (2017). Predicting the behavior of bolted top-seat angle connections in fire using artificial neural network. International Journal of Steel Structures. [11/2017].
 4. Nikolaidis Themistoklis (2017). Temporary shear brace design method for steel box girder viaduct in transverse block construction. International Journal of Steel Structures. [11/2017].
 5. Nikolaidis Themistoklis (2017). Numerical and experimental investigation of trajectory effects into temperature distribution and distortion in the slot welding of steel S235JR. International Journal of Steel Structures. [10/2017].
 6. Nikolaidis Themistoklis (2017). Analysis of material flow and heat transfer in reverse dual-rotation friction stir welding: a review. International Journal of Steel Structures. [31/10/2017].
 7. Nikolaidis Themistoklis (2017). Extradosed Balance Cantilever Bridge: A State-of-the-art Bridge Design & Construction Method. Structures.
 8. Nikolaidis Themistoklis (2017). Seismic rehabilitation by steel jacketing method affected by different base support conditions using pushover analysis. International Journal of Steel Structures. [09/2017].
 9. Nikolaidis Themistoklis (2017). Fatigue resistance improvement of welded joints by bristle roll-brush grinding. International Journal of Steel Structures. [06/2017].
 10. Nikolaidis Themistoklis (2017). Coupled=Mode Flutter of Wind Turbines and its Suppression Using Torsional Viscous Damper: X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017. Procedia Engineering.
 11. Nikolaidis Themistoklis (2017). On the structural response of a tall hybrid onshore wind turbine tower: X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017. Procedia Engineering.
 12. Nikolaidis Themistoklis (2017). Seismic evaluation of tall unstiffened steel plate shear wall (SPSW) systems with emphasis on reversal phenomenon in higher mode pushover curve. International Journal of Steel Structures.
 13. Nikolaidis Themistoklis (2017). S-N curves for RC beams strengthening with FRP using runouts. Structures and Buildings ICE.
 14. Nikolaidis Themistoklis (2017). Motion-based optimum design of a slender steel footbridge and assessment of its dynamic behaviour. International Journal of Steel Structures. τόμ. 17 σ. 1459–1470.
 15. Nikolaidis Themistoklis (2017). Observations on the influence of soil profile on the seismic kinematic bending moments of offshore wind turbine monopiles: X International Conference on Structural Dynamic, EURODYN 2017. Procedia Engineering.
 16. Nikolaidis Themistoklis (2017). The Influence of Soil-Structure Interaction on the Fatigue Analysis in the Foundation Desing of Onshore Wind Turbines: X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017. Procedia Engineering. τόμ. 199 σ. 3218-3223.

Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο ή Λήμμα σε Λεξικό/Εγκυκλοπαίδεια

 1. Chatzipoulidis Georgios, Aretoulis Georgios, Kalfakakou Glykeria (2017). A Multicriteria Ranking of Thessaloniki’s Public Hospitals Based on Their Infrastructure Adequacy. City Networks. (eds) Karakitsiou A., Migdalas A., Rassia S., Pardalos P. Springer, Cham. τόμ.128 σ.177-196.
 2. Doukas Ioannis (2017). Industrial Metrology (and 3D Metrology) vs Geodetic Metrology (and Engineering Geodesy). Common Ground and Topics. Ζώντας με τα GIS. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ζήτη.
 3. Kehagia Fotini (2017). Sustainable Mobility. City Networks. Επιμέλεια:Karakitsiou A., Migdalas A., Rassia S., Pardalos P. Springer, Cham. τόμ.128 σ.99-119.
 4. Zafeirakou Antigoni (2017). Sustainable Urban Water Management. City Networks. Επιμέλεια:Karakitsiou A., Migdalas A., Rassia S., Pardalos P. Springer, Cham. τόμ.128 σ.227-258.

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Ampatzidis Dimitrios, Doukas Ioannis, Kampouris Vassileios (2017). The Validation of the Transformation between an Old Geodetic Reference Frame and a Modern Reference Frame, by using External Space Techniques Sites: The Case Study of the Hellenic Geodetic Reference System of 1987. Boletim de Ciências Geodésicas. τόμ.23 αρ.3.
 2. Anastasiou Eleftherios, Liapis A, Papachristoforou M (2017). Life Cycle Assessment of concrete products for special applications containing EAF slag. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.469 – 476.
 3. Androulidakis Yannis S, Krestenitis Yannis, Psarra Stella (2017). Coastal upwelling over the North Aegean Sea: Observations and simulations. Continental Shelf Research. τόμ.149 σ.32-51.
 4. Antoniou E, Konstantinidis D, Aretoulis Georgios, Xenidis Yiannis (2017). Preliminary Construction Cost Estimates for Motorway Underpass Bridges. International Journal of Construction Management. σ.1-10.
 5. Antoniou Margarita, Theodosiou Nikolaos, Karakatsanis Diamandis (2017). Coupling groundwater simulation and optimization models, using MODFLOW and Harmony Search Algorithm. Desalination and Water Treatment. τόμ.86 σ.297-304.
 6. Argyroudis Sotirios, Tsinidis Grigorios, Gatti Filippo, Pitilakis Kyriazis (2017). Effects of SSI and lining corrosion on the seismic vulnerability of shallow circular tunnels. Soil Dynamics & Earthquake Engineering. τόμ.98 σ.244-256.
 7. Bagni C, Askes H, Ayfantis Ilias (2017). Gradient-enriched finite element methodology for axisymmetric problems. Acta Mechanica. τόμ.228 αρ.4 σ.1423-1444.
 8. Bezas M. Z, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2017). Fire Protection and Sustainability of Structural Steel Buildings with Double-Shell Brickwork Cladding. Procedia Environmental Sciences. αρ.38 σ.298-305.
 9. Bikas Dimitrios, Tsikaloudaki Aikaterini, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Giarma Christina, Tsoka Stella, Tsirigoti Dimitra (2017). Ventilated Facades: Requirements and Specifications Across Europe. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.148-154.
 10. Binghui S, Tsinaris A, Anastasiadis Anastasios, Pitilakis Kyriazis (2017). Small-strain stiffness and damping of Lanzhou loess. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.95 σ.96-105.
 11. Chastas Panos, Theodosiou Theodoros, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Bikas Dimitrios (2017). The effect of embodied impact on the cost optimal levels of nearly zero energy buildings: A case study of a residential building in Thessaloniki, Greece. Energies. τόμ.10 αρ.6.
 12. Chastas Panos, Theodosiou Theodoros, Bikas Dimitrios, Kontoleon Karolos-Nikolaos (2017). Embodied Energy and Nearly Zero Energy Buildings: A Review in Residential Buildings. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.554-561.
 13. Chávez-García F.J, Raptakis Dimitrios (2017). Local amplification and subsoil structure at a difficult site: understanding site effects from different measurements. Soil Dynamics & Earthquake Engineering. τόμ.92 αρ.1 σ.334-344.
 14. Chávez-García F.J, Manakou Maria, Hollender F, Raptakis Dimitrios (2017). Site effects using methods based on lateral homogeneity and laterally heterogeneous media: An impossible marriage?. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.16 σ.2729–2756.
 15. Damaskou Efterpi, Kehagia Fotini (2017). Quality of service (QOS) of urban roundabouts: a literature review. International Journal of Transportation Systems. τόμ.2 σ.37-45.
 16. Diallo T.M.O, Zhao X, Dugue A, Bonnamy P, Theodosiou Theodoros, Martinez A (2017). Numerical investigation of the energy performance of an Opaque Ventilated Façade system employing a smart modular heat recovery unit and a latent heat thermal energy system. Applied Energy. τόμ.205 σ.130-152.
 17. Dinas A, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2017). Sustainable Restoration Criteria for a Historical Steel Railway Bridge. Procedia Engineering Sciences. Vol. 38 σ.578–585.
 18. Efremidis George, Avlonitis Markos, Konstantinidis Avraam, Ayfantis Ilias (2017). A statistical study of precursor activity in earthquake-induced landslides. Computers and Geotechnics. τόμ.81 αρ.C σ.137-142.
 19. Efthymiadou T, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2017). A sustainable design strategy for the restoration of historical buildings. Procedia Environmental Sciences. Vol. 38 σ.234–241.
 20. Etsias G, Katsifarakis Konstantinos (2017). Combining Pumping Flowrate Maximization from Polluted Aquifers with Cost Minimization. Environmental Processes. τόμ.4 αρ.4 σ.991–1012.
 21. Gaglia Athina, Tsikaloudaki Aikaterini, Laskos Konstantinos, Dialynas Evangelos, Argiriou Athanassios (2017). The impact of the energy performance regulations’ updated on the construction technology, economics and energy aspects of new residential buildings: The case of Greece. Energy & Buildings. τόμ.155 σ.225-237.
 22. Giarma Christina, Tsikaloudaki Aikaterini, Aravantinos Dimitrios (2017). Daylighting and Visual Comfort in Buildings’ Environmental Performance Assessment Tools: A Critical Review. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.522-529.
 23. Goyal Μ.Κ, Sharma Α, Katsifarakis Konstantinos (2017). Prediction of flow rate of karstic springs using support vector machines. Hydrological Sciences Journal. τόμ.62 αρ.13 σ.2175-2186.
 24. Kaimaris Dimitrios, Georgiadis Charalampos, Patias Petros, Tsioukas Vasileios (2017). Aerial and Remote Sensing Archaeology. International Journal of Computational Methods in Heritage Science. τόμ.1 αρ.1 σ.58-76.
 25. Karagianni Aikaterini, Lazaridou Maria (2017). Fusion of Multispectral and Panchromatic Satellite Images in Environmental Issues. International Journal of Engineering Research and Applications. τόμ.7 αρ.7 σ.47-50.
 26. Karampas Theofanis, Samaras Achilleas (2017). An Integrated Numerical Model for the Design of Coastal Protection Structures. Journal of Marine Science and Engineering. τόμ.5 αρ.4 σ.50.
 27. Karapetrou S.T, Fotopoulou Stavroula, Pitilakis Kyriazis (2017). Seismic Vulnerability of RC Buildings under the Effect of Aging. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 αρ.C σ.461-468.
 28. Karatzetzou Anna, Pitilakis Dimitrios (2017). Modification of dynamic foundation response due to soil-structure interaction. Journal of Earthquake Engineering.
 29. Kehagia Fotini (2017). Transforming small towns by remedial street design. Transportation Research Procedia. τόμ.24 σ.507-514.
 30. Kifokeris D, Xenidis Yiannis (2017). Constructability: Outline of Past, Present and Future Research. Journal of Construction Engineering and Management. τόμ.143 αρ.8.
 31. Kifokeris D, Xenidis Yiannis (2017). Application of Linguistic Clustering to Define Sources of Risks in Technical Projects. Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering. τόμ.4 αρ.1.
 32. Kontoleon Karolos-Nikolaos, Zenginis Dimitrios G (2017). Analysing Heat Flows Through Building Zones in Aspect of their Orientation and Glazing Proportion, under Varying Conditions. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.348-355.
 33. Kontos Y.N, Katsifarakis Konstantinos (2017). Optimal management of a theoretical coastal aquifer with combined pollution and salinization problems, using genetic algorithms. Energy. τόμ.136 σ.32-44.
 34. Kostinakis Konstantinos, Morfidis Konstantinos (2017). The impact of successive earthquakes on the seismic damage of multistorey 3D R/C buildings. Earthquakes and Structures. τόμ.12 αρ.1 σ.1-12.
 35. Liakopoulou Sofia, Kakana Maria Mavromati, Avtji Panagiota, Genitsaris Evangelos, Naniopoulos Aristotelis (2017). Investigating the preferences of students towards the creation of a carpooling system serving the academic bodies of Thessaloniki city. Transportation Research Procedia. τόμ.24 αρ.C σ.425-432.
 36. Marinelli M, Petroutsatou Kleopatra, Fragkakis N, Lambropoulos S (2017). Rethinking new Public infrastructure value for money in recession times: the Greek case. International Journal of Construction Management.
 37. Maufroy E, Chaljub E, Theodoulidis N. P, Roumelioti Zafeiria, Hollender F, Bard P.-Y, De Martin F, Margerin L (2017). Source-related variability of site response in the Mygdonian basin (Greece) from accelerometric recordings and 3-D numerical simulations. Bulletin of the Seismological Society of America. τόμ.107 αρ.2 σ.787-808.
 38. Mavridou S, Kehagia Fotini (2017). Environmental noise performance of rubberized asphalt mixtures: Lamia's case study. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.804-811.
 39. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2017). The role of masonry infills on the damage response of R/C buildings subjected to seismic sequences. Engineering Structures. τόμ.131 σ.459-476.
 40. Morfidis Konstantinos, Kostinakis Konstantinos (2017). Seismic parameters’ combinations for the optimum prediction of the damage state of R/C buildings using neural networks. Advances in Engineering Software. τόμ.106 σ.1-16.
 41. Nalmpantis Dimitrios, Lampou Sofia Cristina, Naniopoulos Aristotelis (2017). The concept of woonerf zone applied in university campuses: the case of the campus of Aristotle University of Thessaloniki. Transportation Research Procedia. Vol.24 σ.450-458.
 42. Nikoloaou Konstantinos, Pitilakis Dimitrios (2017). SoFA: a matlab-based educational software for the shallow foundation analysis and design. Computer Applications in Engineering Education. τόμ.25 αρ.2 σ.214-221.
 43. Pachta Vasiliki, Papagianni-Papadopoulou Ioanna (2017). The study of the historic buildings of Eclecticism in Thessaloniki under the prism of sustainability. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.283 – 289.
 44. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Pachta Vasiliki (2017). Earth block houses of historic centers. A sustainable upgrading with compatible repair materials. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.274 – 282.
 45. Patsialis Thomas, Kougias Ioannis, Theodosiou Nikolaos, Peter Droege (2017). A technical study on energy storage and management for grid optimization in isolated areas. International Journal of Renewable Energy Sources. τόμ.2 σ.48-54.
 46. Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Mintsouli I, Pliatsikas N, Spanos Th, Rebeyre P, Darakas Efthymios, Patsalas Panagiotis, Vourlias Georgios, Kostoglou Margaritis, Sotiropoulos Sotirios, et al (2017). Silver deposition on stainless steel container surfaces in contact with disinfectant silver aqueous solutions. Applied Surface Science. τόμ.396 σ.1067-1075.
 47. Pichou S, Tsakalidis A, Kehagia Fotini (2017). Investigation of the diachronic development of CO2 emission levels in relation to traffic characteristics along major road axes during an era of recession: the case of Greece. Global NEST Journal. τόμ.19 αρ.4 σ.614-640.
 48. Pitilakis Kyriazis, Tsinidis Grigorios, Karafagka Stella (2017). Analysis of the seismic behavior of classical multi-drum and monolithic columns. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.15 σ. 5281–5307.
 49. Riga Evi, Karatzetzou Anna, Mara Aikaterini, Pitilakis Kyriazis (2017). Uncertainties in Seismic Risk Assessment at Urban Scale: The Case of Thessaloniki, Greece. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.340-347.
 50. Riga Evi, Karatzetzou Anna, Mara Aikaterini, Pitilakis Kyriazis (2017). Studying the uncertainties in the seismic risk assessment at urban scale applying the Capacity Spectrum Method:: The case of Thessaloniki. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.92 σ.9-24.
 51. Roumelioti Zafeiria, Kiratzi Anastasia, Margaris Vasileios, Chatzipetros Alexandros (2017). Simulation of strong ground motion on near-fault rock outcrop for engineering purposes: the case of the city of Xanthi (northern Greece). Bulletin of Earthquake Engineering. Vol.15 αρ.1 σ.25–49.
 52. Saroglou T, Meir I.A, Theodosiou Theodoros (2017). Quantifying Energy Consumption in Skyscrapers of Various Heights. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.314-321.
 53. Saroglou Tania, Meir Isaac, Theodosiou Theodoros (2017). Towards Energy Efficient Skyscrapers. Energy and Buildings. αρ.149 σ.437-449.
 54. Savvidis Yiannis, Keramaris Evangelos, Pechlivanidis George, Koutitas Christoforos (2017). Optimum design of the entrance of a fishpond laterally to the main stream of an open channel. Environmental Science and Pollution Research. τόμ.24 αρ.25 σ.20122-20133.
 55. Siarkos I, Latinopoulos Dionysios, Mallios Zisis, Latinopoulos Periklis (2017). A methodological framework to assess the environmental and economic effects of injection barriers against seawater intrusion. Journal of Environmental Management. τόμ.193 σ.532-540.
 56. Sidiropoulos A.D, Harea E, Konstantinidis Avraam, Ayfantis Ilias (2017). "Pop-in" and "pop-out" effect in monocrystalline silicon: a statistical investigation. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.26 αρ.1-2 σ.65-71.
 57. Smerzini C, Pitilakis Kyriazis, Hashemi K (2017). Evaluation of earthquake ground motion and site effects in the Thessaloniki urban area by 3D finite-fault numerical simulations. Bulletin of Earthquake Engineering. Vol.15 nο.3 σ.787–812.
 58. Sotiriadis D, Kostinakis Konstantinos, Morfidis Konstantinos (2017). Effects of nonlinear soil–structure-interaction on seismic damage of 3D buildings on cohesive and frictional soils. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.15 αρ.9 σ.3581-3610.
 59. Stavridou Anastasia D, Prinos Panagiotis (2017). Unsteady CFD Simulation in a Naturally Ventilated Room with a Localized Heat Source. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.322-330.
 60. Stefanos Sevastas, Ilias Siarkos, Theodosiou Nikolaos, Yfantis Ioannis (2017). Establishing wellhead protection areas and managing point and non-point pollution sources to support groundwater protection in the aquifer of Upper Anthemountas, Greece. Water Utility Journal. τόμ.16 σ.81-95.
 61. Stefanou Georgios, Savvas D, Papadrakakis M (2017). Stochastic finite element analysis of composite structures based on mesoscale random fields of material properties. Computer Methods in Applied Mechanics & Engineering. τόμ.326 σ.319-337.
 62. Theodosiou T, Tsikaloudaki Aikaterini, Bikas D (2017). Analysis of the Thermal Bridging Effect on Ventilated Facades. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.397-404.
 63. Tomeo Romeo, Bilotta Antonio, Pitilakis Dimitrios, Nigro Emidio (2017). Soil-structure interaction effects on the seismic performances of reinforced concrete moment resisting frames. Procedia Engineering. τόμ.199 αρ.C σ.230-235.
 64. Touloupaki Eleftheria, Theodosiou Theodoros (2017). Optimization of External Envelope Insulation Thickness: A Parametric Study. Energies. τόμ.10 αρ.5.
 65. Touloupaki Eleftheria, Theodosiou Theodoros (2017). Optimization of Building form to Minimize Energy Consumption through Parametric Modelling. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.509-514.
 66. Touloupaki Eleftheria, Theodosiou Theodoros (2017). Performance Simulation Integrated in Parametric 3D Modeling as a Method for Early Stage Design Optimization: A Review. Energies. τόμ.10 αρ.6.
 67. Tsakalidis Anastasios, Kehagia Fotini, Pitsiava-Latinopoulou Magdalini (2017). Examining the corellation of noise levels with traffic characteristics in an urban area: the case of Thessaloniki. Fresenius Environmental Bulletin. τόμ.26 αρ.9 σ.5616-5621.
 68. Tsiridis Vasileios, Petala Maria, Koukiotis Chris, Darakas Efthymios (2017). Impications of handling practices on the ecotoxic profile of alumina nanoparticles towards the bacteria Vibrio fischeri. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. Vol. 52 αρ.1.
 69. Tsirigoti Dimitra, Bikas Dimitrios (2017). A Cross Scale Analysis of the Relationship between Energy Efficiency and Urban Morphology in the Greek City Context. Procedia Environmental Sciences. τόμ.38 σ.682-687.
 70. Tsoka Stella, Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros (2017). Urban space’s morphology and microclimatic analysis: A study for a typical urban district in the Mediterranean city of Thessaloniki, Greece. Energy & Buildings. τόμ.156 σ.96-108.
 71. Vasileiou Margarita, Loukogeorgaki Evangelia, Vagiona Dimitra (2017). GIS-based Multi-criteria Decision Analysis for Site Selection of Hybrid Offshore Wind and Wave Energy Systems in Greece. Renewable and Sustainable Energy Reviews. τόμ.73 σ.745-757.
 72. Zafirakou Antigoni, Kehagia Fotini, Papaoikonomou Katerina (2017). Preface of Fresenius Environmental Bulletin. Fresenius Environmental Bulletin. τόμ.26 αρ.9 σ.5520.
2016

Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο

 1. Avramidis Ioannis, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Morfidis Konstantinos, Sextos Anastasios, Giaralis Agathoklis (2016). Eurocode-compliant seismic analysis and design of R/C buildings: concepts, commentary and worked examples with flowcharts. Springer.
 2. Pyrgidis Christos (2016). Railway transportation systems: design, construction and operation. CRC Press.
 3. Αβραμίδης Ιωάννης, Αθανατοπούλου-Κυριακού Ασημίνα, Μορφίδης Κωνσταντίνος (2016). Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων: προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών, μία πρακτική εισαγωγή. Θεσσαλονίκη. Σοφία.
 4. Μπαγιούκ Σαμίρ (2016). Τεχνικές σχεδιάσεις: βασικές αρχές. Θεσσαλονίκη. Σοφία.
 5. Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Νικολαΐδης Θεμιστοκλής (2016). Φέρουσες κατασκευές αλουμινίου : αρχές σχεδιασμού και παραδείγματα στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 9. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
 6. Νταρακάς Ευθύμιος (2016). Τεχνική Περιβάλλοντος - Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων. Θεσσαλονίκη. σοφία.
 7. Σαββαΐδης Παρασκευάς, Υφαντής Ιωάννης, Δούκας Ιωάννης, Λακάκης Κωνσταντίνος (2016). Τοπογραφία & Χαρτογραφία για Αρχιτέκτονες και για Αρχαιολόγους. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Κυριακίδη.
 8. Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος (2016). Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους ευρωκώδικες: τόμος ΙΙ. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Σοφία.

Ανακοίνωση σε Συνέδριο

 1. Karapetrou Sotiria, Fotopoulou Stavroula, Pitilakis Kyriazis (2016). Seismic vulnerability of RC building under the effect of aging. SBE16 Thessaloniki - Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale. Thessaloniki - Greece.
 2. Naskoudakis I, Petroutsatou Kleopatra (2016). A Thematic Review of Main Researches on Construction Equipment over the Recent Years. Creative Construction Conference 2016. Budapest - Hungary.
 3. Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Mintsouli I, Darakas Efthymios, Kostoglou Margaritis, Sotiropoulos Sotirios, Karapantsios Theodoros (2016). Silver loss from potable water consumed in the International Space Station. Smart and Green Interfaces Conference, Jointly with COST MP1106 Annual meeting. Athens - Greece.
 4. Petroutsatou Kleopatra (2016). Basic issues of construction equipment economics. International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, ISRBT 2016. Thessaloniki - Greece.
 5. Pitilakis Kyriazis (2016). Simplified analytical relationships for seismically induced slope displacements. International Symposium Qualification of Dynamic Analyses of Dams and their Equipments and of Probabilistic Assessment of Seismic Hazard in Europe. Saint-Malo - France.
 6. Pitilakis Kyriazis (2016). Amplification and aggravation factors for site and basin effects. International Symposium Qualification of Dynamic Analyses of Dams and their Equipments and of Probabilistic Assessment of Seismic Hazard in Europe. Saint-Malo - France.
 7. Ramos-Martínez E, Herrera M, Izquierdo J, Pérez-García R, Petala Maria, Darakas Efthymios, Tsiridis Vasileios (2016). Pre-processing based approach to study the water-biofilm-pipe interface. Smart and Green Interfaces Conference, Jointly with COST MP1106 Annual meeting. Athens - Greece.
 8. Κωστινάκης Κ, Καμαριώτης Α, Αθανατοπούλου-Κυριακού Ασημίνα (2016). Εφαρμογή της στατικής μη γραμμικής ανάλυσης σε ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια Ο/Σ. Σύγκριση με αποτελέσματα της μη γραμμικής ανάλυσης με χρονική ολοκλήρωση. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 9. Ναλμπάντης Δημήτριος (2016). Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας από την εφαρμογή του Κανονισμού 561/2006 στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Εφαρμογή του Κανονισμού 561/2006 στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Θεσσσαλονίκη - Ελλάδα.
 10. Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Ναλμπάντης Δημήτριος (2016). Ο φοιτητής ΑμεΑ και οι ανάγκες του, μια συστηματική προσέγγιση: η περίπτωση του ΑΠΘ. Προσβασιμότητα στη μάθηση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάτρα - Ελλάδα.

Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Agapaki E, Esmaeilzadeh Seylabi E, Brandenberg S.J, Stewart J.P, Taciroglu. E, Pitilakis Dimitrios (2016). Centrifuge modeling of culvert structures to evaluate seismic earth pressures arising from soil-structure interaction. Proceedings of the 1st International Conference on Natural Hazards and Infrastructure: Protection, Design, Rehabilitation. Chania - Greece.
 2. Avlonitis M, Efremidis G, Konstantinidis Avraam, Ayfantis Ilias (2016). The sliding surface roughness effect on landslides: a statistical study. Rock Mechanics and Rock Engineering: from the Past to the Future. Cappadocia - Turkey. CRC Press . τόμ.1 σ. 613-616.
 3. Basdeki A, Katsifarakis L, Katsifarakis Konstantinos (2016). Rain gardens as integral parts of urban sewage systems: A case study in Thessaloniki, Greece. Procedia Engineering. Crete - Greece. Elsevier. τόμ.162 σ.426-432.
 4. Bezas M. Z, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2016). Fire protection and sustainability of structural steel buildings with double-shell brickwork cladding. SBE16 Thessaloniki International Conference “Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale. Thessaloniki - Greece.
 5. Bezas M. Z, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2016). Fire protection and sustainability of structural steel buildings with double-shell brickwork cladding. Proceedings of SBE16 Thessaloniki International Conference “Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale". Thessaloniki - Greece.
 6. Bikas Dimitrios, Aravantinos Dimitrios, Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Giarma Christina, Nikolaidis Themistoklis, Tsirigoti D, Tsoka S (2016). E2VENT: a novel energy efficient system for ventilated facades. 5th International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency – New challenges, RESEE2016. Nicosia - Cyprus.
 7. Bletsios Christos, Papanikolaou Merkourios, Xenidis Yiannis (2016). Performance Shaping Factors for Human Error Analysis in Construction Projects. European Safety and Reliability (ESREL) Conference 2016. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice. Επιμέλεια:Walls, L., Revie, M., and Bedford, T. Glasgow - Scotland. Glasgow. σ.904-911.
 8. Chastas Panos, Theodosiou Theodoros, Bikas Dimitrios, Kontoleon Karolos-Nikolaos (2016). Embodied energy and nearly zero energy buildings: A review in residential buildings. International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE16. Thessaloniki - Greece.
 9. Dinas A, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2016). Sustainable Restoration Criteria of a Historical Steel Railway Bridge. Thessaloniki International Conference “Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale“. Thessaloniki - Greece.
 10. Efthimiadou T, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2016). A Sustainable Desing Strategy for the Restoration of Historical Building. Thessaloniki International Conference Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale. Thessaloniki - Greece.
 11. Evangelopoulou Sofia, Loukogeorgaki Evangelia (2016). Planning of the installation of an offshore wind farm. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. Mykonos Island - Greece. σ.968-976.
 12. Fleming Kevin, Parolai Stefano, Iervolino Iunio, Pitilakis Kyriazis, Petryna Yuriy (2016). The SeIsmic monitoring and vulneraBilitY framework for civiL protection (SIBYL) Project: an overview and preliminary results. Geophysical Research Abstracts. Vienna - Austria. τόμ.18 σ.4119.
 13. Fotopoulou Stavroula, Pitilakis Kyriazis (2016). Vulnerability assessment of RC buildings subjected to ground shaking and subsequent landslide hazard. Landslides and Engineered Slopes. Experience, Theory and Practice. Επιμέλεια:Tefano Aversa, Leonardo Cascini, Luciano Picarelli, and Claudio Scavia. Napoli - Italy. CRC Press. σ.925-933.
 14. Haslinger Florian, Dupont Aurelien, Michelini Alberto, Rietbrock Andreas, Sleeman Reinoud, Wiemer Stefan, Basili Roberto, Bossu Rémy, Cakti Eser, Cotton Fabrice, Crawford Wayne, et al (2016). Sustainable access to data, products, services and software from the European seismological Research Infrastructures: the EPOS TCS Seismology. Geophysical Research Abstracts. Vienna - Austria. τόμ.18 σ.14414.
 15. Karafagka S, Fotopoulou Stavroula, Pitilakis Kyriazis (2016). Tsunami fragility curves for seaport structures. Proceedings of the 1st International Conference on Natural Hazards and Infrastructure: Protection, Design, Rehabilitation. Chania - Greece.
 16. Karapetrou S, Pitilakis Dimitrios (2016). Seismic vulnerability of a high-rise hospital building using field monitoring data. 1st IMEKO TC4 International Workshop on Metrology for Geotechnics (MetroGeotechnics 2016). Benevento - Italy. International Measurement Confederation (IMEKO).
 17. Kassaras Ioannis, Roumelioti Zafeiria, Ktenidou Olga Joan, Pitilakis Kyriazis, Voulgaris Nicholas, Makropoulos Konstantinos (2016). Accelerometric data and web portal for the vertical Corinth Gulf Soft Soil Array (CORSSA). Bulletin of the Geological Society of Greece : 14th International Congress of the Geological Society of Greece. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα. τόμ.L αρ.2 σ.1081-1090.
 18. Kehagia Fotini (2016). Climate change and road transport: a review. Recent Advances in Energy, Environment and Financial Sciences. (επιμ.) Bulucea Aida. Venice - Italy. Venice, Italy. WSEAS Press. σ.160-165.
 19. Kehagia Fotini, Manthos Evangelos, Tasika C, Tsiantou I (2016). Innovative environmentally friendly materials and technologies in pavement design and construction. Book of abstracts of the 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. Επιμέλεια:Koungolos, A.; Christodoulatos, C.; Koutsospyros, A.; Emmanouil, C.; Laspidou, C.; Mallios, Z.; Dermatas, D. Mykonos - Greece. Thessaloniki. Grafima Publications. σ.81-83.
 20. Kifokeris Dimosthenis, Xenidis Yiannis (2016). Towards the Combination of Risk Analysis, Constructability and Sustainability for the Life-Cycle Management of Construction Projects. 5th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2016) “Life-Cycle of Civil Engineering Systems: Emphasis on Sustainable Civil Infrastructure". Delft - The Netherlands.
 21. Ktenidou Olga Joan, Raptakis Dimitrios, Pitilakis Kyriazis, Chávez - García F.-J (2016). Directional dependence of site amplification near a basin edge: empirical and numerical evidence from Aegion, Greece. Proceedings of the 1st International Conference on Natural Hazards and Infrastructure: Protection, Design, Rehabilitation. Chania - Greece.
 22. Lantitsou K.I, Bagiouk Samir, Panagiotakis G.D, Bagiouk S.S (2016). Bioclimatic design in a modern house with Macedonian architecture elements. Book of Abstracts of the 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. Mykonos Island - Greece.
 23. Lazaridou Maria, Karagianni A. Ch (2016). Landsat 8 multispectral and pansharpened imagery processing on the study of civil engineering issues. 23rd International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Seciences. Prague - Czech Republic. τόμ.41.
 24. Lazaridou Maria, Karagianni Aikaterini C (2016). Study of the wide area of a lake with remote sensing. Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016). Paphos, Cyprus. SPIE. τόμ.9688.
 25. Loukogeorgaki Evangelia, Lentsiou Elpida Niki, Chatjigeorgiou Ioannis K (2016). Experimental investigation of slamming loading on a three-legged jacket support structure of offshore wind turbines. Proceedings of the Twenty-sixth (2016) International Ocean and Polar Engineering Conference. Rhodes - Greece. τόμ.1 σ.192-198.
 26. Nalmpantis Dimitrios, Lampou Sofia Cristina (2016). The concept of woonerf zone applied in university campuses: the caseo of the campus of the Aristotle University of Thessaloniki. 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility (3rd CSUM): Compendium of papers. Volos - Greece. σ.517-525.
 27. Nata Spyridoula, Charalampidou Anthoula, Loukogeorgaki Evangelia, Karampas Theofanis (2016). Design of breakwaters under the effect of climate change. Proceedings of the Twenty-sixth (2016) International Ocean and Polar Engineering Conference. Rhodes - Greece. τόμ.3 σ.1436-1443.
 28. Pachta Vasiliki, Papagianni-Papadopoulou Ioanna (2016). Influence of resins on the properties of lime-pozzolan grouts for surface consolidation. Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference HMC2016 10th-12th October 2016, Santorini, Greece. Santorini - Greece. σ.588-597.
 29. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Karvounaris Athanasios, Pachta Vasiliki (2016). Reattachment of a wall painting in a 16th century post-Byzantine church. Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference HMC2016 10th-12th October 2016, Santorini, Greece. Santorini - Greece.
 30. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Pachta Vasiliki, Milosi Antigoni (2016). The survey of a historical building from the beginning of the previous century: Evaluation of mechanical characteristics of the load bearing system. Concrete Solutions: Proceedings of Concrete Solutions, 6th International Conference on Concrete Repair, Thessaloniki, Greece, 20-23 June 2016. Thessaloniki - Greece. σ.353-360.
 31. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Pachta Vasiliki (2016). Consolidation and Upgrading of Historic Earth Block Masonry Constructions. 3rd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, 3-BCCCE. Tirana - Albania.
 32. Papanas S, Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2016). Analysis of Large Span Structures by Applying the MBPN Optimal Control Method. 11th HSTAM International Congress on Mechanics, Athens. Athens - Greece.
 33. Papayianni I, Anastasiou Eleftherios, Papachristoforou M, Liapis A (2016). Steel slag concrete for pavement construction. 3rd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, 3-BCCCE. Epoka University, Tirana - Albania.
 34. Papayianni I, Anastasiou Eleftherios, Avramidis P, Chatziagorastou P (2016). Sustainable and effective self-leveling mortars. Concrete solutions. Επιμέλεια:Michael G. Grantham, Ioanna Papayianni, Kosmas Sideris. Thessaloniki - Greece. CRC Press.
 35. Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Darakas Efthymios, Mintsouli I, Sotiropoulos Sotirios, Kostoglou Margaritis, Karapantsios Theodoros, Rebeyre P (2016). Silver deposition on wetted materials used in the potable water systems of the International Space Station. 46th International Conference on Environmental Systems. Vienna - Austria.
 36. Petas Vangelis, Kolotsios Giorgos, Georgiadis Konstantinos, Loukogeorgaki Evangelia (2016). Effect of horizontal loading on the bearing capacity of tripod skirted foundations on clay. Proceedings of the Twenty-sixth (2016) International Ocean and Polar Engineering Conference. Rhodes - Greece. τόμ.2 σ.705-712.
 37. Pitilakis Kyriazis, Tsinidis Grigorios (2016). Recent advances on the seismic behavior and design of tunnels. Conference in Honour of Michele Maugeri. Catania - Italy. σ.63-108.
 38. Pitilakis Kyriazis, Argyroudis Sotirios, Fotopoulou Stavroula, Karafagka Stella, Kakderi Kalliopi, Selva Jacopo (2016). Risk assessment of critical facilities to moderate and extreme seismic events including tsunami: The case of the harbor of Thessaloniki. 1st International Conference on Natural Hazards & Infrastructure. Chania - Greece.
 39. Pitilakis Kyriazis, Argyroudis Sotirios, Kakderi Kalliopi, Selva Jacopo (2016). Systemic vulnerability and risk assessment of transportation systems under natural hazards towards more resilient and robust infrastructures. 6th European Transport Research Conference. Warsaw - Poland.
 40. Pyrgidis Christos, Papacharitou Eleni, Eleftheriadis Alexandros (2016). Risk management at railroad grade crossings: proposal for a decision support system. Transportation Research Procedia. Επιμέλεια:Rafalski, Leszek; Zofka, Adam. Warsaw - Poland. Elsevier. τόμ.14 σ.1394–1402.
 41. Riga Evi, Karatzetzou Anna, Mara Aikaterini, Pitilakis Kyriazis (2016). Seismic risk assessment at urban scale: The case of Thessaloniki, Greece. Proceedings of the meeting "International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale". (eds) Dimitrios Bikas, Theodoros Theodosiou and Tsikaloudaki Katerina. Thessaloniki - Greece. τόμ. 38.
 42. Rovithis Emmanouil, Makra Konstantia, Savvaidis Alexandros, Karakostas Ch, Lekidis Vassilios, Kirtas Emmanouil, Bliziotis Dimitris, Maltezos Evangelos, Pitilakis Dimitrios (2016). Airborne LiDAR and field data combination towards SSI applications at large-scale: The case of the Kalochori urban area in Greece. Proceedings of the 1st International Conference on Natural Hazards and Infrastructure: Protection, Design, Rehabilitation. Chania - Greece.
 43. Rovithis Emmanouil, Kirtas Emmanouil, Marini Eleftheria, Bliziotis Dimitris, Maltezos Evangelos, Pitilakis Dimitrios, Makra Konstantia, Savvaidis Alexandros (2016). Assessment of seismic loading on structures based on airborne LiDAR data from the Kalochori urban area (N. Greece). Proceedings of the SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016). Paphos - Cyprus. τόμ.9688.
 44. Sakaveli F, Tsiridis Vasileios, Petala Maria, Darakas Efthymios (2016). Ecotoxic effects of land application of sewage sludge. 5th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management “CRETE 2016”. Chania - Greece.
 45. Saroglou Tanya, Meir Isaac, Theodosiou Theodoros (2016). Quantifying energy consumption in skyscrapers of various heights. International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE16. Thessaloniki - Greece.
 46. Saroglou Tanya, Meir Isaac, Theodosiou Theodoros (2016). Can a skyscraper have a low environmental impact? Simulating energy consumption for a 100m, 200m and 400m tall residential tower. PLEA 2016. Los Angeles - U.S.A.
 47. Savvas Dimitrios, Stefanou Georgios (2016). Homogenization of two-phase composites with random material properties . Proceedings of the EUROMECH Colloquium 584. Porto - Portugal.
 48. Savvas Dimitrios, Stefanou Georgios, Papadopoulos Vissarion, Papadrakakis Manolis (2016). Determination of RVE size for random CNT reinforced composites. Proceedings of the VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2016). Eds Papadrakakis M., Papadopoulos, V., Stefanou G., Plevris V. Hersonissos, Crete - Greece. Athens. National Technical University of Athens.
 49. Savvas Dimitrios, Stefanou Georgios (2016). Determination of mesoscale random fields for the apparent properties of spatially random composites. Proceedings of the VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Eds Papadrakakis, M., Papadopoulos, V., Stefanou G., Plevris V. Hersonissos, Crete - Greece. Athens. National Technical University of Athens. σ.1-17.
 50. Sismani Georgia, Babarit Aurélien, Loukogeorgaki Evangelia (2016). Impact of fixed bottom offshore wind farms on the surrounding wave field. Proceedings of the Twenty-sixth (2016) International Ocean and Polar Engineering Conference. Rhodes - Greece. τόμ.1 σ.511-518.
 51. Smerzini C, Pitilakis Kyriazis, Hashemi K (2016). 3D numerical modelling of the seismic response of the Thessaloniki urban area: the case of the 1978 Volvi earthquake. Bulletin of the G.S.G., vol. L: 14th International Conference. Thessaloniki - Greece. σ.1433-1442.
 52. Smerzini Chiara, Paolucci Roberto, Pitilakis Kyriazis (2016). On the comparison between physics-based numerical simulations and observations from real earthquakes. Geophysical Research Abstracts. Vienna - Austria. τόμ.18 σ.6041.
 53. Stefanou Georgios, Savvas Dimitrios, Papadrakakis Manolis (2016). Determination of the apparent properties and RVE size of spatially random composites. Proceedings of the EUROMECH colloquium 584. Porto - Portugal.
 54. Stefanou Georgios, Savvas Dimitrios, Papadrakakis Manolis (2016). Determination of mesoscale random fields and RVE size of spatially random composites. 2016 EMI International Conference. Metz - France.
 55. Stefanou Georgios, Savvas Dimitrios (2016). An efficient approach for the determination of the apparent properties and RVE size of spatially random composites. 11th HSTAM International Congress on Mechanics. Athens - Greece.
 56. Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Bikas Dimitrios, Aravantinos Dimitrios, Kontoleon Karolos-Nikolaos (2016). Assessing the use of simplified and analytical methods for approaching thermal bridges with regard to their impact on the thermal performance of the building envelope. World Sustainable Building 2014. Barcelona - Spain.
 57. Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Bikas Dimitrios (2016). International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE16. International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE16,. Thessaloniki - Greece.
 58. Theodosiou Theodoros, Bikas Dimitrios, Tsikaloudaki Aikaterini, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Giarma Christina, Tsoka Stella, Nikolaidis Themis, Tsirigoti Dimitra (2016). E2VENT: a novel energy efficient system for ventilated facades. 5th International Renewable Energy Sources and Energy Efficiency conference (IREEC-2016). Nicosia - Cyprus.
 59. Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Aravantinos Dimitrios (2016). Thermal performance of green roofs under Mediterranean climate conditions. 5th International Renewable Energy Sources & Energy Efficiency conference. Nicosia - Cyprus.
 60. Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Tsoka Stella (2016). Urban spaces morphology and microclimate conditions: A study for a typical district in Thessaloniki. Places and Technologies 2016. Belgrade - Serbia.
 61. Touloupaki Elefteria, Theodosiou Theodoros (2016). Optimization of building form to minimize energy consumption through parametric modelling. International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE16,. Thessaloniki - Greece.
 62. Touloupaki Eleftheria, Theodosiou Theodoros (2016). Energy performance optimization as a generative design tool for nearly Zero Energy Buildings. International High- Performance Built Environment Conference – A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series. Sydney - Australia.
 63. Tselepidou K, Choris Z, Sdoukopoulos A, Kehagia Fotini (2016). Assessing urban mobility conditions through the use of indicators: the case of the Pylaia-Panorama and Pavlos Melas municipalities. Book of abstracts of the 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. Επιμέλεια:Koungolos, A.; Christodoulatos, C.; Koutsospyros, A.; Emmanouil, C.; Laspidou, C.; Mallios, Z.; Dermatas, D. Mykonos - Greece. Thessaloniki. Grafima Publications. σ.827-830.
 64. Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros, Laskos Kostas, Bikas Dimitrios (2016). Selecting fenestration for building energy efficiency in Mediterranean countries. 4th International Conference in Transparency & Architecture – Emerging Complexities. Thessaloniki - Greece.
 65. Tsinidis Grigorios, Pitilakis Kyriazis, Mantikas Georgios (2016). Deformation patterns of rectangular tunnels in soft soils subjected to ground shaking. Proceedings of the 1st International Conference on Natural Hazards and Infrastructure: Protection, Design, Rehabilitation. Chania - Greece.
 66. Tsionis Georgios, Argyroudis Sotirios, Babič A, Billmaier M, Dolšek M, Esposito S, Giardini D, Iervolino I, Iqbal S, Krausmann E, Matos JP, et al (2016). The STREST Project: Harmonized Approach to Stress Tests for Critical Infrastructures against Low-Probability High-Impact Natural Hazards. Proceedings of the 6th International Disaster and Risk Conference IDRC Davos. Global Risk Forum GRF Davos. Davos - Switzerland. σ. 598-601.
 67. Κωστινάκης Κωνσταντίνος, Μορφίδης Κωνσταντίνος (2016). Επιρροή του προσανατολισμού της σεισμικής δράσης στη βλάβη πολυώροφων κτιρίων Ο/Σ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος "Κατασκευές από Σκυρόδεμα". Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 68. Κωστινάκης Κωνσταντίνος, Καμαριώτης Α, Αθανατοπούλου-Κυριακού Ασημίνα (2016). Εφαρμογή της στατικής μη γραμμικής ανάλυσης σε ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια Ο/Σ. Σύγκριση με αποτελέσματα της μη γραμμικής ανάλυσης με χρονική ολοκλήρωση. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος "Κατασκευές από Σκυρόδεμα". Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 69. Μορφίδης Κωνσταντίνος, Κωστινάκης Κωνσταντίνος (2016). Πρόβλεψη του επιπέδου σεισμικής βλάβης κτιρίων ο/σ με εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος "Κατασκευές από Σκυρόδεμα". Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 70. Ντάσιου Κωνσταντίνα, Δούκας Ιωάννης (2016). Ανάπτυξη Δυνατοτήτων για Προβολή Πολιτιστικών Διαδρομών Ιστορικού Χαρακτήρα στον Ορεινό Χώρο της Νοτιοδυτικής Μακεδονίας. 8ο Διεπιστημονικό - Διαπεπιστημιακό Συνέδριο: Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών. Μέτσοβο - Ελλάς.
 71. Πιτιλάκης Κυριαζής, Κίρτας Εμμανουήλ (2016). Μελέτη επανατοποθέτησης του πέτρινου πυργίσκου του φάρου στην κορυφή του πύργου Zacosta στο φρούριο του Αγ. Νικολάου στη Ρόδο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων. [2006]. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 72. Σωτηριάδης Δ, Κωστινάκης Κωνσταντίνος, Μορφίδης Κωνσταντίνος (2016). Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-ανωδομής στη σεισμική απόκριση πολυώροφων κτιρίων Ο/Σ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος "Κατασκευές από Σκυρόδεμα". Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Βιβλιοκρισία

 1. Nikolaidis Themistoklis (2016). Strength Reduction Factors for Wind and Earthquake Effects. Structures and Buildings. [04/2016].

Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο ή Λήμμα σε Λεξικό/Εγκυκλοπαίδεια

 1. Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Manoukas Grigorios, Throumoulopoulos A (2016). Parametric study of inelastic seismic response of reinforced concrete frame buildings. Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures II. Eds: Zbigniew Zembaty, Mario De Stefano. Springer. σ.171-180.
 2. Doukas Ioannis (2016). On the High-tech Onrush of Sensors, Geosensors, Sensor Fusion and their Networks. Their Influence on Geodesy and Geomatics. “Τάν γάν δαίειν καί απεικονίζειν”-Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Χριστογεώργη Καλτσίκη. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ζήτη. σ.148-164.
 3. Pachta Vasiliki, Papagianni-Papadopoulou Ioanna (2016). Design and application of a data system for the comparative study of historic mortars. Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. (eds) Marinos Ioannides, Eleanor Fink, Antonia Moropoulou, Monika Hagedorn-Saupe, Antonella Fresa, Gunnar Liestøl, Vlatka Rajcic, Pierre Grussenmeyer. Springer Editions. σ.701-710.
 4. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Pachta Vasiliki (2016). Evolution of building materials and philosophy in construction: a process of digitalization and visualization of the accumulated knowledge. Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. (eds) Marinos Ioannides, Eleanor Fink, Antonia Moropoulou, Monika Hagedorn-Saupe, Antonella Fresa, Gunnar Liestøl, Vlatka Rajcic, Pierre Grussenmeyer. Springer Editions. σ.199-208.
 5. Pitilakis Kyriazis, Roumelioti Zafeiria, Riga E (2016). The urgent need for an improvement of the Greek seismic code based on a new seismic hazard map for Europe and a new site classification system. Τιμητικός τόμος Α. Αναγνωστόπουλου, Ομ. Καθ. ΕΜΠ.=Jubilee volume, Andreas Anagnostopoulos, 50 years of service at the National Technical University of Athens. (eds) Michael Kavvadas. σ.437-461.

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Aggarwal S. K, Khan P. K, Mohanty S. P, Roumelioti Zafeiria (2016). Moment tensors, state of stress and their relation to faulting processes in Gujarat, Western India. Physics and Chemistry of the Earth Parts A/B/C. τόμ.95 σ.19–35.
 2. Antoula Dota, Theodosiou Nikolaos, Vasilis Dotas (2016). Pressures on water resources of sheep and goats production in the Regional Unit of Karditsa employing the water footprint approach. European Water. τόμ.55 σ.21-30.
 3. Argyroudis Sotirios, Palaiochorinou Anastasia, Mitoulis Stergios, Pitilakis Dimitrios (2016). Use of rubberised backfills for improving the seismic response of integral abutment bridges. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.14 αρ.12 σ.3573–3590.
 4. Baniotopoulos Charalampos, Nikolaidis Themistoklis, Moutsanidis G (2016). Optimal structural design of glass curtain-wall systems. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings. τόμ.169 αρ.6 σ.450-457.
 5. Chastas Panagiotis, Theodosiou Theodoros, Bikas Dimitrios (2016). Embodied energy in residential buildings-towards the nearly zero energy building: A literature review. Building and Environment. τόμ.105 σ.267-282.
 6. Chatziparaskeva Martha, Christogiannis Evangelos, Kidikoudis Christos, Pyrgidis Christos (2016). Estimation of required ground plan area for a tram depot. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. τόμ.230 αρ.3 σ.946-960.
 7. Dimoula Vasiliki, Kehagia Fotini, Tsakalidis Anastasios (2016). A holistic approach for estimating carbon emissions of road and rail transport systems. Aerosol and Air Quality Research. τόμ.16 αρ.1 σ.61-68.
 8. Dota A, Θεοδοσίου Νικόλαος (2016). Εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος των αγροτικών δραστηριοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας. Υδροτεχνικά. τόμ.25 αρ.2 σ.13-26.
 9. Ertugay Kivanc, Argyroudis Sotirios, Düzgün Sebnem (2016). Accessibility modeling in earthquake case considering road closure probabilities:: A case study of health and shelter service accessibility in Thessaloniki, Greece. International Journal of Disaster Risk Reduction. τόμ.17 σ.49-66.
 10. Galiatsatou Panagiota, Anagnostopoulou Christina, Prinos Panagiotis (2016). Modeling nonstationary extreme wave heights in present and future climates of Greek Seas. Water Science and Engineering. τόμ.9 αρ.1 σ.21-32.
 11. Garofalo Giuseppina, Palermo Stefania, Principato Francesca, Theodosiou Theodoros, Piro Patrizia (2016). Influence of Hydrologic Parameters on the Hydraulic Efficiency of an Extensive Green Roof in Mediterranean Area. Water. τόμ.8 αρ.2.
 12. Gorgogianni A, Papargyri Sofia (2016). Variational analysis of dynamics of fissured poroelastic rocks. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. Volume 80 σ.69-72.
 13. Hemeda S, Pitilakis Kyriazis (2016). Geophysical Investigations At Cairo's Oldest, The Church Of Abu Serga (St. Sergius), Cairo, Egypt. The American Society for Nondestructive Testing. τόμ.28 αρ.3 σ.123-149.
 14. Kakavas P.A, Konstantinidis Avraam, Hatzitrifon N.K, Papadopoulos P, Ayfantis Ilias (2016). On the constitutive equations of fresh mortar. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.25 αρ.5-6 σ.183-187.
 15. Kalogeropoulos G, Tsonos Alexandros-Dimitrios, Konstantinidis D, Tsetines S (2016). Pre-earthquake and post-earthquake retrofitting of poorly detailed exterior rc beam-to-column joints. Engineering Structures. τόμ. 109 σ.1-15.
 16. Kampouris Asterios K, Konstantinidis Avraam (2016). On the interpretation of the indentation size effect (ISE) through gradient theory for Vickers and Berkovich indenters. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.25 αρ.5-6.
 17. Karapanagiotis I, Ayfantis Ilias, Konstantinidis Avraam (2016). Capturing the evaporation process of water drops on sticky superhydrophobic polymer-nanoparticle surfaces. Materials Letters. τόμ.164 σ.117-119.
 18. Karapetrou Sotiria, Manakou Maria, Bindi D, Petrovic B, Pitilakis Kyriazis (2016). "Time-building specific" seismic vulnerability assessment of a hospital RC building using field monitoring data. Engineering Structures. τόμ.112 σ.114-132.
 19. Kehagia Fotini (2016). Climate change mitigations measures and road transport: a review. International Journal of Energy and Environment. τόμ.10 σ.82-87.
 20. Keramaris E, Prinos Panagiotis (2016). Gravity currents in a vegetated valley of trapezoidal shape. Journal of Applied Fluid Mechanics. τόμ.9 αρ.3 σ.1051-1056.
 21. Koftis Theoharris, Prinos Panagiotis (2016). Reynolds stress modelling of flow in compound channels with vegetated floodplains. Journal of Applied Water Engineering and Research. σ.1-11.
 22. Konstantinidis Avraam, Frantziskonis Georgios, Askes Harm, Ayfantis Ilias (2016). The use of nanoindentation for determining internal lengths and the constitutive response of monument materials: models and experiments. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.25 αρ.1-2.
 23. Konstantinidis Avraam, Michos Konstantinos, Ayfantis Ilias (2016). On the correct interpretation of compression experiments of micropillars produced by a focused ion beam. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.25 αρ.3-4.
 24. Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2016). Incremental dynamic analysis applied to assessment of structure-specific earthquake IMs in 3D R/C buildings. Engineering Structures. τόμ.125 σ.300-312.
 25. Kougias Ioannis, Karakatsanis Diamantis, Malatras Apostolos, Monforti-Ferrario Fabio, Theodosiou Nikolaos (2016). Renewable energy production management with a new harmony search optimization toolkit. Clean Technologies and Environmental Policy. Vol.18 αρ.8 σ. 2603–2612.
 26. Latinopoulos Dionysios, Mallios Zisis, Latinopoulos Periklis (2016). Valuing the benefits of an urban park project: A contingent valuation study in Greece. Land use policy. τόμ.55 σ.130-141.
 27. Makra Konstantia, Raptakis Dimitrios (2016). Uncertainties on Vs profiles and site response at a vertical strong motion array. Bulletin of the Geological Society of Greece. τόμ.50 αρ.3.
 28. Makris Christos, Galiatsatou Panagiota, Tolika Konstantia, Anagnostopoulou Christina, Kombiadou Katerina, Prinos Panagiotis, Velikou Kondylia, Kapelonis Zacharias, Tragou Elina, Androulidakis Yannis, Athanassoulis Gerasimos, et al (2016). Climate change effects on the marine characteristics of the Aegean and Ionian Seas. Ocean Dynamics. τόμ.66 αρ.12 σ.1603–1635.
 29. Manoukas Gr, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2016). Safety vs. economy in performance-based design of buildings:: inevitable compromise or false dilemma?. Journal of Earthquake Engineering. τόμ.22, αρ.4 σ.687-707.
 30. Markou Athanasios A, Manolis Georgios (2016). Mechanical models for shear behavior in high damping rubber bearings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.90 αρ.C σ.221-226.
 31. Matiaki M.C, Siarkos I, Katsifarakis Konstantinos (2016). Numerical modeling of groundwater flow to delineate spring protection zones: the case of Krokos aquifer, Greece. Desalination and Water Treatment. τόμ. 57 αρ. 25 σ. 11572-11581.
 32. Maufroy E, Chaljub E, Hollender F, Bard P, Kristek J, Moczo P, De Martin F, Theodoulidis N, Manakou Maria, Hollard N, Pitilakis Kyriazis (2016). 3D numerical simulation and ground motion prediction: Verification, validation and beyond–Lessons from the E2VP project. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.91 σ.53-71.
 33. Mayoral Juan M, Argyroudis Sotirios, Ernesto Castañon (2016). Vulnerability of floating tunnel shafts for increasing earthquake loading. Soil Dynamics & Earthquake Engineering. τόμ. 80 σ.1-10.
 34. Michopoulos Apostolos, Voulgari Vaso, Tsikaloudaki Aikaterini, Zachariadis Theodoros (2016). Evaluation of ground source heat pump systems for residential buildings in warm Mediterranean regions: the example of Cyprus. Energy Efficiency. τόμ.9 σ.1421-1436.
 35. Mitoulis Stergios, Palaiochorinou Anastasia, Georgiadis Ilias, Argyroudis Sotirios (2016). Extending the application of integral abutment bridges in earthquake prone areas by using novel isolators of recycled materials. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. τόμ. 45 αρ. 14 σ. 2283–2301.
 36. Naniopoulos Aristotelis (2016). An effort to develop accessible tourism in Greece and Turkey: the MEDRA project approach. Journal of Tourism Futures. τόμ.2 αρ.1 σ.56-70.
 37. Naskoudakis I, Petroutsatou Kleopatra (2016). A thematic review of the main research on construction equipment over the recent years. Procedia Engineering. τόμ.47 αρ.2 σ.110-118.
 38. Naskoudakis I, Petroutsatou Kleopatra (2016). A thematic review of main researches on construction equipment over the recent years. Procedia Engineering. τόμ.164 σ.206-213.
 39. Naziris Iordanis A, Lagaros Nikos D, Papaioannou Kyriakos (2016). Optimized fire protection of cultural heritage structures based on the analytic hierarchy process. Journal of Building Engineering. τόμ.8 αρ.C σ.292-304.
 40. Nikolaou Konstantinos, Georgiadis Konstantinos, Bisbos Christos (2016). Lower bound limit analysis of 2D steel frames with foundation-structure interaction. Engineering Structures. τόμ.118.
 41. Ntassiou Konstantina, Doukas Ioannis, Papadopoulos Iakovos (2016). On the Study, Modernisation, Support and Promotion of Transhumance, through a Dedicated web-GIS. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI). τόμ.2 αρ.2,3,4 σ.193-205.
 42. Panteli Nefeli-Myrsini, Theodosiou Nikolaos (2016). Analysis of groundwater level measurements: Application in the Moudania aquifer in Greece. European Water. τόμ.55 σ.79-89.
 43. Patsialis Th, Kougias Ι, Kazakis N, Theodosiou Nikolaos, Droege P (2016). Supporting renewables’ penetration in remote areas by transforming non-powered dams. Energies (19961073).
 44. Pechlivanidis George, Savvidis Yiannis, Keramaris Evangelos, Koutitas Christoforos (2016). Investigation of the Optimum Connection of a Fish Pond with the Adjacent Main Riverine Flow. Procedia Engineering. τόμ.162 σ.349-356.
 45. Pitilakis Kyriazis, Karapetrou S, Bindi D, Manakou Maria, Petrovic B, Roumelioti Zafeiria, Boxberger T, Parolai S (2016). Structural monitoring and earthquake early warning systems for the AHEPA hospital in Thessaloniki. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.14 αρ.9 σ. 2543–2563.
 46. Popko Wojciech, Georgiadou Sofia, Loukogeorgaki Evangelia, Vorpahl Fabian (2016). Influence of joint flexibility on local dynamics of a jacket support structure. Journal of Ocean and Wind Energy. τόμ.3 αρ.1 σ.1-9.
 47. Riga Evi, Makra Konstantia, Pitilakis Kyriazis (2016). Aggravation factors for seismic response of sedimentary basins: A code-oriented parametric study. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.91 σ.116-132.
 48. Rovithis Emmanouil, Pitilakis Kyriazis (2016). Seismic assessment and retrofitting measures of a historic stone masonry bridge. Earthquakes and Structures. τόμ.10 αρ.3 σ.645-667.
 49. Savvas Dimitrios, Stefanou Georgios, Papadopoulos Vissarion, Papadrakakis Manolis (2016). Effect of waviness and orientation of carbon nanotubes on random apparent material properties and RVE size of CNT reinforced composites. Composite Structures. τόμ.152 σ.870-882.
 50. Savvas Dimitrios, Stefanou Georgios, Papadrakakis Manolis (2016). Determination of RVE size for random composites with local volume fraction variation. Computer Methods in Applied Mechanics & Engineering. τόμ.305 αρ.15 σ.340–358.
 51. Smyrlis V.D, Pegios I.P, Papargyri Sofia (2016). On wave propagation in gradient poroelasticity. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.88 αρ.C σ.72-75.
 52. Stefanidou Maria, Anastasiou Eleftherios, Mantziou O, Mpougla E, Vasiliou E, Konti P.D, Antoniadis K (2016). Incorporation of glass particles in high-performance mortars. Waste and Biomass Valorization. τόμ.7 αρ.4 σ.879-883.
 53. Theodosiou Nikolaos (2016). Assessing the impacts of climate change on the sustainability of groundwater aquifers. Application in Moudania aquifer in N. Greece. Environmental Processes. σ.1045-1061.
 54. Thrasivoulou P, Patsalosavvis K, Zafeirakou Antigoni (2016). Water supply management in Cyprus under climate uncertainty. Desalination and Water Treatment. τόμ.57 αρ.5.
 55. Tromaras A, Palantzas Georgios, Naniopoulos Aristotelis (2016). A stakeholder theory approach on environmental management for small Greek Ports: A case study of the three small ports of Volos, Kavala and Lagos. International Journal of Strategic Engineering Asset Management. τόμ.3 αρ.1 σ.23-44.
 56. Tsakiri Maria, Prinos Panagiotis, Koftis Theoharris (2016). Numerical simulation of turbulent exchange flow in aquatic canopies. Journal of Hydraulic Research/Journal de Recherches Hydraulique. σ.131-144.
 57. Tsakiri Maria, Prinos Panagiotis (2016). Microscopic numerical simulation of convective currents in aquatic canopies. Procedia Engineering. τόμ.162 σ. 611–618.
 58. Tseranidis S, Theodoridis L, Loukogeorgaki Evangelia, Angelides Demosthenes (2016). Investigation of the condition and the behavior of a modular floating structure by harnessing monitoring data. Marine Structures. τόμ.50 σ.224-242.
 59. Tsinidis Grigorios, Heron Charles, Gopal Madabhushi, Pitilakis Kyriazis (2016). Calibration of strain gauged square tunnels for centrifuge testing. Geotechnical and Geological Engineering. τόμ.34 αρ.3 σ.911-921.
 60. Tsinidis Grigorios, Rovithis Emmanouil, Pitilakis Kyriazis, Chazelas Jean Louis (2016). Seismic response of box-type tunnels in soft soil: experimental and numerical investigation. Tunnelling and Underground Space Technology. Vol.59 σ.199-214.
 61. Tsinidis Grigorios, Pitilakis Kyriazis, Anagnostopoulos Christos (2016). Circular tunnels in sand: dynamic response and efficiency of seismic analysis methods at extreme lining flexibilities. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.14 αρ.10 σ.2903-2929.
 62. Tsinidis Grigorios, Pitilakis Kyriazis, Gopal Madabhushi (2016). On the dynamic response of square tunnels in sand. Engineering Structures. τόμ.125 σ.419-437.
 63. Tziritis Evangelos, Tzamos Evangelos, Vogiatzis P, Matzari C, Kantiranis Nikolaos, Filippidis Anestis, Theodosiou Nikolaos, Fytianos Konstantinos (2016). Quality assessment and hydrogeochemical status of potable water resources in a suburban area of northern Greece (Thermi Municipality, central Macedonia). Desalination and Water Treatment. Vol.57 αρ.25.
 64. Wei Xiaokun, Konstantinidis Avraam, Qi Chengzhi, Ayfantis Ilias (2016). Gradient plasticity used for modeling extrinsic and intrinsic size effects in the torsion of Au microwires. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.25 αρ.1-2.
 65. Αυγολούπης Ιωάννης, Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος (2016). Σκέψεις για το βυζαντινό «φρέαρ» κοντά στον ναό του Προφήτη Ηλία στη Θεσσαλονίκη. Πρόβλημα ορολογίας ή διαφορά ερμηνείας;. Βυζαντινά. τόμ.34 σ.261-271.
2015

Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο

 1. Avramidis Ioannis, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Morfidis K, Sextos Anastasios, Giaralis A (2015). Eurocode-Compliant Seismic Analysis and Design of R/C Buildings:: Concepts, Commentary and Worked Examples with Flowcharts. Springer.
 2. Δρούγου Στυλιανή, Δρούγου Στυλιανή, Ξυδόπουλος Ιωάννης, Καλλίνη Χρυσάνθη, Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου Ιωάννα, Θάνος Απόστολος, Παπάζογλου Κυριακή (2015). Καστρί Γρεβενών Η ακρόπολη μιας αρχαίας πόλης στην Πίνδο. Η γέννηση της ανασκαφής. Copy City Publish.
 3. Παπαμίχος Ευριπίδης, Χαραλαμπάκης Νικόλαος (2015). Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων. Τζιόλα.
 4. Σαββαΐδης Παρασκευάς, Υφαντής Ιωάννης, Δούκας Ιωάννης (2015). Γεωδαισία τόμος Ι: Γεωδαιτικές μετρήσεις και υπολογισμοί. Θεσσαλονίκη. Κυριακίδης.
 5. Σαββαΐδης Παρασκευάς, Υφαντής Ιωάννης, Δούκας Ιωάννης (2015). Γεωδαισία ΙΙ. Τοπογραφικές Αποτυπώσεις-Χαράξεις. Θεσσαλονίκη. εκδόσεις Κυριακίδη.
 6. Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος (2015). Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους ευρωκώδικες: τόμος Ι. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Σοφία.

Ανακοίνωση σε Συνέδριο

 1. Angelopoulou Dίmitra - V, Yiannakou Athena, Latinopoulos Periklis (2015). Strategic Environmental Assessment: a useful tool or just an additional procedure in the spatial planning system. 9th Annual Conference of the International Academic Association for Planning Law and Property Rights. Βόλος, Ελλάδα.
 2. Chaljub Emmanuel, Maufroy Emeline, DeMartin Florent, Hollender Fabrice, Bard Pierre-Yves, Hollard Niels, Roumelioti Zafeiria, Theodoulidis Nikos (2015). Numerical quantification of the variability of earthquake ground motion in the Mygdonian basin, Greece. NMEM20015 (Numerical Modeling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures). Bratislava - Slovakia.
 3. Fontara I.-K.M, Titirla M.D, Wuttke F, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Manolis Georgios, Sextos Anastasios (2015). Multiple support excitation of a bridge based on bem analysis of the subsoil-structure-interaction phenomenon. COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Crete - Greece.
 4. Kostinakis K, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Arampatzi D, Atsalos A (2015). In plan distribution of isolators effective stiffness for minimizing the torsional response of base isolated buildings. COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Crete - Greece.
 5. Ktenidou Olga-Joan, Roumelioti Zafeiria, Abrahamson Norm, Cotton Fabrice, Pitilakis Kyriazis, Hollender Fabrice (2015). Site effects and ground motion variability: Traditional spectral ratios vs GMPE residuals. Annual Meeting of the Seismological Society of America. Pasadena - ΗΠΑ.
 6. Maufroy E, Chaljub E, Hollender F, Bard P. Y, DeMartin F, Roumelioti Zafeiria, Theodoulidis Nikolaos (2015). A numerical study of the source-related variability of site effect in the Mygdonian basin, Greece. Annual Meeting of the Seismological Society of America. Pasadena - ΗΠΑ.
 7. Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Sfyri A.L, Dorgia I, Darakas Efthymios (2015). Operational aspects of the submerged Membrane Bioreactor (MBR) technology for municipal wastewater treatment - A case study. 12ο Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου. Ελλάδα - Θεσσαλονίκη.
 8. Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Mintsiouli I, Spanos Th, Evgenidis S, Kostoglou Margaritis, Sotiropoulos Sotirios, Darakas Efthymios, Karapantsios Theodoros (2015). Combining bulk and surface chemistry to understand silver fluctuation in the International Space Station water storage and supply system. 12ο Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου. Ελλάδα - Θεσσαλονίκη.
 9. Petala Maria, Tsiridis Vasileios, Mintsiouli I, Spanos Th, Kostoglou Margaritis, Sotiropoulos Sotirios, Darakas Efthymios, Karapantsios Theodoros (2015). Biocidal silver performance in the potable water tanks of the International Space Station. Smart and Green Interfaces Conference, Jointly with COST MP1106 Annual MC meeting. Belgrade - Serbia.
 10. Roumelioti Zafeiria, Ktenidou Olga-Joan, Pitilakis Kyriazis, Cotton Fabrice (2015). On the use and misuse of "kappa" in the stochastic simulation of ground motion: Example Applications using the EUROSEISTEST database records. Annual Meeting of the Seismological Society of America. Pasadena - ΗΠΑ.
 11. Vranna A, Tika-Vasilikou Theodora (2015). The mechanical behaviour of a clean sand stabilized with colloidal silica. 16th European Conference on Soil mechanics and Geotechnical Engineering. Edinburgh, Scotland.
 12. Vranna A, Tika-Vasilikou Theodora (2015). Cyclic resistance and shear stiffness properties of a clean sand stabilized with colloidal silica. 24th European Young Geotechnical Engineers Conference (EYGEC). Durham - UK.
 13. Vranna A, Tika-Vasilikou Theodora (2015). Monotonic and cyclic behaviour of weakly cemented sands. 6th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials. Buenos Aires - Argentine.
 14. Vranna A, Tika-Vasilikou Theodora (2015). Undrained monotonic and cyclic behaviour of a silty sand stabilized with colloidal silica. International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering. Christchurch - New Zealand.
 15. Δημουλά Σ, Δούκας Ιωάννης (2015). Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού Συστήματος για τη Μελέτη της Χωροχρονικής Μετάβασης και Εξέλιξης, των Παλαιών Οθωμανικών Συνοικιών στις Σημερινές Ενορίες της Θεσσαλονίκης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος - Ελλάδα.
 16. Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Γενίτσαρης Ευάγγελος (2015). Πολυτροπικές μεταφορές μεταξύ και διαμέσου Ελλάδας – Τουρκίας: βασικές διαπιστώσεις και προτάσεις προώθησής τους. Συνδυασμένες μεταφορές και συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας: Γρηγορότερα - Ασφαλέστερα- Οικονομικότερα. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 17. Νικολαΐδης Θεμιστοκλής (2015). Synergy: Εργαλείο διερεύνησης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων. Επιστημονική ημερίδα, Θ. Νικολαϊδης “Εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε κτίρια από χάλυβα”. Αθήνα - Ελλάδα.
 18. Νικολαΐδης Θεμιστοκλής (2015). Synergy: Εργαλείο διερεύνησης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων. Επιστημονική ημερίδα, Θ. Νικολαΐδης “Εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε κτίρια από χάλυβα”. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Alexoudi M.N, Katavatis H.B, Vosniakos K.F, Manolopoulou-Papaliagka Styliani, Tzilini M.G, Papaliangas T.T (2015). "Efficient" Landslide Mitigation Strategies for Roadlines in Earthquake Prone Areas. 6th International Conference of Earthquake Geotechnical Engineering (6ICEGE). Christchurch - New Zealand.
 2. Antoniou F, Konstantinidis D, Aretoulis Georgios (2015). Derivation of Utilities Values of Project Procurement Systems against Selection Criteria for Major Highway Construction Projects. Proceedings of the Eighth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-8), “Changing the Field: Recent Developments for the Future of Engineering and Construction”. Thessaloniki - Greece.
 3. Antoniou F, Konstantinidis D, Aretoulis Georgios (2015). Cost Analysis and Material Consumption of Highway Bridge Underpasses. Proceedings of the Eighth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-8), “Changing the Field: Recent Developments for the Future of Engineering and Construction”. Thessaloniki - Greece.
 4. Argyroudis Sotirios, Selva Jacopo, Kalliopi Kakderi, Pitilakis Kyriazis (2015). Effect of spatial correlations of ground motion intensities in the seismic risk assessment of interconnected lifeline networks and transportation infrastructures. 6th International Conference on Geotechnical Earthquake Engineering. Christchurch - New Zealand.
 5. Arvanitidou S, Zafeirakou Antigoni, Palantzas Georgios, Samaras A, Koutitas Christoforos (2015). Optimization of oil spill combating stations along coastal basins. Proceedings of the Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics. Mykonos Island - Greece.
 6. Baldo N, Μάνθος Ευάγγελος, Pasetto M, Νικολαΐδης Αθανάσιος (2015). Comparative analysis of stiffness modulus and fatigue resistance of asphalt concretes containing RAP materials. 8th RILEM International Symposium on Testing and Characterization of Sustainable and Innovative Bituminous Materials. Ancona - Italy. τόμ.11 σ.915-926.
 7. Bellos C, Petroutsatou Kleopatra (2015). Electronic Building Permission System: The Case of Greece. Creative Construction Conference 2015. Krakow - Poland,. σ.160-165.
 8. Chatziparaskeva Martha, Pyrgidis Christos (2015). Integration of a tramway alignment in the urban transport system towards sustainability . Proceedings of the International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. Επιμέλεια:Gospodini, Aspa. Porto Heli, Peloponnese - Greece. Thessaloniki, Greece. Grafima Publications. σ.370 - 381.
 9. Daliaris D, Ntaliaris Dimitrios, Aretoulis Georgios, Papaioannou Panagiotis, Kalfakakou Glykeria (2015). Analysis of Personal Characteristics and Cognitive Abilities of Project Managers. Proceedings of the Eighth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-8), “Changing the Field: Recent Developments for the Future of Engineering and Construction". Thessaloniki - Greece.
 10. Damaskou Efterpi, Kehagia Fotini, Pitsiava-Latinopoulou Magdalini (2015). A review of roundabout safety performance in Europe and the USA. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας. Aθήνα - Ελλάδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
 11. Diagourtas Dimitrios, Voumvourakis L, Perlepes L, Moisidi M, Kostaridis A, Papadopoulos I, Manakou Maria, Vallianatos F, Raptakis Dimitrios, Pitilakis Kyriazis (2015). Gsense: A Low Cost Building Earthquake Rapid Damage Assessment System. SafeChania 2015: The knowledge triangle in the Civil Protection Service. Chania - Greece.
 12. Fotopoulou Stavroula, Pitilakis Kyriazis (2015). Analyzing the reliability of predictive models for earthquake-induced displacements of slopes. XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Edinburgh - United Kingdom.
 13. Fragakis N, Petroutsatou Kleopatra, Lambropoulos S (2015). Preliminary Cost Estimate Model for Road Culverts and Underpasses. 8th International Conference on Construction in the 21rst Century. Thessaloniki - Greece. σ.217-224.
 14. K. Kostinakis A. Athanatopoulou D. Arampatzi and A. Atsalos (2015). In plan distribution of isolators effective stiffness for minimizing the torsional response of base isolated buildings. Proceedings of the 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN). Crete Island - Greece. σ.4096-4113.
 15. Katsifarakis Konstantinos, Vafeiadis Margaritis, Theodossiou N (2015). Sustainable Drainage and Urban Landscape Upgrading Using rain gardens. Site Selection in Thessaloniki, Greece. The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes. Patra, Greece. Elsevier, Agriculture and Agricultural Science Procedia. τόμ.4 σ.338-347.
 16. Kaziolas D, Zygomalas I, Stavroulakis G, Baniotopoulos Charalampos (2015). Aspects of a steel-framed building’s life cycle that influence its environmental sustainability. Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management - Proceedings of the 4th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, IALCCE 2014. Tokyo - Japan. σ.2131-2136.
 17. Kehagia Fotini, Chondrospyros K (2015). Innovations for sustainable road infrastructure. Bituminous Mixtures and Pavements VI - Proceedings of the 6th International Conference on Bituminous Mixtures and Pavements, ICONFBMP 2015. (επιμ.) Nikolaides A.F. Thessaloniki - Greece. Leiden, The Netherlands. CRC Press/Balkema. σ.767-773.
 18. Konstantinidis Avraam, Zhang X, Ayfantis Ilias (2015). On the combined gradient-stochastic plasticity model: Application to Mo-micropillar compression. AIP Conference Proceedings. Thessaloniki - Greece. τόμ.1646 σ.3-9.
 19. Kontos Y, Katsifarakis Konstantinos (2015). Optimal management of a polluted coastal aquifer with salinization problems, using genetic algorithms. Theoretical problem. Proceedings of SEEP2015. Paisley - UK. σ.376-381.
 20. Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2015). Prediction of seismic damage using scalar intensity measures based on integration of spectral values. Proceedings of the ICCSEE 2015. Zurich - Switzerland. Vol.9 αρ.1.
 21. Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Arampatzi D, Atsalos A (2015). In plan distribution of isolators effective stiffness for minimizing the torsional response of base isolated buildings. COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering Proceedings. (eds) M. Papadrakakis, V.Papadopoulos, V. Plevris. Crete - Greece. τόμ.2 σ.4096-4113.
 22. Kralli V, Theodosiou Nikolaos, Karampas Theofanis (2015). Combined use of simulation and optimization models for the optimal design of harbor breakwaters. Application at the port of Thessaloniki. 8th International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-8). Thessaloniki - Greece.
 23. Loukogeorgaki Evangelia, Vasileiou M, Rapanta E (2015). 3D Experimental and Numerical Investigation of the Performance of a Modular Floating Structure. ISOPE 2015, 25th International Offshore and Polar Engineering Conference,. Kona, Big Island, Hawaii - USA. αρ.1 σ.1548-1555.
 24. Makarios Triantafyllos, Manolis Georgios, Karetsou I, Papanikolaou M, Terzi Vasiliki (2015). Modeling and identification of the dynamic response of an existing three-story steel stairway. Eccomas Proceedia : COMPDYN 2015 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Hersonissos, Crete - Greece. σ.595-606.
 25. Manola E, Katsaros F, Aretoulis Georgios, Kalfakakou Glykeria (2015). Financial Analysis and Comparison of Greek Construction Enterprises and Greek Materials Procurement Enterprises. Proceedings of the Eighth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-8), “Changing the Field: Recent Developments for the Future of Engineering and Construction”. Thessaloniki - Greece.
 26. Marinelli M, Petroutsatou Kleopatra, Lambropoulos S (2015). Planning, Designing and Scheduling New Transport Infrastructure in Recession Times: The Greek Case. 8th International Conference on Construction in the 21rst Century. Thessaloniki - Greece. σ.225-232.
 27. Marinou E, Kehagia Fotini (2015). Road safety, human factor and landscape architecture, are they related?. Proceedings of the International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. Porto Heli, Peloponnese - Greece. Thessaloniki, Greece. Grafima Publications. σ.647 - 655.
 28. Michopoulos A, Tsikaloudaki Aikaterini, Voulgari V, Zachariadis T (2015). Analysis of Ground Source Heat Pump Systems in Residential Buildings. Proceedings World Geothermal Congress 2015. Melbourne - Australia.
 29. Mitoulis Stergios, Argyroudis Sotirios, Mervyn Kowalsky (2015). Evaluation of the stiffness and damping of abutments to extend direct displacement-based design to the design of integral bridges. The COMPDYN 2015 Conference Proceedings. Crete - Greece. σ. 1767-1779.
 30. Mouratidis Anastasios, Kehagia Fotini, Mouratidis Kostas (2015). Environmental and traffic safety considerations in urban street design. Proceedings of the International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. Porto Heli, Peloponnese - Greece. Thessaloniki, Greece. Grafima Publications. σ.1888 - 1894.
 31. Nikolaidis Themistoklis, Baniotopoulos Charalampos (2015). On the Restoration of a Historical Steel Railway Bridge by Means of a Sustainability Design Method. Proceedings International Symposium on Steel Bridges 2015. Επιμέλεια:Prof. Dr. Nesrin Yardimci and Dr. Berna Aydoner. Istanbul - Turkey. CBU Journal of Science.
 32. Nikolaou K, Weichert D, Bisbos Christos (2015). A new active region detection criterion for selective algorithms in shakedown analysis. Conference Proceedings of the YIC GACM 2015. Aachen - Germany.
 33. Ntassiou K, Doukas Ioannis (2015). Exploring Traditional Routes of Seasonal Transhumance Movements with the Help of GIS:: The Case Study of a Mountainous Village in Southwest Macedonia, Greece. Proceedings of the 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment. (eds) Andreopoulou Z., Bochtis D. Kavala - Greece. σ.821-831.
 34. Palantzas Georgios, Zafeirakou Antigoni, Samaras A, Karampas Theofanis, Koutitas Christoforos (2015). The use of oil spill trajectory models in oil pollution incidents’ response. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries. Lesvos Island - Greece. σ.937-940.
 35. Papafotiou E, Katsifarakis Konstantinos (2015). Ecological Rainwater Management in Urban Areas. Preliminary Considerations for the city of Corinth. Efficient Irrigation Management and its effects in urban and rural landscapes. Patras - Greece. Elsevier, Agriculture and Agricultural Science Procedia. τόμ.4 σ.383-391.
 36. Papaioannou Panagiotis, Pyrgidis Christos, Anastasiadou Constantina (2015). Risk management at railroad level crossings: a comparison of the EU and US approach. Railway Engineering 2015 - 13th International Conference and Exhibition. (επιμ.) Forde, M.C. Edinburgh, Scotland - United Kingdom. Edinburgh, UK.
 37. Papanikolaou Vassilis, Thermou Georgia (2015). Concrete-to-concrete interfaces under cyclic loading: Finite element analysis towards experimental verification. COMPDYN 2015. Crete - Greece. σ.666-679.
 38. Papavasiliou Aikaterini, Anagnostopoulos Christos (2015). Investigation of pile-soil interaction in a sliding mass using 3D FEM. XVI European Conference Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Edinburgh - United Kingdom. σ.1633-1638.
 39. Pegios I, Dinopoulos I, Papargyri Sofia (2015). Dynamic analysis of gradient elastic beams by finite elements . COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Hersonissos, Crete - Greece. σ.2659-2673.
 40. Pilitsis V.G, Papanikolaou Vassilis, Tegos Ioannis, Stylianidis Kosmas-Athanasios (2015). A novel mechanism for restraining seismic actions in ductile bridges:: Analytical modeling and experimental verification. COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Hersonissos, Crete - Greece. σ.388-401.
 41. Pilitsis V.G, Tegos Ioannis, Papanikolaou Vassilis, Stylianidis Kosmas-Athanasios (2015). Experimental and analytical investigation of an unconventional, rocking type response mechanism for Earthquake-Resistant bridges. COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Hersonissos, Crete - Greece. σ.402-416.
 42. Pistolas A, Anastasiadis Anastasios, Pitilakis Kyriazis (2015). Dynamic Properties of Gravel-Recycled Rubber Mixtures: Resonant Column and Triaxial Tests. Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development: XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Edinburgh - United Kingdom.
 43. Pitilakis Kyriazis, Riga E, Anastasiadis Anastasios, Makra K (2015). New elastic spectra, site amplification factors and aggravation factors for complex subsurface geometry towards the improvement of EC8: Keynote Lecture. 6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering. Christchurch - New Zealand.
 44. Pitilakis Kyriazis (2015). Vulnerability Assessment of RC Buildings: Present State and Challenges (Keynote Lecture). 8th Turkish National Conference in Earthquake Engineering. Istanbul - Turkey.
 45. Pitilakis Kyriazis, Fotopoulou Stavroula (2015). Vulnerability assessment of buildings exposed to coseismic permanent slope displacements: (Keynote Lecture). Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development: XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Edinburgh - United Kingdom.
 46. Popko W, Georgiadou S, Loukogeorgaki Evangelia, Vorpahl F (2015). Verification of Different Modeling Techniques of Local Joint Flexibility and their Influence on Local Dynamics of a Jacket Support Structure for Offshore Wind Turbines. ISOPE 2015, 25th International Offshore and Polar Engineering Conference. Kona, Big Island, Hawaii - USA. τόμ.1 σ.277-284.
 47. Pyrgidis Christos, Chatziparaskeva Martha, Siokis Panagiotis (2015). Design and operation of tramway and metro depots - Similarities and differences. Railway Engineering 2015 - 13th International Conference and Exhibition. (επιμ.) Forde, M.C. Edinburgh, Scotland - United Kingdom. Edinburgh, UK.
 48. Roumelioti Zafeiria, Karapetrou Sotiria, Manakou Maria, Pitilakis Kyriazis, Raptakis Dimitrios, Bindi Dino, Boxberger Tobias (2015). The contribution of EUROSEISTEST and building monitoring arrays in Earthquake Early Warning and Rapid Damage Assessment in Thessaloniki. 6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering. Christchurch - New Zealand.
 49. Spanou D, Kehagia Fotini, Pitsiava-Latinopoulou Magdalini (2015). The contribution of roundabouts to road safety: The case of 4 roundabouts in the municipality of Thermi Greece. Bituminous Mixtures and Pavements VI - Proceedings of the 6th International Conference on Bituminous Mixtures and Pavements, ICONFBMP 2015. (επιμ.) Nikolaides A.F. Thessaloniki - Greece. Leiden, The Netherlands. CRC Press/Balkema. σ.745-755.
 50. Spiliotis K, Ayfantis Ilias (2015). A bifurcation analysis of dislocation patterning in the one-dimensional finite domain. AIP Conference Proceedings. Rhodes Island - Greece. τόμ.1648 αρ.1.
 51. Stavrakas E, Xenidis Yiannis (2015). Stochastic Preliminary Budget Estimating Template for Construction Firms. Proceedings of the 8th International Conference on Construction in the 21st Century Changing the Field: Recent Developments for the Future of Engineering and Construction. Thessaloniki - Greece. σ.241-248.
 52. Stournara Panagiota, Georgiadis Charalampos, Kaimaris Dimitrios, Tsakiri-Strati Maria, Tsioukas Vasileios (2015). Feature extraction from geoeye-1 stereo pairs data for forested area. The 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Berlin - Germany. v. XL-7/W3, 2015.
 53. Theodosiou Nikolaos, Kougias I, Karakatsanis D (2015). Optimal construction design using the Harmony Search Algorithm as an optimization tool. 8th International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-8). Thessaloniki - Greece.
 54. Theodosiou Theodoros (2015). Cost optimal levels of minimum insulation requirements for Greek multi - family homes. 31° International PLEA Conference Passive Low Energy Architecture. Bologna - Italy.
 55. Theofanis S, Naniopoulos Aristotelis, Palantzas Georgios, Boile M, Golias M (2015). Developments, trends and new challenges In port environmental management – The COMPETE Project. Transportation Reseacrh Board, 94th Annual Meeting. Washington DC - USA.
 56. Thermou Georgia, Psaltakis M (2015). Design methodology for seismic upgrading of torsionally unbalanced existing R.C. Buildings. COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Crete - Greece. σ.3972-3996.
 57. Triantafyllou V, Theodosiou Nikolaos (2015). Rainfall Forecasting Model using Artificial Neural Networks. 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Mykonos Island - Greece.
 58. Tsakalidis A, Kehagia Fotini, Pitsiava-Latinopoulou Magdalini (2015). A diachronic investigation of the traffic noise levels along main urban axes in relation to traffic characteristics: the case of Thessaloniki. Proceedings of the Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference. (eds) A. Kungolos, K.Aravossis, C.Laspidou, P. Samaras, K.-W.Schramm. Mykonos island - Greece. Thessaloniki, Greece. Grafima Publications. σ.790-796.
 59. Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros, Bikas Dimitrios (2015). Thermal bridging assessment and its impact on the building energy performance. International Conference on Advanced Building Skins. Bern - Switzerland. σ.570-576.
 60. Tsikaloudaki Aikaterini, Gaglia A, Laskos K, Dialynas E (2015). Evaluating the impact of the new energy regulation on the energy, environmental and economical performance of Greek buildings. 31st international conference PLEA 2015 Architecture in (R)Evolution. Bologna - Italy. σ.434.
 61. Tsinaris A, Anastasiadis Anastasios, Pitilakis Kyriazis, Senetakis K (2015). Dynamics of volcanic sand through resonant column and cyclic triaxial tests. International Workshop on Volcanic Rocks and Soils. Ischia - Italy.
 62. Tsinidis G, Rovithis E, Pitilakis Kyriazis, Chazelas J.-L (2015). Seismic response of rectangular tunnels by centrifuge testing and numerical analysis. SECED 2015 Conference: Earthquake Risk and Engineering towards a Resilient World. Cambridge - United Kingdom.
 63. Tsinidis G, Pitilakis Kyriazis, Madabhushi G, Heron C (2015). On the Seismic Response of Shallow Rectangular Tunnels in Soft Soils. Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development: XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Edinburgh - United Kingdom.
 64. Tsinidis Grigorios, Pitilakis Kyriazis, Anagnostopoulos Christos, Madabhushi G (2015). Seismic response and design of rectangular tunnels. SECED 2015 Conference: Earthquake Risk and Engineering towards a Resilient World. Cambridge - United Kingdom.
 65. Xenidis Yiannis, Giannaris K (2015). Modeling and assessment of Performance Shaping Factors in construction. Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. Wroclaw - Poland. σ.1019-1026.
 66. Zve S.E, Loukogeorgaki Evangelia, Angelides Demosthenes (2015). Effect of Zoning Corrosion on the Life-Time Structural Reliability of a Jacket Offshore Structure. ISOPE 2015, 25th International Offshore and Polar Engineering Conference,. Kona, Big Island, Hawaii - USA. τόμ.4 σ.419-426.
 67. Zygomalas I, Kaziolas D, Stavroulakis D, Zachanerakis E, Efthymiou Evangelos, Baniotopoulos Charalampos (2015). Alternative end scenarios for the LCA analysis of a steel-framed residential building. Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management - Proceedings of the 4th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, IALCCE 2014. Tokyo - Japan. σ. 2126-2130.
 68. Αρβανιτίδου Στ.Κ, Κουτίτας Χριστόφορος, Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος (2015). Σχεδιασμός για τη βιώσιμη διαχείριση των απολήψεων σε παράκτιο υδροφορέα στην Κάλυμνο. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη νέα εποχή. Επιμέλεια:Β.Α. Τσιχριντζής, Κ.Λ. Κατσιφαράκης, Γ.Π. Τσακίρης. Αθήνα - Ελλάδα. τόμ.Ι σ.287-294.
 69. Αρβανιτίδου Στ.Κ, Κουτίτας Χριστόφορος, Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος (2015). Χρονικές μεταβολές παραμέτρων που επηρεάζουν την υφαλμύριση σε παράκτιους υδροφορείς. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη νέα εποχή. Επιμέλεια:Β.Α. Τσιχριντζής, Κ.Λ. Κατσιφαράκης, Γ.Π. Τσακίρης. Αθήνα - Ελλάδα. τόμ.Ι σ.243-250.
 70. Δημουλά Σ, Δούκας Ιωάννης (2015). Η εξέλιξη των οδών με ονομασίες αγορών στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του 2ου αιώνα ως σήμερα με τη χρήση GIS. Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2015. Βόλος - Ελλάδα.
 71. Δούκας Ιωάννης, Ντάσιου Κ, Παπαδόπουλος Ι (2015). Ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου διαδικτυακού γεωπληροφοριακού συστήματος, για τη διερεύνηση, τεκμηρίωση της βιωσιμότητας, εκσυγχρονισμό και ανάδειξη της μετακινούμενης κτηνοτροφίας. 1ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον: πρακτικά. (επιμ.) Καλύβας Δ. Αθήνα - Ελλάδα. Αθήνα. σ.87-88.
 72. Δρακίδης Χ, Κουκουλόπουλος Κ, Ζαφειράκου Αντιγόνη, Νταρακάς Ευθύμιος (2015). Εργαλείο διαμόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας. Σκιάθος - Ελλάς.
 73. Ιωαννίδου Μαρία, Παπαχαρίτου Ελένη, Κεχαγιά Φωτεινή (2015). Η οδική ασφάλεια των ισόπεδων διαβάσεων ενός σιδηροδρομικού δικτύου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας. Αθήνα - Ελλάδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
 74. Καραφαγκά Σ, Τσινίδης Γρ, Πίκουλα Μ, Πιτιλάκης Κυριαζής (2015). Ακρόπολη Λίνδου: Απόκριση και Ευστάθεια Πολυσπόνδυλου Ιωνικού Κίονα, υπό Σεισμική Φόρτιση και Ανεμοπίεση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων ΕΤΕΠΑΜ. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 75. Κατκαδίγκας Ραφαήλ, Πυργίδης Χρίστος (2015). Μη εναέρια συστήματα τροφοδοσίας τροχιοδρομικών δικτύων - Συγκριτική παρουσίαση. ICTR2015 Papers. Αθήνα - Ελλάδα. σ.1 - 21.
 76. Λαζαρίδου Μαρία, Καραγιάννη Αικατερίνη (2015). Η συγχώνευση πολυφασματικής και παγχρωματικής δορυφορικής εικόνας στη μελέτη περιβαλλοντικών θεμάτων. 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας. Σκιάθος, Ελλάδα.
 77. Παλαιοχωρινού Α, Αργυρούδης Σωτήριος, Μητούλης Στέργιος, Πιτιλάκης Κυριαζής (2015). Χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών σε έργα υποδομής: Εφαρμογή σε καινοτόμες γέφυρες. 4o Πανελλήνιο Συνέδριο “Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 78. Σαρίογλου Ελένη, Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος (2015). Βελτιστοποίηση συστήματος γεωτρήσεων με βάση την έκταση των ζωνών προστασίας και το κόστος άντλησης. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη νέα εποχή. Επιμέλεια:Β.Α. Τσιχριντζής, Κ.Λ. Κατσιφαράκης, Γ.Π. Τσακίρης. Αθήνα - Ελλάδα. τόμ.Ι σ.235-242.
 79. Σωτηρίου Ματίνα, Κεχαγιά Φωτεινή (2015). Βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδικών τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Λητής. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας. Αθήνα - Ελλάδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
 80. Τσινάρης Αγγ, Αναστασιάδης Αναστάσιος, Πιτιλάκης Κυριαζής (2015). Σεισμική απόκριση έργων αντιστήριξης με υλικό επίχωσης μειγμάτων μικρού ειδικού βάρους. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αξιοποίησης Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 81. Τσουγένη Νικολέτα, Πυργίδης Χρίστος (2015). Σιδηροδρομική περιφερειακή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Λάρισας. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης. ICTR2015 Papers. Αθήνα - Ελλάδα. σ.1 - 21.

Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο ή Λήμμα σε Λεξικό/Εγκυκλοπαίδεια

 1. Doukas Ioannis, Demoula Sofia (2015). Historical GIS (HGIS): An Amply Mature High-tech Tool, to the Decisive and Effective Help in the Historical Research. «Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ζήτη. σ.791-812.
 2. Katsifarakis Konstantinos, Tselepidou K (2015). Optimizing design and operation of low enthalpy geothermal systems. Geothermal and Ocean Energy. τόμ.9 σ.190-213.
 3. Kiratzi Anastasia, Roumelioti Zafeiria, Chatzipetros Alexandros, Papathanasiou Georgios (2015). Simulation of Off-Fault Surface Effects from Historical Earthquakes: The Case of the City of Thessaloniki (Northern Greece). Engineering Geology for Society and Territory. τόμ.5 σ.957-963.
 4. Makarios Triantafyllos, Demosthenous Milton (2015). Earthquake Response of Historic Building at Lefkas Island. Historical Earthquake-Resistant Timper Frames in the Mediterranean Area. Nicola Ruggieri, Geenaro Tampone, Raffaele Zinno. σ.175.
 5. Manolis Georgios, Dineva P, Rangelov T (2015). Seismic wave scattering in non-homogeneous geological deposits with cracks. Earthquake-Soil Interaction. Επιμέλεια:S. Syngellakis. σ.87-100.
 6. Nikolaou K, Bisbos Christos, Weichert D, Simon J.-W (2015). A new starting point strategy for shakedown analysis. Direct Methods for Limit and Shakedown Analysis of Structures: Advanced Computational Algorithms and Material Modelling. σ.123-141.
 7. Pitilakis Kyriazis, Riga E, Anastasiadis Anastasios (2015). New design spectra in Eurocode 8 and preliminary application to the seismic risk of Thessaloniki, Greece. Perspectives on Earthquake Geotechnical Engineering, Series: Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering. (eds) Ansal A., Sakr M. τόμ.37 σ.45-91.
 8. Pitilakis Kyriazis (2015). Earthquake risk assessment: Certitudes, fallacies, uncertainties and the quest for soundness. Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology, Series: Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering,. (επιμ) Ansal A. τόμ. 2 σ. 59-95.
 9. Pitilakis Kyriazis, Argyroudis Sotirios (2015). Earthquake risk mitigation of lifelines and critical facilities. Encyclopedia of Earthquake Engineering. Επιμέλεια: Michael Beer, Ioannis A. Kougioumtzoglou, Edoardo Patelli, Ivan Siu-Kui Au.
 10. Λαζαρίδου Μαρία (2015). Το δορυφορικό πρόγραμμα Landsat. Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης : Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη.
 11. Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου Ιωάννα, Στεφανίδου Μαρία, Πάχτα Βασιλική, Κονοπίση Σταυρούλα (2015). Ανάλυση υλικών δόμησης αρχαίας ακρόπολης στη θέση Καστρί Πολυνερίου Αλατόπετρας. Καστρί Γρεβενών. Η ακρόπολη μίας αρχαίας πόλης στην Πίνδο. Η γέννηση της ανασκαφής. Δρούγου Σ. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών. σ.161-167.
 12. Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου Ιωάννα, Στεφανίδου Μαρία, Πάχτα Βασιλική, Κονοπίση Σταυρούλα (2015). Η μελέτη των υλικών δόμησης των κτισμάτων και των δαπέδων των Ανακτόρων του Γαλερίου. Η αποκατάσταση των ερειπίων του Γαλεριανού Συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη (1994-2014), Τεκμηρίωση και Επεμβάσεις. (επιμ.) Αθανασίου Φ., Μάλαμα Β., Μίζα Μ., Σαραντίδου Μ. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. σ.47-62.

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Anastasiou Eleftherios, Liapis A, Papagianni-Papadopoulou Ioanna (2015). Comparative life cycle assessment of concrete road pavements using industrial by-products as alternative materials. Resources, Conservation and Recycling. τόμ.101 αρ.1 σ.1-8.
 2. Androulidakis Y.S, Kombiadou K.D, Makris C.V, Baltikas V.N, Krestenitis Yannis (2015). Storm surges in the Mediterranean Sea: Variability and trends under future climatic conditions. Dynamics of Atmospheres & Oceans. τόμ.71.
 3. Aretoulis Georgios, Triantafyllidis C.H, Papathanasiou J, Anagnostopoulos Ioannis (2015). Selection of the most competent project designer based on multi-criteria and cluster analysis. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies. τόμ.7 αρ.2.
 4. Aretoulis Georgios, Kalfakakou Glykeria, Seridou Aikaterini (2015). Project Managers’ Profile Influence on Design and Implementation of Cost Monitoring and Control Systems for Construction Projects. International Journal of Information Technology Project Management. τόμ.6 αρ.3 σ.1-25.
 5. Argyroudis Sotirios, Kaynia Amir (2015). Analytical seismic fragility functions for highway and railway embankments and cuts. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. τόμ.44 αρ.11 σ.1863-1879.
 6. Argyroudis Sotirios, Selva Jacopo, Gehl Pierre, Pitilakis Kyriazis (2015). Systemic seismic risk assessment of road networks considering interactions with the built environment. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. Vol. 30 αρ. 7 σ. 524–540.
 7. Bellos C, Petroutsatou Kleopatra (2015). Electronic Building Permission System: The Case of Greece. Procedia Engineering. Vol. 123 σ. 50–58.
 8. Bikas Dimitrios, Tsikaloudaki Aikaterini, Laskos Konstantinos (2015). Energy rating of windows for the cooling season: a proposal for Europe. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development. τόμ.5 αρ.4 σ.180-187.
 9. Bindi D, Petrovic B, Karapetrou Sotiria, Manakou Maria, Boxberger T, Raptakis Dimitrios, Pitilakis Kyriazis, Parolai S (2015). Seismic response of a 8-story RC-building from ambient vibration analysis. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.13 αρ.7 σ.2095–2120.
 10. Cauzzi C, Oliveira Sousa, Iervolino I, Emolo A, Zollo A, Zülfikar C, Pitilakis Kyriazis, Vogfjord K, Lai C, Sokos E, Erdik M, Safak E, Gasparini P, Wiemer S, Zschau J, Behr Y, Clinton J, Esposito S, Colombelli S, Picozzi M, Picozzi M, Karapetrou S, Bindi D, Zuccolo E, Parolai S, Miranda N, Ferreira M, Jonsdottir K, The WP7 end-user community (2015). Towards Real-time Risk Reduction for Strategic Facilities through Earthquake Early Warning: summary of the REAKT experience. Seismological Research Letters. τόμ. 86 2B σ. 696-696.
 11. Charalampidis E G, Ιωαννίδου Θεοδώρα, Kevrekidis P G (2015). Lattice three-dimensional skyrmions revisited. Physica Scripta. τόμ.90 αρ.2 σ.025202.
 12. Charalampidis E, Kleihaus B, Kunz J, Ioannidou Theodora (2015). Wormholes from Chiral Fields. Journal of Physics: Conference Series. τόμ.574 σ.012058.
 13. Cho C.-G, Kappos Andreas, Moon H.-J, Lim H.-J (2015). Experiments and failure analysis of SHCC and reinforced concrete composite slabs. Engineering Failure Analysis. τόμ.56 σ.320-331.
 14. Christogiannis E, Pyrgidis Christos (2015). Selection of the optimum exploitation scenario for an interurban railway corridor by the help of mathematical models. Ingegneria Ferroviaria. τόμ.70 αρ.5 σ.427-448.
 15. Darivianakis N, Katsifarakis Konstantinos, Vafeiadis Margaritis (2015). Measurement and prediction of karstic spring flow rates. Global Nest Journal. τόμ.17 αρ.2 σ.257-270.
 16. Fontara I.-K.M, Kostinakis Konstantinos, Manoukas G.E, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2015). Parameters affecting the seismic response of buildings under bi-directional excitation. Structural Engineering and Mechanics. τόμ.53 αρ.5 σ.957-979.
 17. Fotopoulou Stavroula, Pitilakis Kyriazis (2015). Predictive relationships for seismically induced slope displacements using numerical analysis results. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.13 αρ.11 σ.3207-3238.
 18. Gerasimidis S, Baniotopoulos Charalampos (2015). Progressive collapse mitigation of 2D steel moment frames: Assessing the effect of different strengthening schemes. Stahlbau. τόμ.84 αρ.5 σ.324-331.
 19. Giannakis Stefanos, Rtimi Sami, Darakas Efthymios, Escalas-Canellas Antoni (2015). Light wavelength-dependet E.coli survival changes after simulated solar disinfection of secondary effluent. Photochemical and Photobiological Sciences. τόμ.14 σ.2238-2250.
 20. Giannakis Stefanos, Papoutsakis Stefanos, Darakas Efthymios, Escalas-Cañellas Antoni, Pétrier Christian, Pulgarin César (2015). Ultrasound enhancement of near-neutral photo-Fenton for effective E. coli inactivation in wastewater. Ultrasonics Sonochemistry.
 21. Giannakis Stefanos, Darakas Efthymios, Escalas-Cañellas Antoni, César Pulgarin (2015). Solar disinfection modeling and post-irradiation response of Escherichia coli in wastewater. Chemical Engineering Journal. τόμ.281 σ.588-598.
 22. Giannakis Stefanos, Darakas Efthymios, Escalas-Cañellas Antoni, Pulgarin César (2015). Temperature-dependent change of light dose effects on E. coli inactivation during simulated solar treatment of secondary effluent. Chemical Engineering Science. τόμ.126 αρ.C σ.483-487.
 23. Giannakis Stefanos, Darakas Efthymios, Escalas-Cañellas Antoni, Pulgarin César (2015). Environmental considerations on solar disinfection of wastewater and the subsequent bacterial (re)growth. Photochemical and Photobiological Sciences. τόμ.14 αρ.3 σ.618-625.
 24. Gkatzogias Konstantinos, Kappos Andreas (2015). Deformation-based seismic design of concrete bridges. Earthquakes & Structures. τόμ.9 αρ.5 σ.1045-1067.
 25. Hemeda S, Pitilakis Kyriazis, Bandis S (2015). Geotechnical, geophysical investigation and seismic response analysis of the underground tombs in Mustafa Kamil Necropolis, Alexandria, Egypt. Mediterranean Archaeology and Archaeometry. τόμ.15 αρ.1 σ.191-207.
 26. Iliopoulos A.C, Nikolaidis N.S, Ayfantis Ilias (2015). Portevin-Le Chatelier effect and Tsallis nonextensive statistics. Physica A. τόμ.438 σ.509-518.
 27. Iliopoulos A.C, Nikolaidis N.S, Ayfantis Ilias (2015). Analysis of serrations and shear bands fractality in UFGs. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.24 αρ.1-2 σ.1-9.
 28. Kalaitzidou M.A, Longinidis P, Georgiadis Michail (2015). Optimal design of closed-loop supply chain networks withmultifunctional nodes. Computers and Chemical Engineering. τόμ.80 σ.73-91.
 29. Karampas Theofanis (2015). Modelling of climate change impacts on coastal flooding/erosion, ports and coastal defence structures. Desalination and Water Treatment. τόμ.54 αρ.8 σ.2130-2137.
 30. Karapetrou S.T, Fotopoulou S.D, Pitilakis Kyriazis (2015). Seismic vulnerability assessment of high-rise non-ductile RC buildings considering soil–structure interaction effects. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.73 αρ.C σ.42-57.
 31. Karatzetzou Anna, Negulescu C, Manakou Maria, François B, Seyedi D, Pitilakis Dimitrios, Pitilakis Kyriazis (2015). Ambient vibration measurements on monuments in the Medieval City of Rhodes, Greece. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.13 σ.331–345.
 32. Kontoleon Karolos-Nikolaos (2015). Glazing solar heat gain analysis and optimization at varying orientations and placements in aspect of distributed radiation at the interior surfaces. Applied Energy. Vol.144 No.4 σ.152-164.
 33. Kostinakis Konstantinos, Morfidis Konstantinos, Xenidis Chariton (2015). Damage response of multistorey r/c buildings with different structural systems subjected to seismic motion of arbitrary orientation. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. τόμ.44 αρ.12 σ.1919-1937.
 34. Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina (2015). Evaluation of scalar structure-specific ground motion intensity measures for seismic response prediction of earthquake resistant 3D buildings. Earthquake and Structures. τόμ.9 αρ.5 σ.1091-1114.
 35. Kostinakis Konstantinos, Athanatopoulou-Kyriakou Asimina, Morfidis Konstantinos (2015). Correlation between ground motion intensity measures and seismic damage of 3D R/C buildings. Engineering Structures. τόμ.82 αρ.1 σ.151-167.
 36. Ktenidou Olga Joan, Chavez-Garcia F, Raptakis Dimitrios, Pitilakis Kyriazis (2015). Directional dependence of site effects observed near a basin edge at Aegion, Greece. Bulletin of Earthquake Engineering.
 37. Lesgidis N, Kwon Oh-Sung, Sextos Anastasios (2015). A time-domain seismic SSI analysis method for inelastic bridge structures through the use of a frequency-dependent lumped parameter model. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. τόμ.44 αρ.13 σ.2137–2156.
 38. Makarios Triantafyllos, Demosthenous Milton (2015). Seismic capacity of the stone masonry lighthouse at Paphos Cyprus. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering. τόμ.2 αρ.1 σ.67-73.
 39. Makarios Triantafyllos, Baniotopoulos Charalampos (2015). Modal analysis of wind turbine tower via its continuous model with partially fixed foundation. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering. τόμ.2 αρ.1 σ.14-25.
 40. Makarios Triantafyllos (2015). Design Characteristic value of the Arias intensity magnitude for artificial accelerograms compatible with Hellenic seismic hazard zones. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering. τόμ.2 αρ.1 σ.87-98.
 41. Manolis Georgios, Parvanova S.L, Makra K, Dineva P.S (2015). Seismic response of buried metro tunnels by a hybrid FDM-BEM approach. Bulletin of Earthquake Engineering. τόμ.13 αρ.7 σ.1953-1977.
 42. Manolis Georgios, Dineva P. S (2015). Elastic waves in continuous and discontinuous geological media by boundary integral equation methods:: a review. Soil Dynamics & Earthquake Engineering. τόμ.70 σ.11-29.
 43. Manos Georgios, Pitilakis Kyriazis, Sextos Anastasios, Kourtidis Vladimiros, Soulis Vassilios, Thauampteh J (2015). Field experiments for monitoring the dynamic soil-structure-foundation response of a bridge-pier model structure at a Test Site. Journal of Structural Engineering. τόμ. 141 αρ. 1.
 44. Markou Athanasios A, Manolis Georgios (2015). A fractional derivative Zener model for the numerical simulation of base isolated structures. Bulletin of earthquake engineering. σ.1-13.
 45. Maufroy E, Chaljub E, Hollender F, Kristek J, Moczo P, Klin P, Priolo E, Iwaki A, Iwata T, Etienne V, De Martin F, et al (2015). Earthquake ground motion in the Mygdonian basin, Greece: the E2VP verification and validation of 3D numerical simulation up to 4 Hz. Bulletin of The Seismological Society of America. τόμ. 105 αρ.3 σ.1398-1418.
 46. Mousavi S.M, Ayfantis Ilias (2015). A note on dislocation-based mode III gradient elastic fracture mechanics. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.24 αρ.3-4 σ.115–119.
 47. Naniopoulos Aristotelis, Tsalis Panagiotis, Papanikolaou Eleni, Kalliagra Alexandra, Kourmpeti Charitomeni (2015). Accessibility improvement interventions realised in Byzantine monuments of Thessaloniki, Greece. Journal of Tourism Futures. τόμ.1 αρ.3 σ.254-268.
 48. Naniopoulos Aristotelis, Tsalis Panagiotis (2015). A methodology for facing the accessibility of monuments developed and realised in Thessaloniki, Greece. Journal of Tourism Futures. τόμ.1 αρ.3 σ.240-253.
 49. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Pachta Vasiliki (2015). Constructional characteristics and Restoration aspects of Historic Earth Block Structures. Research on Engineering Structures and Materials. τόμ.1 σ.39-51.
 50. Parvanova S, Vasilev G, Dineva P, Manolis Georgios (2015). Dynamic analysis of nano-heterogeneities in a finite-sized solid by boundary and finite element methods. International Journal of Solids & Structures.
 51. Parvanova S.L, Manolis Georgios, Dineva P.S (2015). Wave scattering by nanoheterogeneities embedded in an elastic matrix via BEM. Engineering Analysis with Boundary Elements. τόμ.56 αρ.C σ.57-69.
 52. Pegios I. P, Papargyri Sofia, Beskos D. E (2015). Finite element static and stability analysis of gradient elastic beam structures. Acta Mechanica. τόμ.226 αρ.3 σ.745-768.
 53. Pitilakis Kyriazis, Karapetrou S, Tsagdi K (2015). Numerical investigation of the seismic response of RC buildings on soil replaced with rubber-sand mixtures. Soil Dynamics & Earthquake Engineering. τόμ.79 σ.237-252.
 54. Pitilakis Kyriazis, Riga E, Anastasiadis Anastasios (2015). New design spectra in Eurocode 8 and preliminary application to the seismic risk of Thessaloniki, Greece. Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering. τόμ.37.
 55. Pitilakis Kyriazis, Karapetrou Sotiria, Tsagdi Katerina (2015). Numerical investigation of the seismic response of RC buildings on soil replaced with rubber-sand mixtures. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.79 part.A σ.237-252.
 56. Polyzos D, Huber G, Mylonakis G, Triantafyllidis T, Papargyri Sofia, Beskos D.E (2015). Torsional vibrations of a column of fine-grained material:: A gradient elastic approach. Journal of the Mechanics & Physics of Solids. τόμ.76 σ.338-358.
 57. Pyrgidis Christos, Papaioannou Panagiotis, Gavanas Nikolaos, Politis Ioannis (2015). A methodology for the evaluation of alternative tramway alignments in the early stages of a feasibility study and application to the city of Thessaloniki, Greece. Rail Engineering International. τόμ.44 αρ.2 σ.11-16.
 58. Raptakis Dimitrios, Makra Konstantia (2015). Multiple estimates of soil structure at a vertical strong motion array: Understanding uncertainties from different shear wave velocity profiles. Engineering Geology. τόμ.192 σ.1-18.
 59. Samaras A.G, Karampas Theofanis, Archetti R (2015). Simulation of tsunami generation, propagation and coastal inundation in the Eastern Mediterranean. Ocean Science. τόμ.11 αρ.4 σ.643-655.
 60. Senetakis K, Anastasiadis Anastasios (2015). Effects of state of test sample, specimen geometry and sample preparation on dynamic properties of rubber–sand mixtures. Geosynthetics International. τόμ.22 αρ.4.
 61. Senetakis K, Anastasiadis A, Pitilakis Kyriazis (2015). A comparison of material damping measurements in resonant column using the steady-state and free-vibration decay methods. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. τόμ.74 σ.10-13.
 62. Sextos Anastasios, Karakostas C, Lekidis V, Papadopoulos S (2015). Multiple support seismic excitation of the Evripos bridge based on free-field and on-structure recordings. Structure & Infrastructure Engineering: Maintenance, Management, Life-Cycle Design & Performance. τόμ.11 αρ.11 σ.1510-1523.
 63. Sextos Anastasios, Mylonakis G, Mylona E.K (2015). Rotational Excitation of Bridges Supported on Pile Groups in Soft or Liquefiable Soil Deposits. Computers & Structures. αρ.155 σ.54-66.
 64. Sotiriou M, Gavanas N, Pitsiava-Latinopoulou Magdalini (2015). External costs due to congestion, accidents, energy consumption and emissions before and into the economic crisis:: Pilot study along selected roadways of Thessaloniki, Greece. Spatium. τόμ.1 αρ.33 σ.33-40.
 65. Spanou Despoina, Kehagia Fotini, Pitsiava-Latinopoulou Magdalini (2015). Roundabouts: geometric design and road safety - case study in the city of Kavala, Greece. Journal of Civil and Architectural Engineering. τόμ.1 αρ.1.
 66. Stefanidou Maria, Pachta Vasiliki, Papagianni-Papadopoulou Ioanna (2015). Design and testing of artificial stone for the restoration of stone elements in monuments and historic buildings. Construction & Building Materials. τόμ.93 σ.957-965.
 67. Stefanidou Maria, Pachta Vasiliki (2015). Technological characteristics of coatings applied in monuments of the 4th C BC in Greece. Romanian Journal of Materials. τόμ.45 αρ.1 σ.35-42.
 68. Stefanou Georgios (2015). Simulation of heterogeneous two-phase media using random fields and level sets. Frontiers of Structural and Civil Engineering. τόμ.9 αρ.2 σ.114-120.
 69. Stefanou Georgios, Savvas D, Papadrakakis M (2015). Stochastic finite element analysis of composite structures based on material microstructure. Composite Structures. τόμ.132 σ.384-392.
 70. Stergiou Themistoklis, Terzis Dimitrios, Georgiadis Konstantinos (2015). Undrained bearing capacity of tripod skirted foundations under eccentric loading. Geotechnik. τόμ.38 αρ.1 σ.17-27.
 71. Tarasov V.E, Ayfantis Ilias (2015). Non-standard extensions of gradient elasticity: Fractional non-locality, memory and fractality. Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation. τόμ.22 αρ.1-3 σ.197–227.
 72. Taskari O, Sextos Anastasios (2015). Probabilistic Assessment of Abutment-Embankment Stiffness and Implications in the Predicted Performance of Short Bridges. Journal of Earthquake Engineering. τόμ.19 αρ.5 σ.822-846.
 73. Taskari O, Sextos Anastasios (2015). Multi-angle, multi-damage fragility curves for seismic assessment of bridges Authors Multi-angle, multi-damage fragility curves for seismic assessment of bridges Authors Multi-angle, multi-damage fragility curves for seismic assessment of bridges. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. τόμ.44 αρ.13 σ.2281–2301.
 74. Theodosiou Nikolaos, Fotopoulou Eleni (2015). Delineating well-head protection areas under conditions of hydrogeological uncertainty. A case-study application in northern Greece. Environmental Processes. Vol.2 Supplement 1 p 113–122.
 75. Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Bikas Dimitrios (2015). Thermal bridging analysis on cladding systems for building facades. Energy and Buildings. Vol. 109 No. 12 σ. 377–384.
 76. Thermou Georgia, Katakalos Konstantinos, Manos Georgios (2015). Concrete confinement with steel-reinforced grout jackets. Materials and Structures/Materiaux et Constructions. τόμ.48 αρ.5.
 77. Tsagrakis I, Ayfantis Ilias (2015). On the effect of strain gradient on adiabatic shear banding. Metallurgical and Materials Transactions A. τόμ.46 αρ.10 σ.4459-4467.
 78. Tsalis Dimitrios, Chatzigeorgiou George, Tsakmakis Charalampos, Charalambakis Nikolaos (2015). Dissipation inequality-based periodic homogenization of wavy materials. Composites Part B: Engineering. τόμ.76 αρ.C σ.89-104.
 79. Tsikaloudaki Aikaterini, Laskos Konstantinos, Theodosiou Theodoros, Bikas Dimitrios (2015). The energy performance of windows in Mediterranean regions. Energy and Buildings. τόμ.92 αρ.C σ.180-187.
 80. Tsinidis G, Pitilakis Kyriazis, Madabhushi G, Heron C (2015). Dynamic Response of Flexible Square Tunnels: Centrifuge Testing and Validation of Existing Design Methodologies. Geotechnique. Vol.65 αρ.5 σ.401-417.
 81. Tsiridis Vasileios, Petala Maria, Samaras P, Sakellaropoulos Georgios (2015). Evaluation of interactions between soil and coal fly ash leachates using column percolation tests. Waste Management. τόμ.43 σ.255-263.
 82. Xenidis Chariton, Morfidis Konstantinos, Papadopoulos Panagis (2015). A method for predicting approximate lateral deflections in thin glass plates. Structural Engineering and Mechanics. τόμ.53 αρ.1 σ.131-146.
 83. Xu Xi F, Stefanou Georgios, Proppe C, Wu Yuching (2015). Special Column on Multiscale Stochastic Finite Element Method. Frontiers of Structural and Civil Engineering. τόμ.9 αρ.2 σ.105-106.
 84. Yannopoulos Stavros, Lyberatos G, Theodosiou Nikolaos, Li W, Valipour M, Tamburrino A, Angelakis A (2015). Evolution of Water Lifting Devices (Pumps) over the Centuries Worldwide. Water. τόμ.7 αρ.9 σ.5031-5060.
 85. Yue Y, Xu K, Ayfantis Ilias (2015). Strain gradient and electric field gradient effects in piezoelectric cantilever beams. Journal of the Mechanical Behavior of Materials. τόμ.24 αρ.3-4 σ.121–127.
 86. Yue Y.M, Xu K.Y, Chen T, Ayfantis Ilias (2015). Size effects on magnetoelectric response of multiferroic composite with inhomogeneities. Physica B. τόμ.478 σ.36-42.
 87. Zafeirakou Antigoni, Palantzas Georgios, Samaras A, Koutitas Christoforos (2015). Oil Spill Modeling Aiming at the Protection of Ports and Coastal Areas. Environmental Processes. τόμ.2 σ.41-53.
 88. Zenkour A.M, Abouelregal A.E, Alnefaie K.A, Zhang X, Ayfantis Ilias (2015). Nonlocal thermoelasticity theory for thermal-shock nanobeams with temperature-dependent thermal conductivity. Journal of Thermal Stresses. τόμ.38 σ.1049-1067.
 89. Zenkour A.M, Abouelregal A.E, Alnefaie K.A, Abu-Hamdeh N.H, Aljinaidi A.A, Ayfantis Ilias (2015). State space approach for the vibration of nanobeams based on the nonlocal thermoelasticity theory without energy dissipation. Journal of Mechanical Science and Technology. τόμ.29 αρ.7 σ.2921-2931.
 90. Zhang X, Romanov A.E, Ayfantis Ilias (2015). A Simple Physically-based Phenomenological Model for the Strengthening / Softening Behavior of Nanotwinned Copper (nt-Cu). Journal of Applied Mechanics. τόμ.82 αρ.12.
 91. Zhang X, Romanov A.E, Ayfantis Ilias (2015). Non-monotonous mechanical behavior at the nanoscale: Strengthening/softening of flow curves and nanodefect kinetics. Reviews on Advanced Materials Science. τόμ.41 σ.84-92.
 92. Zhang X, Ayfantis Ilias (2015). Non-monotonous mechanical behavior at the nanoscale: Elastic and plastic properties. Strength of Materials. τόμ.47 αρ.4 σ.642-651.
 93. Zhao J, Zhang X, Konstantinidis Avraam, Kang G (2015). Correlating the internal length in strain gradient plasticity theory with the microstructure of material. Philosophical Magazine Letters. τόμ.95 αρ.6 σ.340-349.
 94. Zygomalas I, Baniotopoulos Charalampos (2015). Environmental impact assessment of end-of-life scenarios for steel buildings. European Journal of Environmental and Civil Engineering.
 95. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Καρπούζος Δημήτριος (2015). Προβλήματα αναφοράς για έλεγχο μεθόδων βελτιστοποίησης με εφαρμογή στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Υδροτεχνικά. τόμ.23 σ.1-14.
2014

Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο

 1. Pitilakis K. (επιμ.), Franchin P. (επιμ.), Khazai B. (επιμ.), Wenzel H. (επιμ.) (2014). SYNER-G: Systemic Seismic Vulnerability and Risk Assessment of Complex Urban, Utility, Lifeline Systems and Critical Facilities: Methodology and Applications. Springer.
 2. Jarke Matthias (επιμ.), Mylopoulos Ioannis (επιμ.), Quix Christoph (επιμ.), Rolland Colette, Manolopoulos Ioannis (επιμ.), Mouratidis Haralambos (επιμ.), Horkoff Jennifer (επιμ.) (2014). Advanced Information Systems Engineering. 26th International Conference, CAiSE 2014, Thessaloniki, Greece, June 16-20, 2014. Proceedings. Springer.
 3. Pitilakis Kyriazis (επιμ.), Crowley H. (επιμ.), Kaynia A.M. (επιμ.) (2014). SYNER-G: Typology Definition and Fragility Functions for Physical Elements at Seismic Risk: : Buildings, Lifelines, Transportation Networks and Critical Facilities. Springer.
 4. Αβραμίδης Ιωάννης (2014). Στατική των Κατασκευών, Τόμος Ι: Θεμελιώδεις αρχές και Ισοστατικοί φορείς. Θεσσαλονίκη. Αυτοέκδοση.
 5. Ανδρικοπούλου Ελένη, Γιαννακού Αθηνά, Καυκαλάς Γρηγόριος, Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μαγδαληνή (2014). Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές: Για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Αθήνα. Κριτική.
 6. Ανδρικοπούλου Ελένη, Γιαννακου Αθηνα, Καυκαλάς Γρηγόριος, Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μαγδαληνή (2014). Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές: για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αθήνα. Κριτική.
 7. Λαμπρόπουλος Σ, Μαρινέλλη Μ, Πετρουτσάτου Κλεοπάτρα (2014). Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι. Αθήνα.
 8. Πρίνος Παναγιώτης (2014). Μηχανική ρευστών: ασυμπίεστα ρευστά: θεωρία, ασκήσεις. Θεσσαλονίκη. Ζήτη.
 9. Σέξτος Αναστάσιος, Κατσάνος Ε (2014). Τεχνικές προγραμματισμού και χρήση λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές. Θεσσαλονίκη. Αϊβάζης.

Ανακοίνωση σε Συνέδριο

 1. Chaljub Emmanuel, Maufroy Emeline, DeMartin Florent, Hollender Fabrice, Guyonnet-Benaize Cédric, Manakou Maria, Savvaidis Alexandros, Kiratzi Anastasia, Roumelioti Zafeiria, Theodoulidis Nikos (2014). How sensitive is earthquake ground motion to source parameters? Insights from a numerical study in the Mygdonian basin. European Geopgysical Union (EGU) General Assembly 2014. Vienna - Austria.
 2. Cotton Fabrice, Ktenidou Olga-Joan, Derras Boumediene, Roumelioti Zafeiria, Bard Pierre-Yves, Hollender Fabrice (2014). Oward non-ergodic and site-specific probabilistic seismic hazard assessment: Requirements for the next generation of strong motion network and databases. American Geophysical Union Annual Meeting. San Francisco - ΗΠΑ.
 3. Genitsaris Evangelos, Tapali Tzoulia, Nalmpantis Dimitrios, Naniopoulos Aristotelis (2014). Smart and green regional development in South East Europe: Challenges for the freight transport sector. Workshop "Theory and practice of using ICT to facilitate smart and green regional development: best practice, evaluation and future challenges for multi-level governance”. Thessaloniki, Greece.
 4. Ktenidou Olga-Joan, Roumelioti Zafeiria, Abrahamson Norm, Cotton Fabrice, Pitilakis Kyriazis (2014). Ground motion uncertainty and variability (single-station sigma): Insights from Euroseistest, Greece,. American Geophysical Union Annual Meeting. San Francisco - ΗΠΑ.
 5. Massimiliano Angelotti, Naniopoulos Aristotelis (2014). Towards a high quality network of Freight Corridors and Terminals in South East Europe area. The “Adriatic Danube Black Sea multimodal platform (acronym: ADB multiplatform)”strategic project approach. VIII International Conference Black Sea Freight Market and Ports. Odessa, Ukraine.
 6. Papagianni-Papadopoulou Ioanna, Anastasiou Eleftherios, Papachristoforou Michail (2014). Mixed type binding systems. A sustainable alternative for RCC road pavements. V International Conference "Ashes and slags from TPPs: removal, transport, processing, landfilling". Moscow - Russia.
 7. Petala Maria, Evgenidis S, Tsiridis Vasileios, Georgieva J, Kostoglou Margaritis, Sotiropoulos Sotirios, Darakas Efthymios, Karapantsios Theodoros (2014). International Space Station drinking water: Biocide management for long term water storage. Joint Conference: ‘Smart & Green Interfaces’ with ‘5th Int. Conf. on Heat transfer and fluid flow in microscale’. FRANCE - Marseille.
 8. Roumelioti Zafeiria, Sokos Efthimios, Manakou Maria, Paraskevopoulos Paraskevas, Liakakis Konstantinos, Raptakis Dimitrios, Pitilakis Kyriazis (2014). Toward real time earthquake damage assessment in Thessaloniki: implementation of earthquake early warning. 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology. Κωνσταντινούπολη - Τουρκία.
 9. Βράννα Α, Τίκα-Βασιλικού Θεοδώρα, Κονίνης Γιώργος (2014). Η αντίσταση ρευστοποίησης ελαφρώς τσιμεντοποιημένων άμμων. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής. Αθήνα - Ελλάδα.
 10. Βράννα Α, Τίκα-Βασιλικού Θεοδώρα, Κονίνης Γιώργος (2014). Μελέτη της αντίστασης σε ρευστοποίηση άμμου εμποτισμένης με κολλοειδή πυριτία. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής. Αθήνα - Ελλάδα.
 11. Βράννα Α, Τίκα-Βασιλικού Θεοδώρα, Κονίνης Γιώργος (2014). Παθητική σταθεροποίηση ρευστοποιήσιμων εδαφών με κολλοειδή πυριτία στο εργαστήριο. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής. Αθήνα - Ελλάδα.
 12. Δούκας Ιωάννης (2014). Η Γεωματική και ο αυτοματισμός καθοδήγησης και ελέγχου μηχανημάτων τεχνικών έργων:: οι σύγχρονες εξελίξεις. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 13. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος (2014). Κωνσταντίνος Κτιστόπουλος. Ένας υποδειγματικός λόγιος. Ευγένιος ο Αιτωλός, Κωνσταντίνος Κτιστόπουλος, Μιλτιάδης Μαλακάσης: Τρεις πνευματικοί άνθρωποι από την Αιτωλοακαρνανία. Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
 14. Νανιόπουλος Αριστοτέλης (2014). Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές. Επιστημονικό Συμπόσιο ΑΠΘ “Ποια Ελλάδα". Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 15. Νανιόπουλος Αριστοτέλης (2014). Προοπτικές συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου των Τιράνων σε θέματα που σχετίζονται με τις Μεταφορές και τις Συγκοινωνίες. Διαπανεπιστημιακό επιστημονικό Συμπόσιο: “Προοπτικές των σχέσεων μεταξύ του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου των Τιράνων Perspectives of the relations between Aristotle University of Thessaloniki and University of Tirana”. Thessaloniki, Greece.
 16. Νανιόπουλος Αριστοτέλης, Κουρoπαλάτης Ευάγγελος, Βούβαλης Στέλιος (2014). Ο σχεδιασμός των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών στις Σέρρες, στο πλαίσιο δημιουργίας μιας αξιοβίωτης πόλης. Ενεργειακά Αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές αστικές διανομές. Σέρρες, Ελλάδα.
 17. Νανιόπουλος Αριστοτέλης (2014). Η διεθνοποίηση της παραγωγής μεταφορικού έργου στις Δημόσιες Συγκοινωνίες: ευκαιρίες και κίνδυνοι για την Ελλάδα. Οι Δημόσιες Μεταφορές στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αστική κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 18. Παπαδόπουλος Α, Τίκα-Βασιλικού Θεοδώρα (2014). Επίδραση της ταχύτητας διάτμησης στην παραμένουσα αντοχή συνεκτικών εδαφών. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής. Αθήνα - Ελλάδα.

Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Agorastou E, Lorena S, Theodosiou Nikolaos (2014). Optimal development of a groundwater geothermal aquifer with the application of the Harmony Search Algorithm. 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. Skiathos Island - Greece.
 2. Antonopoulou Eleni, Latinopoulos Periklis, Mallios Zisis (2014). Environmental Economic Valuation: A case study of the Lake Volvi wetland in Greece. 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. Skiathos - Greece.
 3. Argyroudis Sotirios, Tsinidis Grigorios, Gatti F, Pitilakis Kyriazis (2014). Seismic fragility curves of shallow tunnels considering SSI and aging effects. 2nd Eastern European Tunnelling Conference. Athens - Greece.
 4. Avlonitis M, Konstantinidis Avraam, Efremidis G (2014). Modeling precursor activity in rain-induced landslides by means of spring-block models. World Landslide Forum 3. Beijing - China.
 5. Ayfantis Ilias (2014). Continuum nanomechanics for nanocrystalline and ultrafine grain materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Metz - France. τόμ.63.
 6. Bard P.-Y, Cultrera G, Theodoulidis N, Pitilakis Kyriazis, Fäh D, Parolai S, Moczo P, the whole NERA WP11 TEAM (2014). Waveform modelling and site coefficients for basin response and topography main results from the NERA WP11. 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology. Istanbul - Turkey.
 7. Berntsen A.N, Papamichos Euripides (2014). A finite element study of the factors influencing rock nail pullout resistance. 48th US Rock Mechanics / Geomechanics Symposium 2014. Minneapolis - United States. τόμ.3 σ.2179-2188.
 8. Bikas Dimitrios, Aravantinos Dimitrios, Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Giarma Christina (2014). Exploring the Synergies αmong the Energy, Hygrothermal, Fire and Environmental Performances of Building Elements. EinB2014 Proceedings. Athens - Greece.
 9. Bikas Dimitrios, Aravantinos Dimitrios, Giarma Christina, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini (2014). The SYNERGY project: a holistic approach for assessing the energy, hygrothermal, fire and environmental performance of building elements. Sustainable buildings: RESULTS. Are we moving as quickly as we should? It's up to us! Conference Proceedings. Barcelona - Spain. Barcelona.
 10. Bikas Dimitrios, Aravantinos Dimitrios, Tsikaloudaki Aikaterini, Theodosiou Theodoros, Kontoleon Karolos-Nikolaos (2014). The SYNERGY project: A study of high energy-efficient building elements assessed under integrated protection criteria and life cycle design aspects. CESARE’14 International Conference Civil Engineering for Sustainability and Resilience. Amman - Jordan. σ.78-85.
 11. Bikas Dimitrios, Aravantinos Dimitrios, Giarma Christina, Kontoleon Karolos-Nikolaos, Theodosiou Theodoros, Tsikaloudaki Aikaterini (2014). The SYNERGY project: a holistic approach for assessing the energy, hygrothermal, fire and environmental performance of building elements. World SB14 Barcelona Conference. Barcelona - Spain. τόμ.6 σ.53-60.
 12. Cauzzi C, Gasparini P,