Είστε εδώ

Δημοσιεύσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κατάλογος Δημοσιεύσεων Scopus

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 26 έως 50 of 3281
2021

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Samaras A.G., Karambas T.V.. Numerical simulation of ship-borne waves using a 2DH post-Boussinesq model. Applied Mathematical Modelling. vol.89. p.1547-1556. January 2021.
 2. Makris C., Androulidakis Y., Karambas T., Papadimitriou A., Metallinos A., Kontos Y., Baltikas V., Chondros M., Krestenitis Y., Tsoukala V., Memos C.. Integrated modelling of sea-state forecasts for safe navigation and operational management in ports: Application in the Mediterranean Sea. Applied Mathematical Modelling. vol.89. p.1206-1234. January 2021.
 3. Tsourekas A., Athanatopoulou A., Kostinakis K.. Maximum mean square response and critical orientation under bi-directional seismic excitation. Engineering Structures. vol.233. 15 April 2021.
 4. Papaioannou V., Prinos P.. A Macroscopic Approach for Simulating Horizontal Convection in a Vegetated Pond. Environmental Processes. vol.8. no.1. p.199-218. March 2021.
 5. Pyrgidis C., Sipi D.T., Dolianitis A., Barbagli M.. An overview of metros, trams and monorails in revenue service and under construction worldwide at the end of 2019. Ingegneria Ferroviaria. vol.76. no.2. p.101-122. February 2021.
 6. Manos G.C.. The 30th of october samos-greece earthquake. Issues relevant to the protection from structural damage caused by strong earthquake ground motions. Architecture and Engineering. vol.5. no.4. p.3-17. 2021.
 7. Martzikos N.T., Prinos P.E., Memos C.D., Tsoukala V.K.. Statistical analysis of Mediterranean coastal storms. Oceanologia. vol.63. no.1. p.133-148. 1 January 2021.
 8. Sotiriadis D., Margaris B., Klimis N., Sextos A.. Implications of high-frequency decay parameter, “κ-kappa”, in the estimation of kinematic soil-structure interaction effects. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. vol.144. May 2021.
 9. Zhang Z., Park J., Kwon O.S., Sextos A., Strepelias E., Stathas N., Bousias S.. Hybrid Simulation of Structure-Pipe-Structure Interaction within a Gas Processing Plant. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice. vol.12. no.2. 1 May 2021.
 10. Vassiliou M.F., Broccardo M., Cengiz C., Dietz M., Dihoru L., Gunay S., Mosalam K.M., Mylonakis G., Sextos A., Stojadinovic B.. Shake table testing of a rocking podium: Results of a blind prediction contest. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. vol.50. no.4. p.1043-1062. 10 April 2021.
 11. Bakalis A.P., Makarios T.K.. Seismic enforced-displacement pushover procedure on multistorey R/C buildings. Engineering Structures. vol.229. 15 February 2021.
 12. Ali A., De Risi R., Sextos A.. Seismic assessment of wind turbines: How crucial is rotor-nacelle-assembly numerical modeling?. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. vol.141. February 2021.
 13. Sakaveli F., Petala M., Tsiridis V., Darakas E.. Enhanced mesophilic anaerobic digestion of primary sewage sludge. Water (Switzerland). vol.13. no.3. 1 February 2021.
 14. Giordano N., De Luca F., Sextos A.. Analytical fragility curves for masonry school building portfolios in Nepal. Bulletin of Earthquake Engineering. vol.19. no.2. p.1121-1150. January 2021.
 15. Giordano N., De Luca F., Sextos A., Ramirez Cortes F., Fonseca Ferreira C., Wu J.. Empirical seismic fragility models for Nepalese school buildings. Natural Hazards. vol.105. no.1. p.339-362. January 2021.
 16. Vassiliou M.F., Cengiz C., Dietz M., Dihoru L., Broccardo M., Mylonakis G., Sextos A., Stojadinovic B.. Dataset from the shake table tests of a rocking podium structure. Earthquake Spectra. 2021.

Journal Short Survey

 1. Kotaridis I., Lazaridou M.. Remote sensing image segmentation advances: A meta-analysis. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. vol.173. p.309-322. March 2021.

Book Series Conference Paper

 1. Pyrgidis C., Lagarias A., Garefallakis I., Spithakis I., Barbagli M.. Evaluation of the Aesthetic Impact of Urban Mass Transportation Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol.1278. p.718-727. 2021.
 2. Sarantakou A.A., Genitsaris E., Naniopoulos A., Nalmpantis D.. Investigating the Athens – Thessaloniki Door-to-Door Intercity Transport Connection by All Means from the Students’ Point of View. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol.1278. p.462-471. 2021.
 3. Genitsaris E., Amprasi V., Naniopoulos A., Nalmpantis D.. Mapping and Analyzing the Transport Innovation Framework of the Region of Central Macedonia, Greece. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol.1278. p.368-378. 2021.
 4. Amprasi V., Genitsaris E., Naniopoulos A., Nalmpantis D.. Engaging Residents of Thessaloniki on Sustainable Mobility Through a Citizens’ Panel: Considerations and Implications from a Methodological and Practical Perspective. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol.1278. p.664-673. 2021.
 5. Braziotis C., Tsali I.E., Genitsaris E., Naniopoulos A., Nalmpantis D.. Examination of the Level of Service of the 2K Bus Line in Thessaloniki, Greece, and Proposed Improvements. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol.1278. p.445-454. 2021.
 6. Boutla A., Sfyri C., Palantzas G., Genitsaris E., Naniopoulos A., Nalmpantis D.. Carsharing in Greece: Current Situation and Expansion Opportunities. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol.1278. p.398-407. 2021.

Σελίδες

Word DocumentXML