Είστε εδώ

Δημοσιεύσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κατάλογος Δημοσιεύσεων Scopus

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 101 έως 125 of 3281
2020

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Chatjigeorgiou I.K., Loukogeorgaki E., Anastasiou E., Mantadakis N.. Ultimate image singularities in oblate spheroidal coordinates with applications in hydrodynamics. Journal of Marine Science and Engineering. vol.8. no.1. 1 January 2020.
 2. Ajouguim S., Stefanidou M., Abdelouahdi K., Waqif M., Saâdi L.. Influence of treated bio-fibers on the mechanical and physical properties of cement mortars. European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2020.
 3. Zeighami F., Palermo A., Vratsikidis A., Cheng Z., Pitilakis D., Marzani A.. Medium-scale resonant wave barrier for seismic surface waves. Mechanics Based Design of Structures and Machines. 2020.
 4. Hafeez S., Aristodemou E., Manos G., Al-Salem S.M., Constantinou A.. Modelling of packed bed and coated wall microreactors for methanol steam reforming for hydrogen production. RSC Advances. vol.10. no.68. p.41680-41692. 13 November 2020.
 5. Vatavali F., Gareiou Z., Kehagia F., Zervas E.. Impact of COVID-19 on urban everyday life in greece. Perceptions, experiences and practices of the active population. Sustainability (Switzerland). vol.12. no.22. p.1-17. 2 November 2020.
 6. Karagiannis N., Karambas T., Koutitas C.. Numerical simulation of scour depth and scour patterns in front of vertical-wall breakwaters using openfoam. Journal of Marine Science and Engineering. vol.8. no.11. p.1-20. November 2020.
 7. Tsavdaridis K.D., Nicolaou A., Mistry A.D., Efthymiou E.. Topology optimisation of lattice telecommunication tower and performance-based design considering wind and ice loads. Structures. vol.27. p.2379-2399. October 2020.
 8. Antelava A., Constantinou A., Bumajdad A., Manos G., Dewil R., Al-Salem S.M.. Identification of Commercial Oxo-Biodegradable Plastics: Study of UV Induced Degradation in an Effort to Combat Plastic Waste Accumulation. Journal of Polymers and the Environment. vol.28. no.9. p.2364-2376. 1 September 2020.
 9. Zhu H.L., Papurello D., Gandiglio M., Lanzini A., Akpinar I., Shearing P.R., Manos G., Brett D.J.L., Zhang Y.S.. Study of H2S removal capability from simulated biogas by using waste-derived adsorbent materials. Processes. vol.8. no.9. September 2020.
 10. Tsiaras A.C., Karambas T., Koutsouvela D.. Design of Detached Emerged and Submerged Breakwaters for Coastal Protection: Development and Application of an Advanced Numerical Model. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering. vol.146. no.4. 1 July 2020.
 11. Dunne L.J., Manos G.. Exact matrix treatment of the statistical mechanics of adsorption of large aromatic molecules on graphene. Physical Chemistry Chemical Physics. vol.22. no.21. p.12113-12119. 7 June 2020.
 12. Hafeez S., Aristodemou E., Manos G., Al-Salem S.M., Constantinou A.. Computational fluid dynamics (CFD) and reaction modelling study of bio-oil catalytic hydrodeoxygenation in microreactors. Reaction Chemistry and Engineering. vol.5. no.6. p.1083-1092. June 2020.
 13. Zhang Y.S., Lu X., Owen R.E., Manos G., Xu R., Wang F.R., Maskell W.C., Shearing P.R., Brett D.J.L.. Fine structural changes of fluid catalytic catalysts and characterization of coke formed resulting from heavy oil devolatilization. Applied Catalysis B: Environmental. vol.263. April 2020.
 14. Ampla R., Vasiliadis A.V., Katakalos K.. Numerical simulation of the posterior malleolus fracture with the finite element method. Journal of Functional Biomaterials. vol.11. no.1. March 2020.
 15. Petroutsatou K., Giannoulis P.. Analysis of construction machinery market: the case of Greece. International Journal of Construction Management. 2020.

Journal Review

 1. Vasiliadis A.V., Katakalos K.. The role of scaffolds in tendon tissue engineering. Journal of Functional Biomaterials. vol.11. no.4. December 2020.
 2. Hafeez S., Al-Salem S.M., Manos G., Constantinou A.. Fuel production using membrane reactors: a review. Environmental Chemistry Letters. vol.18. no.5. p.1477-1490. 1 September 2020.
 3. Hafeez S., Safdar T., Pallari E., Manos G., Aristodemou E., Zhang Z., Al-Salem S.M., Constantinou A.. CO2 capture using membrane contactors: a systematic literature review. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2020.

Conference Proceeding Conference Paper

 1. Tzellos N., Loukogeorgaki E., Anastasiou E., Chatjigeorgiou I.K.. Performance of an oblate spheroidal heaving wave energy converter. Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference. vol.2020-October. p.116-123. 2020.
 2. Anagnostopoulos A., Kehagia F.. CAVs and roundabouts: Research on traffic impacts and design elements. Transportation Research Procedia. vol.49. p.83-94. 2020.
 3. Efremidis G., Tsagrakis I., Aifantis E.C.. Underground circular openings in elastoplastic rocks: Strain gradient and size effects. ISRM International Symposium - EUROCK 2020. 2020.
 4. Baldo N., Valentin J., Manthos E., Miani M.. Numerical characterization of high modulus asphalt concrete containing RAP: A comparison among optimized shallow neural models. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol.960. no.2. 9 December 2020.

Book Series Conference Paper

 1. Politis I., Fyrogenis I., Papadopoulos E., Nikolaidou A., Verani E.. Understanding Willingness to Use Dockless Bike Sharing Systems Through Tree and Forest Analytics. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). vol.12250 LNCS. p.784-795. 2020.
 2. Apostolidis L., Papadopoulos S., Liatsikou M., Fyrogenis I., Papadopoulos E., Keikoglou G., Alexiou K., Chondros N., Kompatsiaris I., Politis I.. i-CHANGE: A Platform for Managing Dockless Bike Sharing Systems. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). vol.12250 LNCS. p.851-867. 2020.
 3. Ladopoulos I., Petroutsatou K., Polyzos S.. Comparative Analysis of Methodologies for Calculating the Economic Life of Construction Equipment. Lecture Notes in Mechanical Engineering. p.187-196. 2020.

Σελίδες

Word DocumentXML